Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Hvad er Volvo’s danske standarder?

I hverdagen tænker vi sjældent over, at der er standarder overalt - selvom mange af dem har stor betydning for os. Tænk bare, hvis el-pæren ikke passede til lampen, hvis skruen ikke passede til møtrikken, hvis ekstraudstyret til gravemaskinen kun passede til én gravemaskine og ikke til de andre. Det ville være dyrt – og ikke særligt effektivt. 

Man kan sige, at standarder er et fælles sprog, der gør, at vi kan forstå tingene ens. Det betyder, at vi kan være sikre på, at det vi samarbejder om, sælger eller køber af hinanden, svarer til forventningerne og giver maksimal værdi for køberen.

Standarder bliver brugt i det store og i det små, i helheden og detaljen, lokalt og globalt. Der er standarder for alt lige fra gyngestativet på legepladsen til vingen på vindmøllen. Det sikrer kvalitet og sikkerhed for os alle. Så gyngen holder og vindmøllen drejer rundt. 

I forbindelse med entreprenørmaskiner har Volvo Entreprenørmaskiner A/S udarbejdet en række standarder, som sikrer at de leverede maskiner passer i alle dele af værdikæden. Det gælder fra små bolte til graveskovle, men standarder er ikke bare hardware. Det kan også være immaterielle ting. Standarder kan f.eks. sætte krav til et produkts ydeevne, softwareprogrammer eller beskrive fagudtryk på et givent område. 

Head of Sales Jan Brandt Schmidt hos Volvo Entreprenørmaskiner A/S lægger stor vægt på at være med helt fremme, også på dette felt. 

”Hos Volvo Entreprenørmaskiner sværger vi til at sætte en høj standard overfor vores kunder som betyder, at vi bygger vores maskiner op på et solidt fundament, nemlig Volvo Dansk Standard. Det betyder, at vi helt generelt forholder os til hvilke grundliggende udstyrspakker, servicepakker og aftaler som giver kunden den største værdi for pengene. Derud over tilbyder vi selvfølgelig også mere kundespecifikke aftaler afhængig af de opgaver maskinen skal udføre, samt hvilket miljø den skal arbejde i, det er en meget vigtig del af vores rådgivning i forbindelse med salget.”