Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Kingo er nedrivningsspecialister

Det kræver indsigt, erfaring og en evne til at forstå bygningen, som skal nedrives.

Hundredvis af øjne, mennesker med tilbageholdt åndedrag og en tyk forventning i luften. Lidt tumult for at få så godt udsyn som muligt til det, som skal ske. Og nu, nu…nu kommer den! De omhyggeligt anbragte sprængstoffer, som med en dump lyd eksploderer, får murene til at skælve. Langsomt begynder bygningen at gå ned, mens støvskyen vokser, og alle klapper begejstret, da den knuste bygningsmasse lægger sig til rette på jorden med et hult drøn.

Sådan foregik nedrivning ”i gamle” dage. Det vil sige for 30 – 40 år tilbage i tiden. Og sådan foregik det også, da Jens Kingo Carlsen i 1955 gik ind i branchen. Med stort set ingen maskiner, men simple redskaber og håndkraft, startede nedbrydningsfirmaet sin rejse frem mod i dag. Det var efterkrigstid, nye boliger og veje skulle til, og det, som stod i vejen for denne udvikling, skulle ryddes.

Her, på 65 års afstand forekommer det ufatteligt, at det kunne lade sig gøre. I dag er barkede næver, detonerende sprængladninger og måbende tilskuere et særsyn. Nu handler det om planlægning og logistik, effektivitet, miljøhensyn og sikkerhed. Det ved virksomheden Kingo Karlsen bedre end nogen, for med afdelinger 5 steder i landet og 2 søsterfirmaer, Kingo Unika og Kingo Recycling, kigger de hver dag ind i en spændende nedrivningsbranche i rivende udvikling.

Vi møder projektchef Casper Skov Jakobsen og divisionschef Jørn Bak i hovedsædet i Silkeborg. Kingo Karlsen beskæftiger hen ved 150 mennesker og er vel nok en af landets største nedrivningsspecialister.

De to sidder i afdelingen, der står for Totalnedrivning, og som udgør en væsentlig del af koncernen. Det er her, de store maskiner virkelig får lov til at arbejde, og derfor er det ikke lige meget, hvilket materiel der købes ind.

”Vi er meget glade for Volvo”, siger Jørn Bak, ”fordi vi synes, at vi har et godt match på værdier”. Fornyelse, innovation og fokus på mennesket er nogle af punkterne.

”Vi ønsker at være professionelle hele vejen igennem, og der passer Volvo-universet perfekt”, supplerer Casper Skov Jakobsen, ”fordi Volvo som brand har så stor værdi. I og med, at vi arbejder med Volvo maskiner, sender vi et seriøst kvalitetssignal til omverdenen.”

”Vores kunder skal være trygge ved Kingo, for når vi er færdige og har løst opgaven, står de tilbage med ingenting, helt bogstaveligt”, indskyder Jørn Bak.

Hos Kingo har man gjort et bevidst valg omkring serviceaftaler. ”Vi er specialister i nedrivning, mens Volvo er specialister i sine produkter”, siger Jørn Bak. ”Vi kan stole på, at Volvo er der for os, hvis noget bryder ned, eller der opstår en given problemstilling”. Når det så er sagt, lægger de to ledere heller ikke skjul på, at økonomien også er vigtig. Der skal være konkurrencedygtighed, forstås.

”Men vi kigger på den samlede pakke. På selve produktet, men også på alle de services og add-ons, der ligger omkring produkterne.”, fortsætter Casper Skov Jakobsen. ”For eksempel har alle vores gravemaskineførere været igennem Volvo Academy og heraf har halvdelen været i Eskilstuna for ”den store tur””.

Maskinførerne hos Kingo Karlsen har en stor indflydelse, både på valg af maskiner, men også i dagligdagen, hvor de har dialogen via GULD-aftalerne. ”Det er nemt for alle parter, og så kan de hurtigt komme ud at køre igen”, siger Jørn Bak, som tilføjer, at GULD-aftalen jo også er en slags forsikring, da omkostningen altid er kendt. Så ingen ubehagelige overraskelser i økonomien, heller ikke når det kommer til opdateringer, ligesom der i GULD-aftalerne ligger adgang til efteruddannelse mv.

Som i alle facetter af branchen er maskinførerne meget vigtige. Det kræver stor ekspertise og erfaring at rive ned.

”De er virkelig specialister på et overordnet plan”, fortæller Casper Skov Jakobsen, ”og som en dygtig fodboldspiller kan læse spillet, skal en maskinfører kunne ”læse” bygningen. For en ting er, hvad vi ud fra tegninger og opmålinger kan vurdere. En anden ting er, at ude på pladsen skal detaljerne besluttes, og det er ofte op til maskinførerne at tage beslutningerne.”

Casper fortæller om en fleretagers ejendom, som skulle nedrives, hvor stueetagen gennem tiderne var blevet ændret så meget, at bygningen faktisk kun stod på ydermurene.

Her var det de garvede maskinførere, der kunne gennemskue, at virkeligheden var en anden, end hvad tegningerne viste. ”Så de besluttede at nedrive den nedefra og fra gavlsiden. På den almindelige måde ville bygningen være kollapset ret ukontrolleret”. Forståelse for, hvad man har med at gøre og en solid erfaring er alt, understreger projektchefen.

Som en af de store opgaver de senere år har Kingo Karlsen været involveret i nedrivningen af det gamle Rockefeller-kompleks ved siden af Rigshospitalet i København. På Juliane Maries Vej går der 9 mand inklusiv diverse gravemaskiner fra Kingo og rydder de gamle bygninger for at give plads til et nyt børnehospital.

Bygningerne er tæt på 100 år gamle, oprindeligt opført i mursten og solidt tømmer. 16.000 kvadratmeter i alt, plus det løse. Som i meget af den ældre bygningsmasse er der også her anvendt det sundhedsfarlige PCB og asbest. Så det handler, udover selve totalnedrivningen, også om kildesortering og recycling. Mursten og tømmer sælges fra til genbrug, mens de kritiske stoffer sendes til videre forarbejdning.

Hovedrolleindehaveren på denne scene er en Volvo High-Reach gravemaskine med en 23 meter lang arm. Nænsomt piller den murværket fra hinanden – oppefra og ned. Maskinfører John (efternavn?) vugger roligt op og ned i sin kabine, der udover alskens komfortudstyr er forsynet med kulfiltre og overtryk, så ingen giftige sager i det luftbårne støv trænger ind. Volvo Smart View sikrer udsyn 360 grader rundt om maskinen, set oppefra i fugleperspektiv. Desuden er kabinen ekstra armeret, så nedfald ikke udgør nogen risiko. Undervognen er på denne gravemaskine uhyre fleksibel, fordi den kan variere sin bredde.

”Det giver en meget stabil platform at arbejde fra”, fortæller entrepriseleder Jesper Frost Jespersen, ”og det er det kun Volvos maskiner, som kan”. Fleksibilitet er i det hele taget noget af et særkende, da maskinen også kan anvendes som almindelig gravemaskine med kort arm monteret.

Sikkerheden har naturligvis en stor plads hos Kingo, hvilket flugter 100% med Volvos filosofi. Arbejdsulykker er sjældne, og Jørn Bak og Casper Skov Jakobsen er enige om, at fordi, der er så stor fokus på sikkerhed, er der færre arbejdsulykker i nedrivningsbranchen end i fx byggebranchen. Alle uheld rapporteres via mobiltelefonen og danner bl.a. grundlag for en vidensbank og erfaringsdannelse, så uheldene kan minimeres endnu mere i fremtiden.

Jørn Bak erindrer, at de på en nedrivningsopgave for et par år siden havde en del anmeldelser om folk, der kom til skade med hænderne. Det viste sig, at opgaven med at skifte kniv i en tapetskraber var årsagen. ”Men det var jo heller ikke en Volvo”, griner Jørn Bak, som afsluttende tilføjer, at det store/lille problem med tapetskraberen selvfølgelig blev løst. Som alle de andre opgaver Kingo Karlsen står overfor.