Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Der bankes og gnaskes igennem

Da iværksætteren Peder Olesen tilbage i 1968 startede sit nedrivningsfirma, var det med ham selv som maskinfører og nogle håndgangne mænd til at rydde op i det nedrevne materiale. Alt kunne genbruges. Mursten, vinduer og døre blev sorteret og efterfølgende solgt i løs vægt, mens knust materiale gik til fundering af veje og nye bygninger.

Peder Olesen havde to sønner, Jens og Anker, som begge gik ind i det hastigt voksende firma – og fire af deres børn er i dag med i den daglige ledelse, mens andre er ansat i forskellige stabsfunktioner. Vi møder den ene af stifterens børnebørn, Henrik Olesen til en snak om nedrivning, miljø og maskiner.

Henrik Olesen er i dag direktør, driftsleder og tredje generation i virksomheden, som beskæftiger omkring 165 medarbejdere fordelt på fire afdelinger, tre i Jylland og en enkelt på Sjælland. Medarbejderantallet går lidt op og ned, fortæller han, for ofte må han ud og leje folk ind til løsningen af en opgave.

Firmaets domicil ligger i industriområdet udenfor byen Hovedgård mellem Horsens og Århus, og fylder godt op i kvarteret. Her er hovedkontoret med administration og ledelse, oplagspladser til nedrivningsaffald, genbrugsplads og plads til noget af det tunge materiel. Familien har delt landet op i to regioner – syd og nord. Anker Olesens børn tager sig af nord, mens Jens Olesens børn har fat i den sydlige del af landet, Fyn og Sjælland.

”Det har været en god løsning, fordi alle passer hvert deres område. Vi taler alle sammen på kryds og tværs flere gange om ugen, og låner ikke sjældent maskiner og mandskab af hinanden. Det har vist sig at være meget fleksibelt og effektivt uden problemer.

Selv har han fokus på indkøb, drift af genbrugsstationerne og håndtering af materialerne fra nedrivningsopgaverne.

”Genanvendelse og genbrug bliver et stadigt større område”, fortæller Henrik Olesen. ”I dag udgør det ca. 20% af vores omsætning, men udviklingen på miljøområdet går så hurtigt, at jeg tror, at det vil flytte sig i de kommende år”.

I de store og små udbud, P-Olesen går ind i, vægtes ”de grønne værdier” da også højere og højere, ligesom han stadigt modtager flere forespørgsler fra firmaer som ønsker at aftage og viderebearbejde bygningsaffaldet. Selv har P-Olesen tre genbrugsstationer, hvorfra der sælges byggematerialer til både private og til byggefirmaer, der anvender de gamle materialer, ofte som kreativt og charmerende indslag i nybyggeri.

” På den måde går det hele lidt i ring, for det var jo egentlig sådan at min farfar startede”, konstaterer Henrik Olesen”, og fortæller videre, at f.eks. gamle mursten dengang blev anvendt af telefonselskaberne til at lægge ned ovenpå nylagte telefonkabler som værn mod graveskader.

”Så der ligger stadig masser af P-Olesen mursten i den jyske muld”, griner Henrik Olesen.

Branchen flytter sig

Meget har dog ændret sig siden ”de gode gamle dage”. Tempoet er mærkbart øget og konkurrencen er blevet større, ligesom udbuds- og miljøkrav i dag kan være afgørende for, om man vinder opgaverne. Derfor er maskinparken også en utrolig vigtig del af helheden.

Hos P-Olesen har man gennem mange år kørt Volvo-maskiner, og virksomheden har derfor en god erfaring på tværs af produktlinjen. Læssemaskiner, gravemaskiner specielt tilrettet nedbrydning og dumpere er pænt repræsenteret. P-Olesen har i skrivende stund 2 nye Volvo læssemaskiner på vej. Maskinerne får i gennemsnit lov til at arbejde i 5-6 år, inden de udskiftes med nye.

” Det er både mere effektivt og økonomisk at udskifte med de intervaller, for så følger vi også løbende med i den tekniske udvikling”, fortæller Henrik Olesen, ” ligesom brændstofforbruget hele tiden optimeres med de nye tekniske landvindinger”.

Derfor er tanken om at gå mod el-drevne maskiner heller ikke fremmed.

”Faktisk har vi allerede taget hul på den del”, siger Henrik Olesen”, og opremser hurtigt et antal minilæssere, 1 og 2 tons gravemaskiner og el-bører, som allerede er ”i stalden”.

”El-maskinerne kan køre alle steder – både inde og ude. Og kan vi lade maskinerne op, f.eks. i frokostpausen, så er der ingen problemer med at holde dem kørende hele dagen”, siger han og ryster lidt på hovedet ad kritikken af de el-drevne maskiner.

”Det handler om at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så er der aldrig bøvl. Nærmest tværtimod. ”Man har jo kørt med el-drevne gaffeltrucks i mange år uden det har givet problemer”, påpeger Henrik Olesen. Lige p.t. er han lidt småforelsket i en 7-tons eldreven læssemaskine fra Volvo, erkender han. Den skal der kigges nærmere på.

P-Olesen har valgt at have GULD- serviceaftaler på de allerstørste maskiner, mens der er andre serviceaftaler på de lidt mindre. De små services klarer firmaet selv, mens Volvo-teknikkerne går ind over på de større services.

”Vi er glade for samarbejdet med Volvo, både på ny køb og servicedelen. Værkstedet er altid til at få fat på, og de reagerer så hurtigt, man kan forvente, så vi undgår lange stop i arbejdet”, siger Henrik Olesen.

”Og så er Volvo maskinerne jo gule, hvilket svinger helt vildt godt med vores egen firmafarve”, påpeger han med et skævt smil.

 

Medarbejderne er vores vigtigste aktiv
Mandskabet hos P-Olesen er for en stor dels vedkommende ansat gennem mange år. Her bliver man som medarbejdere påskønnet og taget godt af. Dygtighed og erfaring går hånd i hånd, og oplæring af nye medarbejdere foregår i samarbejde med teknisk skole i Horsens, hvor der gennemføres adskillige opgraderende kurser hen over året. Henrik Olesen erkender, at det er vanskeligt at støve dygtige talenter op i et marked som har haft rigtig travlt gennem en del år. Byggebranchen har nemmere ved at tiltrække nye, mens nedbrydningsbranchen har haft lidt sværere vilkår, mener han.

”Der hersker stadig nogle forestillinger om, at nedrivning er noget med en tyk mand i et par beskidte klapbukser og en stor jernkugle, som bare smadrer det hele”, siger han, ”men det er så langt fra virkeligheden som det kan komme”. Branchen er i den grad professionaliseret og anerkendt for sin viden og sine arbejdsmetode.

”Vi bliver ofte spurgt til råds omkring forhold af byggevirksomheder, fordi vi ved hvordan bygninger fungerer”, fortæller Henrik Olesen, som i øvrigt efterspørger en egentlig uddannelse indenfor branchen, hvilket efter hans overbevisning, automatisk ville give en større søgning ud til virksomhederne.

Der bankes og gnaskes
P-Olesen har gennem de senere år været involveret i store nedrivningsentrepriser over hele landet. I øjeblikket gælder det eksempelvis totalnedrivning af Nordjyllandsværket Blok 1 og Blok 2 i Aalborg, og i hovedstaden er man i fuld gang med en særdeles kompliceret opgave med at fjerne den 88 meter høje Carlsberg silobygning samt administrationsbygning. En opgave som vil tage et halvt års tid inden man når ned i ti meters højde. Når opgaven er kompliceret, skyldes det til dels, at arbejdet foregår i en meget trafikeret del af København, og at der er meget lidt omkringliggende plads at arbejde på ligesom risikoen for nedstyrtende bygningsdele kan være ret høj.

Via et italiensk specialistfirma har man derfor fået konstrueret en ”omvendt paddehat”, der omslutter hele bygningen, og som hydraulisk følger med nedad, efterhånden som maskinerne får ”gnasket” sig igennem bygningens etager. Avanceret og nytænkende.

Lokalt engagement
En stor del af medarbejderne i P-Olesen A/S bor i Hovedgård, og derfor er virksomheden også en betydende del af lokalsamfundet. Dette er helt håndgribeligt, da byens nye idrætscenter er navngivet efter virksomheden, og dermed afslører af hjertet også banker for det helt nære.

”Vi har et godt forhold til lokalområdet, og da man stod og skulle bygge ny hal, så tænkte vi, at det var et godt sted at støtte. De lokale må jo trods alt tåle, at vi støver lidt ind i mellem”, smiler Henrik Olesen.

P-Olesen er derfor også at finde som sponsor i bl.a. den lokale idrætsforening Hovedgård IF, men også i de noget højere rangerende fodboldklubber AC Horsens og AGF er P-Olesens navnetræk synligt. At der er to superliga- klubber involveret på sponsorplanen bringer os tilbage til familiestrukturen. Den gren af familien som har med region Nord at gøre er bosat i Århus-området, og derfor også fans af ”de hvie..”, mens Syd regionen er inkarnerede tilhængere af ”de gule” fra AC Horsens.

Så her er der også en god balance på tværs af generationer og familierelationer i P-Olesen.