Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo i centrum for oplæring af jordbrugsmaskinførere  

Volvo Entreprenørmaskiner leverede både viden og maskiner, da elever fra Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) havde fokus på gule maskiner i både teori og praksis.

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) holdt i ugerne 43 og 44 de såkaldte gule uger. Det er to uger med fokus på entreprenørmaskiner. Faget er valgfrit, og i år fik deltagerne i den første uge en grundig teoretisk indføring, og i anden uge var de i Stjær Grusgrav for at træne i praksis.

- Det er sjovt at komme ud og prøve kræfter med de store maskiner fremfor bare at sidde på skolebænken. Det var selvfølgelig ærgerligt med det våde vejr, men det gjorde det bare ekstra udfordrende – og sådan er virkeligheden jo også nogle gange,” sagde en af JU-eleverne.

I den teoretiske uge blev eleverne klædt godt på til arbejdet i en grusgrav. De lærte om sikkerheden, inden de satte sig i de store maskiner. Her kom maskinførerne på besøg hos Volvo, hvor de fik en grundig walk around på både gravemaskiner og gummihjulslæssere.

Til øvelserne i grusgraven havde JU en del af deres egne maskiner med, men derudover havde de også lavet en fordelagtig lejeaftale med Volvo Entreprenørmaskiner i Taulov, som havde stillet den nye topmodel Volvo ECR335E gravemaskine samt en Volvo L70G gummihjulslæsser til rådighed. Desuden havde Leica Geosystems stillet laserudstyr til disposition, så øvelserne kunne udføres med stor præcision.

Deltagerne kunne også ’lugte’ til det helt store Volvo-grej. Harald Røgen & Sønner, som ejer Stjær Grusgrav, købte sidste år en ny Volvo L220H.

De nye maskinførere skulle arbejde med i alt syv forskellige øvelser. Øvelserne er kopieret fra virkelige arbejdsopgaver, som eleverne ville kunne komme ud for på deres arbejdspladser. De prøvede bl.a. kræfter med udgravninger med etablering af skridsikringsanlæg, udgravning til fundament på mindre bygninger, sætning af kantsten, planeringsøvelser, læsning af jord med 35 tons gravemaskine, transport af jord og sand samt depotudlægning og afretning med gummiged.

JU-underviser Max Frederiksen, som er ansvarlig for planlægningen og udførelsen af de Gule Uger, siger om samarbejdet med de forskellige leverandører og aktører:

- Eksekveringen af vores Gule Uger var slet ikke mulig uden vores samarbejdspartnere. De får det hele til at gå op i en højere enhed. Og de sikrer også, at det rent økonomisk er muligt for os overhovedet at afholde valgfaget både i forhold til lokalitet og udstyr, der er up-to-date. Det er jo afgørende, at vores elever bliver uddannet i den nyeste teknologi, og at eleverne bliver i stand til at betjene udstyret, når de kommer ud på jobmarkedet efterfølgende.

JU er derfor selvsagt taknemmelige for, at deres samarbejdspartnere igen i år ville være med til at gøre undervisningen levende. JU satser på at bevare traditionen med de succesrige Gule Uger og den praksisnære undervisning, da det klæder eleverne rigtig godt på til fremtiden.