Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Dansk Salt fra Mariager Fjord

Salt er ikke bare salt. 
Salt er et værdifuldt råstof som anvendes i utallige industrielle sammenhænge.


I jordlagene mellem 1.5 og 4.5 kilometer nede i undergrunden ved den himmerlandske landsby Hvornum findes en 250 millioner år gammel salthorst. Herfra pumpes der dagligt vandopløst salt op fra 5 brønde og videre gennem en 26 kilometer lang rørledning til Dansk Salt A/S i Dania, lidt uden for Mariager.

Her på kanten af Mariager Fjord forarbejdes saltet til vidt forskellige formål på fabriksanlægget, der i dag ejes af den hollandske industrikoncern Nobian. Ikke mindre end 600.000 tons af det såkaldte vacuum-salt fragtes hvert år ud fra fabrikken til en lang række aftagere i Skandinavien og Europa. Dels med skib, dels med lastbiler. 

Fragtskibe sejler saltet ud fra fabrikkens eget havneanlæg cirka 100 gange om året. Mariager Fjord tillader kun skibe der stikker 5,5 meter, hvilket begrænser størrelsen og lastekapaciteten på de anvendte fartøjer. Omkring en tredjedel af den årlige saltproduktion går ad vandvejen, men der er planer om at øge antallet af skibe der lægger til, for efterspørgslen på den danske salt er høj. 

I de store lagerhaller aflægger store transportbånd døgnet rundt det færdigproducerede salt i enorme saltbunker, som herefter fordeles til enten skibstransport eller lastbiler.

Kun to uger om året står systemet stille for service og vedligehold, fortæller René Steffensen, der har sin daglige dont på havneområdet hos Dansk Salt A/S. Sammen med Niels Henrik Nielsen danner han Site-Service teamet på fabrikken. De to er fast makkerpar og kalder uhøjtideligt sig selv for ”alt-muligt-mænd”. Jobbeskrivelsen omfatter både at facilitere lastning af skibe og lastbiler, samt sørge for, at det store fyr som leverer varme til inddampningsprocessen af saltet kører lydfrit. Der fyres med både træflis fra de danske skove og almindeligt naturgas.

Uden for lågen

René Steffensen og Niels Henrik Nielsen har været ansat hos Dansk Salt A/S i hhv. 10 og 20 år, og de er lidt ”uden for lågen”, som de smilende siger, da vi spørger ind til, hvordan deres hverdag på fabriksanlægget er. De er enige om, at de arbejder meget selvstændigt og frit, hvilket de påskønner meget. Også fordi de to i løbet af en dag skal løse mange spontant opståede opgaver. Det gør arbejdsdagen varieret og til tider også udfordrende. Begge står også for vedligehold af fabriksområdets grønne områder, så det altid fremstår pænt og velordnet.

At de to har været makkere igennem mange år, er tydeligt. Når den ene starter en sætning, gør den anden den færdig. Der er en indforstået lune og glimt i øjet. De erkender da også, at de er glade for at være hos Dansk Salt A/S. ”Det er en god arbejdsplads med en fin stemning og styr på sagerne”, siger de samstemmende.

I starten af året modtog de to medarbejdere to styk nye Volvo L120H læssemaskiner, hvilket de begge er svært tilfredse med.

”Jeg har stort set altid kørt Volvo”, fortæller Niels Henrik Nielsen, som gennem hele sit arbejdsliv har kørt med maskiner,” og det er jeg glad for, for Volvo kender jeg. God komfort, service og pålidelighed”. 

Han fortæller, at de nye maskiner er tilpasset lige netop de opgaver som de har flest af. Læsning af det færdige salt til store fyldekasser, hvilket kræver blandt andet en ekstra lang arm, så den store skovl kan nå op og læsse rigtigt af, uden at spilde.

Begge maskiner er desuden malet en ekstra gang, for at holde tæringen ude i længere tid. 
At arbejde i et så saltholdigt miljø er utrolig barsk for maskinerne, og de bliver da også skiftet omtrent hvert femte år.

”Selv om vi ikke kører overdrevent mange timer i læssemaskinerne på de fem år, så holder maskinerne bare ikke længere i saltet”, fortæller Niels Henrik Nielsen. 

”Udover at belaste selve maskinens stål og jern, så tærer saltet også enormt på hydraulikslangerne, der begynder at gå i stykker efter to års tid”, supplerer René Steffensen. ”Så vi skal være efter dem, og sørge for at skifte slangerne i tide, for vi skal undgå udslip her inde i hallerne hvor saltet ligger frit”.

Der er Volvo Guld Serviceaftaler på begge maskiner, og Volvo Servicemekanikeren bor ikke så langt fra fabrikken, så han kan være på pletten indenfor ganske kort tid, hvis det er nødvendigt. ”Det fungerer bare godt”, konstaterer René Steffensen. ”Ja, intet at klage over der”, støtter Niels Henrik Nielsen op i naturlig forlængelse. 
Så er der sagt nok om det.


SALT – MERE END TIL ÆGGET

I Danmark startede saltindvinding af havvand allerede i oldtiden, men nogen større og vedvarende produktion blev det dog aldrig til før i middelalderen. Middelalderens kogesaltfremstilling af havvand er kendt fra flere steder i Norden, bedst fra Læsø.
Saltudvindingen i Hvornum er det man kalder lukket minedrift, hvor man ved at opløse saltet med vand gør det muligt at pumpe saltet gennem rørledningen. På fabriksanlægget indtørres saltopløsningen, så det krystalliserer til fast form i forskellige kvaliteter. Saltet benyttes herefter til vejsalt, salt til den kemiske industri og fødevareindustrien, fodersalt til landbruget, salt til medicinalindustrien samt salt til husholdningsbrug. 
Man skønner, at salthorsten under Hvornum indeholder salt nok til de kommende 16.000 år.
Dansk Salt A/S er den eneste virksomhed i Norden der producerer vacuum-salt.FAKTA:

• Dansk Salt leverer forarbejdet salt til:
• Pharma industrien
• Foder- og fødevareindustrien
• Elektrolyse industrien:
- Hydrogen – til brændstoffer 
og gødning
- Natriumhydroxid – fremstilling af papir og pap
- Klor – til medicin- og 
rengøringsindustrien
•  Vejsalt