Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Danske maskiner til hårdt arbejde i Sverige

NKR Demolition Sweden AB har købt to Volvo gravemaskiner i Danmark til nedbrydningsopgaver i Sverige. Volvo-maskiner er populære i Sverige, og de er købt i Danmark på grund af personlige relationer.

NKR’s røde maskiner er et velkendt visitkort i landskabet – også i Sverige, hvor det er ret usædvanligt at få malet sine maskiner i firmafarven.

NKR Demolition AB er et datterselskab af danske NKR Gruppen ApS, som har Karsten Rasmussen ved roret. I Sverige er hans søn Martin Rasmussen projektleder blandt andet med ansvar for maskinparken og transport. Specielt transport er en stor post i Sverige med de store afstande. NKR Demolition AB har sine primære aktiviteter i et bælte fra Göteborg og Helsingborg i vest til Stockholm i øst.
NKR Demolition AB nedbryder primært industribygninger. Firmaet har grundlæggende sin egen maskinpark blandt andet med ni større gravemaskiner og 11 små, men i visse perioder og til visse projekter lejes ekstra ind – blandet andet i øjeblikket, hvor firmaet er i gang med at nedbryde en 40 meter høj betonsilo.

- Der har vi lejet en gravemaskine, som vi elles har solgt. Den har 50 meter lang arm, fortæller Martin Rasmussen.
- Opgaver som nedbrydning af siloer er vores speciale. Vi har knowhow i firmaet til de meget specielle opgaver. Vi er certificeret efter BF9K, som i Sverige betyder, at vi arbejder efter et fastlagt kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøstyringssystem.

Vores certificering viser en del om kvaliteten i det nedbrydningsarbejde, vi laver.

NKR Demolition AB har hovedkontor i Helsingborg og har nu etableret sig i Göteborg og Stockholm.

Volvos hjemmebane
NKR Demolition AB har sin egen maskinpark uafhængigt af de andre selskaber i koncernen. Selskaberne samarbejder, men de fungerer som hver sin selvstændige enhed, og NKR Demolition AB er blandt andre sammen med Tarpaper Recycling ApS, Super Asfalt A/S og en virksomhed med skrothandel.

- Vi købte en brugt Volvo EC380 af René Schelhase og har desuden en svensk indkøbt Volvo EC250. Som noget relativt nyt har vi købt yderligere en Volvo EC380E og en EC250ELR.
- Når vi arbejder i Sverige, er vi næsten nødt til at have Volvo maskiner. De er meget populære i Sverige. Der er også et meget udbygget servicesystem og adgang til reservedele i Sverige, og det er vi meget afhængige af. Nedbrydningsarbejde er hårdt for maskinerne, og de går af og til i stykker.

- Hvis vi skal have dygtige førere, skal vi også have de rigtige maskiner. Vi har købt de nye maskiner med OilQuick hurtigskifte. Det betyder, at føreren kan skifte redskab på under et minut og ikke skal ud af kabinen. Det betyder i realiteten, at førerne oftere kører med det optimale redskab på maskinen. Vi får også alle nye maskiner udstyret med båndstyring oppe i joystickene for at få bedre komfort til maskinførerne, og vi har fået monteret oliefyr.

- Vi har tidligere haft egen servicebil og haft mekaniker ansat, men det har vi ikke længere. Afstandene er så store i Sverige, at de mange gange befandt sig det forkerte sted, når vi havde brug for dem, og dertil kommer, at det bliver mere og mere teknisk at servicere de nye maskiner uden den originale software.

Fornyer maskinparken
- De seneste 2½ år har vi skiftet de fleste maskiner ud blandt andet for at opnå en brændstofbesparelse, og i storbyerne kan vi slet ikke komme med gamle maskiner. Tidligere kørte vi 10-12.000 timer, men vi vil gerne ned på 8.000 timer ved udskiftning. Det er det tidspunkt, hvor der begynder at komme reparationer.

- Reparationer er ikke alene en driftsudgift. De betyder også driftsstop. Når vi holder stille med en maskine, går det ud over tidsplanen på vores projekter. Vi transporterer eksempelvis skrot og andre fraktioner langt, og når transporten er arrangeret, skal vi gerne være klar. Vi arbejder også som regel efter hårde deadlines.

- Når vi har handlet med Volvo Entreprenørmaskiner A/S i Danmark frem for Volvo i Sverige, skyldes det de personlige relationer til sælger René Schelhase. Vi købte tidligere de brugte af ham, og han kender vores ønsker.

- Vi er godt tilfredse med Volvo-maskinerne. Vi holder dem rigtigt godt, og jeg forlanger, at der er gulvtæpper i kabinerne, og at førerne smider træskoene, når de sætter sig ind, siger Martin Rasmussen.
NKR Demolition gejler gerne maskinerne med lys og andet for førerne, hvis de går op i det. Det er svært af få dygtige førere, og Martin Rasmussen ser det som et vigtigt led i rekrutteringen af arbejdskraft at have attraktive maskiner til førerne.