Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Til vores kunder og samarbejdspartnere

Leverancesituationen samt brændstof- og energitillæg

Som det er alle bekendt står verden over for mange og store udfordringer - tidligere primært på grund af Corona pandemien og nu med globale udfordringer i forsyningskæderne samt krigen i Ukraine.

Det skaber store udfordringer for forsynings- og leverancesituationen hos såvel vores underleverandører som vores egne fabrikker.

Vi arbejder, hver dag, intenst på at minimere generne for vores kunder og samarbejdspartnere men vi må også erkende at situationen er meget vanskelig - samt at den kan ændre sig time for time.

Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at levere maskiner som aftalt og bestræber os på at holde jer løbende orienteret omkring leveringssituationen.

Vi håber, på lige fod med jer, at situationen løser sig hurtigst muligt, men erkender desværre også, at det langt hen ad vejen er ude af vores hænder.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde og står selvfølgelig altid klar med rådgivning og sparring omkring jeres næste investering i en Volvo entreprenørmaskine.

Ekstraordinært brændstof- og energitillæg
I forlængelse af ovennævnte og de deraf afledte stigninger på vores brændstof- og energiomkostninger ser vi os desværre nødsaget til at indføre et variabelt brændstof- og energitillæg.

Tillægget vil blive reguleret i forhold til de faktiske udgifter som konflikten påfører os. Derfor vil al fakturering, på nær nye og brugte maskiner samt serviceaftaler, pr. 01. juni være tillagt 4,75% + moms i brændstof- og energitillæg.

Når, og såfremt, omkostningerne normaliseres, bortfalder det ekstraordinære tillæg. Tillægget er variabelt og vil fremover blive reguleret hver d. 01. i måneden.


Med venlig hilsen
Volvo Entreprenørmaskiner A/S

Jan Brandt Schmidt
Head of Sales