Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

”Tscherning – ordner det”

Overskriften er et citat, og nærmest et motto hos virksomheden i Hedehusene. Derfor skal materiellet kunne løfte opgaverne. Hver gang.

Historien om virksomheden Tscherning begynder i 1975, hvor Georg Tscherning købte sig en gravemaskine. Han havde fået den idé, at han så kunne leje både maskine og sig selv ud til forskellige projekter. Ideen viste sig at være så god, at han i de efterfølgende 18 år, hvert eneste år, kunne købe en ny maskine og udvide medarbejderstaben. Georg Tscherning var her, der og alle vegne i firmaet.

Med omsorg og en nærmest alfaderlig indstilling til sine folk, og en god forretningsnæse, udviklede udlejningsideen sig til at omfatte deciderede anlægsprojekter og nedrivningsopgaver i eget navn.

Til det sidste havde Georg Tscherning sin gang i firmaet, hvor han ”nursede” om sine gamle medarbejdere. Han var ikke bleg for at smide kuglegrillen ind bag i bilen, og køre en tur ud på en af pladserne, hvor han serverede grillstegte pølser for folkene. I virksomheden tales stadig om Tscherning-ånden, som i høj grad blev opbygget af Georg Tscherning.

 I 1997 overtog sønnen Søren Tscherning direktørstolen efter sin legendariske far, som dog fortsatte i firmaet, frem til sin død for et par år tilbage. Med nye kræfter i ledelsen tog udviklingen for alvor fart, og for ti år siden opkøbte Tscherning virksomheden Total Diamanten, der er specialister i bore- og skærearbejde, ligesom entreprenøropgaverne blev større og flere.

Op gennem nullerne og frem til i dag, er virksomheden vokset til at beskæftige mere end 220 mennesker, og Tscherning er anerkendt som en af de væsentligste spillere på sine områder, ikke mindst indenfor nedrivning.

Et af de dedikerede mennesker som har været med på næsten hele den lange rejse, siden Georg Tscherning begyndte at udleje maskiner og mandskab, er Jens Maribo. Han var den fjerde i rækken som blev ansat. Lidt tilfældigt, faktisk, da Georg Tscherning og Jens Maribos forældre boede vis-a-vis, og Georg Tscherning ofte kiggede ind til en kop kaffe, når han kom forbi ejendommen.

Unge Jens var egentlig begyndt sit arbejdsliv indenfor landbruget, men da Georg Tscherning stod og skulle udvide med endnu en maskinfører, spurgte han nabosønnen om ikke han ville være maskinfører i Tscherning. Og sådan blev det, og nu er der gået 31 år.

Efter en del år med Jens i maskinførersædet, skulle Georg Tscherning en dag på forretningsrejse, og spurgte derfor Jens, om han ikke lige kunne ”klare kontoret”, mens han var bortrejst. Lidt tøvende tog Jens plads i kontorstolen – og her han så siddet lige siden. Nu som maskinansvarlig og funktion som den faste klippe, når det brænder på. Det handler det om overblik, indblik og erfaring, og stress er ikke et ord som findes i Jens’ ordbog.

”Jeg skal finde mulighederne til en given opgave, stor eller lille,” fortæller Jens Maribo, da vi aflægger besøg i Materiellageret, lidt syd for Hedehusene. ”Det er lidt som et stort puslespil, der skal gå op, så vi kan være så effektive som muligt, men det lykkes altid”.

Den allerstørste opgave indenfor nedrivning, var den gamle Postterminal ved siden af Hovedbanegården i København. Opgaven blev udført i 2016 – 2018 i samarbejde med Aarsleff A/S, og indebar bl.a. miljøsanering, stripning og totalnedrivning. I alt 75.000 m2, herunder kælder, underkælder og fundamenter. Et uforståeligt stort tal, ikke mindst når man tænker på, at beliggenheden vel nok er et Danmarks travleste og mest trafikerede områder.

Her kom Volvo HighReach og øvrige gravemaskiner virkelig på arbejde, da de syv kæmpe bygninger blev klippet, skåret og ryddet i både ”kirurgiske” indgreb på etagerne, men også når ”den store hammer” blev taget i brug og tagets 200 ton store tværbjælker i armeret beton blev klippet over og lagt præcist, hvor de skulle.

Lidt over 2/3 af maskinerne hos Tscherning er Volvo maskiner. Det er der mange gode grunde til.

”Volvo maskinerne er fantastiske”, siger Jens Maribo, ” og de går sjældent ned”. Kvalitet, holdbarhed, ydeevne og komfort er vigtige dele i beslutningen, når der skal købes nyt grej, fortæller han. ”Men vi kigger også på alt det som er ”rundt om maskinen”, f.eks. køber vi altid GULD – serviceaftaler, men tilgængelighed og de menneskelige, personlige relationer betyder også meget”.

Derfor er det den samlede investering af produkt, service og mennesker der gøres op på regnebrættet, hvilket gør Volvo meget konkurrencedygtig, fremhæver Jens Maribo.

”Desuden er vores maskinførere meget glade for Volvo Academy og Volvo Days, som alle synes er meget givende”, siger han. ” Vi ved, at vi altid har reservedele dagen efter og det ”rullende Volvo-værksted” på pletten, så det kører bare, også når uheldet er ude.”

Tscherning har netop bestilt 3 nye gravemaskiner; to til jordarbejde og en til nedrivning til levering hen over sommeren.

Hos Tscherning er der, som i det meste af branchen, skarpt fokus på maskinernes driftseffektivitet og miljøbelastning. Tungt arbejde kræver fuld maskinkraft gennem hele arbejdsdagen og det kan Volvos store maskiner levere. Øvelsen går på at spare brændstof, tomgangstimer og at arbejde miljørigtigt med materialerne, et punkt som udvides mere og mere indenfor re-cycling og sortering af materialer fra nedrivningsprocessen. Maskinførerne er en vigtig del af denne proces, da det i mange situationer er beslutninger som træffes på pladsen, i førerkabinen, der giver resultater i sidste ende.