Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo tilbyder Compact Assist med asfaltdensitetsberegning i realtid

Teknologien til kortlægning af densitetsberegning i realtid fra Volvo Construction Equipment er branchens førende. Den gør op med gætteriet og leverer en præcis ydelse og uovertruffen produktivitet.

 Volvo tilbyder Compact Assist med asfaltdensitetsberegning i realtid

Volvo Construction Equipment har indført Compact Assist - sammen med Volvo Co-Pilot - til udvalgte asfaltkomprimeringsmaskiner fra Volvo. Teknologien findes i to pakker - Volvo Intelligent Compaction og Intelligent Compaction med Density Direct. Ud over gennemløbskortlægning, temperaturkortlægning og dataopbevaring, omfatter Volvo Intelligent Compaction System og Intelligent Compaction med Density Direct branchens første teknologi til kortlægning af densitet i realtid. Begge pakker inkluderer Volvo Co-Pilot, on-board-displayet, som er let at anvende og giver klare og detaljerede data vedrørende arbejdet, hvilket sikrer en præcis ydelse.

"Densitetskortlægning er blevet beskrevet som den "hellige gral" inden for komprimering. Det er blevet sagt, at den første, som finder på teknologien, vil være den, som bringer belægningsindustrien radikalt fremad. Og det er præcis det, Volvo har gjort, "sagde forskningsingeniør hos Volvo Construction Equipment, Dr. Faires Beainy. "Takket være Intelligent Compaction med Density Direct, har førerne realtidsadgang til det parameter, som i sidste ende er afgørende for, hvor succesfuldt resultatet af deres arbejde bliver, nemlig densiteten".

Indstil densiteten og gå i gang med arbejdet
Inden for Intelligent Compaction med anvendelse af Density Direct findes en kalibreringsskærm, hvor brugeren indstiller den ønskede densitet for projektet. Når den er fuldt kalibreret med specifikke data for anvendelsen, frembringer den Volvo-patenterede teknologi en densitetsberegning, som er præcis inden for 1,5% af en kerneprøve, hvilket giver en realtidsaflæsning af densitetsværdier over 100% af Med disse realtidsdata har føreren mulighed for at foretage de nødvendige justeringer, mens asfalten lægges på. Dette minimerer ikke alene forekomsten af utilstrækkelige densiteter, som driver projektomkostningerne i vejret, men mindsker samtidigt den tid, der bruge på at udtage kerneprøver, forbedrer kvaliteten og medfører meget større ensartethed end med nuklear målertest. Kalibreringer lagres ligeledes i Volvo Co-Pilot, så førere kan tildele kalibreringer til bestemte elementer af et job og hurtigt skifte frem og tilbage mellem kalibreringerne for at leve op til kravene for specifikke opgaveelementer.

Førervenlig grænseflade
Volvo Co-Pilot viser et densitetskort, som viser hver kvadratmeter rullet asfalt i en farve, der repræsenterer densiteten, og giver en numerisk densitetsaflæsning i realtid, der vises i bunden af skærmen. Både Volvo Intelligent Compaction og Intelligent Compaction med Density Direct tilbyder realtidstemperatur og kortlægningsdata over gennemløb. Ved hjælp af den 10-tommers farvemonitor fanger kortlægningsfunktionen for gennemløb hvert gennemløb med komprimeringsmaskine og tromleoverlap med en individuel farve, som gør det muligt for føreren let at se huller og arbejde på at opretholde en ensartet dækning. Temperaturkortlægning forsyner føreren med et temperaturkort, som viser komprimeringsmaskinens bane overlejret med den seneste registrerede overfladetemperatur.

Compact Assist med asfaltdensitetsberegning i realtid

Dataopbevaring og GPS
Data indsamlet fra gennemløbskortlægning, temperaturkortlægning og densitetskortlægning lagres på Volvo Co-Pilots interne 14 GB harddisk, som har tilstrækkelig plads til ca. syv måneders datalogning med mulighed for backup til et USB-drev og visning i VETA-format. Med valgfri differential-GPS linkes de indsamlede data til lokalitetsinformation med en præcision inden for 20 mm (½ tomme). I tilgift til Volvo Co-Pilot inkluderer begge Volvo-pakker infrarøde temperaturfølere monteret for og bag.

Uafhængigt testet og dokumenteret
Density Direct blev udviklet og testet som en del af US FHWA Highways til teknologipartnerskabsprogrammet LIFE. Teknologien blev anvendt ved forskellige fulddybde- og belægningsprojekter og senere evalueret af uafhængige brugere på arbejdspladser rundt omkring i landet. Resultaterne, som blev kontrolleret af forskere fra University of Oklahoma, dokumenterede at Density Direct-beregninger hver gang lå inden for 1,5% af kerneprøver på 180 testlokaliteter.

Volvo Intelligent Compaction og Intelligent Compaction med Density Direct er tilgængelige på nye asfaltkomprimeringsmaskiner fra Volvo, herunder Volvo DD105. Eftermarkedstilgængelighed for Volvo-asfaltkomprimeringsmaskiner vil følge senere - og udelukkende via Volvo Construction Equipment-forhandlere.

April 2016
 
Slut.

Yderligere oplysninger fås ved at besøge: www.volvoce.com/press

eller ved at kontakte:

Thorsten Poszwa 
Director, External Communications 
Volvo Construction Equipment 
Tlf.: 0032 490 65 96 68 
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tlf.: 0044 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com