Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo P4820D: Både i byen og på landet

Den nye, kompakte P4820D ABG byder på egenskaber, man ellers oftere finder i større asfaltudlæggere fra Volvo. Den kan derfor både håndtere små opgaver inde i byen og større projekter uden for byerne. Og takket være udlægningsbredder fra 2-6,5 m er det en kompakt maskine med et stort potentiale.

Volvo P4820D: Både i byen og på landet

Den nye P4820D ABG fra Volvo Construction Equipment er en særdeles alsidig asfaltudlægger, der kan give sig i lag med de fleste opgaver, hvad enten det er belægning af gangstier, parkeringspladser, private indkørsler, bygader, landeveje, grusveje - selv hovedveje. P4820D ABG er let at manøvrere og byder på den seneste avancerede udlæggerteknologi, hvilket gør den egnet til forskellige opgavetyper.

Takket være P4820D ABG's kompakte dimensioner er det muligt at transportere den sammen med andet udstyr på en transportvogn. For at reducere transporthøjden kan taget og udstødningsrøret nemt hæves og sænkes, hvorved man undgår at skulle køre en omvej, hvis der er broer eller tunneller på vej til arbejdspladsen.

Den store materialetank giver kontinuerlig materialetilførsel, så maskinen holdes i gang med konstant hastighed med færre starter og standsninger, ligesom man opnår en mere jævn overfladefinish. 

En hydraulisk frontskærm hjælper med til at tømme den forreste del af materialetanken, hvorved man undgår spild og manuel rengøring.

Maskinens lange understel - der har et automatisk bæltespændingssystem - er blevet forbedret med større driftssikkerhed for øje. Det nykonstruerede, påboltede skopladeled af gummi med en kæde smurt for livstid giver større jordkontakt i forhold til konkurrerende fabrikater.

Let betjening
Et avanceret, elektronisk udlægger-styresystem optimerer maskinen til konkrete opgaver og letter betjeningen, således at føreren kan koncentrere sig om arbejdet. Maskinens indstillingssystem giver føreren mulighed for at gemme skræddersyede indstillinger til de enkelte projekter, hvilket giver ensartet kvalitet fra job til job. Når føreren kommer ud for en lignende opgave, kan han hente de gemte parametre frem i EPM 3, hvilket forenkler opsætningen af maskinen, så udlægningsarbejdet hurtigt kan komme i gang. Når udlægningen er i gang, kan der foretages finjustering for at optimere funktionen og produktiviteten.

Føreren har glimrende, uhindret udsyn rundt om maskinen, materialetanken, snekkekanalen og strygejernet. Dette giver et godt overblik, med større ydeevne og højre udlægningskvalitet til følge. Den komfortable betjeningsplads giver mindre træthed for føreren, arbejdet bliver mere fokuseret, ligesom platformen er jævn og giver mindre risiko for at snuble. Den skridsikre gulvbelægning og gelænderne giver stabilitet, når føreren går omkring på maskinen.

Ban vej for brændstofeffektivitet
Volvo støtter teknologi til reduktion af brændstofforbruget og forøgelse af maskinernes effektivitet. Volvos Stage IV- og Stage IIIA-motorer er kraftige og effektive, ligesom de giver lavere brændstofforbrug og højere produktivitet. Volvos nye elektroniske, intelligente system byder på Eco-driftsmåde, der afpasser motorydelsen under arbejdet, hvilket giver længere levetid for motoren og komponenterne. Eco-driftsmåden kan reducere brændstofforbruget med op til 30%, hvilket gør asfaltudlægningen mere effektiv og økonomisk. Samtidig overvåger EPM 3 det gennemsnitlige brændstofforbrug og viser det daglige forbrug samt kørselstiden med det tilbageværende brændstof.

Alle Volvos asfaltudlæggere er således konstrueret, at de har et utrolig lavt støjniveau. Ved at afpasse motorydelsen til det aktuelle behov reducerer Eco-driftsmåden støjniveauet endnu mere. Denne funktion er særlig nyttig i byomgivelser eller boligområder, hvor der er støjbegrænsning. Den hydraulisk drevne, elektronisk styrede køleblæser regulerer sin hastighed efter behov, hvilket giver lavere brændstofforbrug og reducerer støjniveauet yderligere.

Maskinens hydrauliske system er tilpasset Volvo-motoren med henblik på at give stor ydeevne, lavt brændstofforbrug, lave emissioner og lavt støjniveau. Regulering af motorens omdrejningshastighed på en intelligent måde gør maskinen særdeles effektiv, men giver også rigelig kraft i reserve til ubesværet at kunne klare selv den hårdeste arbejdsopgave. Det hydrauliske system udvikler den samme store ydeevne, men med et lavere brændstofforbrug.
Seks LED-arbejdslys som standardudstyr gør det lettere at arbejde under begrænsede lysforhold. To af lysene peger fremad, to oplyser området bag maskinen, ligesom der yderligere er monteret to sidelys for at øge synsvidden og arbejdsevnen. Lysinstallationen kan som ekstraudstyr forøges med op til 10 LED- eller ballonlys.

Branchens førende strygejern
Volvos strygejern er konstrueret med henblik på at give den bedste udlægningskvalitet, ensartethed og glathed. Disse brancheførende strygejern er alsidige og effektive ved udlægningsbredder på op til 6,5 meter og kan arbejde med mange forskellige materialer. Og da de giver en maksimal grad af forkomprimering, reduceres tromlearbejdet betydeligt.

To styreenheder monteret på strygejernet giver føreren let adgang til strygejernet og justeringsorganerne. Strygejernsstyreenheden (SCU) gør det nemt for føreren at betjene strygejernsfunktionerne og regulere materialestrømmen. Den nykonstruerede SCU er fleksibel og kan drejes i alle retninger, ligesom den kan bevæges op og ned, så den er lettere at bruge for føreren.

For at udlægningsmandskabet kan opfylde de forskellige krav, der stilles på arbejdsstedet, kan der på få minutter monteres (eller afmonteres) udvidelser, uden at der skal bruges specialværktøj, takket være Volvos lynkoblingssystem. Volvos strygejern har fire styrerør til hver hydraulisk udvidelse. De stive rør forhindrer tilsammen strygejernsudvidelserne i at blive forvredet, når der udøves stor kraft på dem. Derved opnås en ensartet, glat overflade med ensartet komprimering.

Strygejernets stamperstænger kan elopvarmes for at give bedre funktion og en glat overflade. Stamperstangen er fuldhærdet, hvilket giver væsentlig længere levetid for komponenten. Stamperstænger er lette at udskifte, hvorved driftstiden øges, samtidig med at forkomprimeringens effektivitet opretholdes.

Avanceret servicering
For at sikre maskinernes effektivitet og give dem længere levetid tilbyder Volvo en række levetidsforlængende egenskaber med henblik på regelmæssig, hurtig og let servicering. EPM 3 kan vise et automatisk styresystem, der informerer føreren om påkrævet eller planmæssig vedligeholdelse. Det gør føreren opmærksom på rutinemæssige servicebehov, daglig kontrol, servicebehov med længere intervaller og eventuel forsinket vedligeholdelse. Systemet lagrer data og servicehistorik. Dertil kommer, at maskinens indbyggede informationssystem, MATRIS, bidrager til optimal drift ved at holde øje med aktivitetskarakteristikken og finde frem til forbedringsmuligheder - hvilket giver bedre økonomi og mindre slitage. Volvo-forhandlere kan foretage en fagkyndig analyse af maskinens driftsaktiviteter med dette værktøj.

Takket være bedre serviceadgang fra platformen opnår man lettere vedligeholdelse og mindre stilstandstid, samtidig med at driftsomkostningerne minimeres. Al daglig, rutinemæssig vedligeholdelse og brændstofpåfyldning kan udføres hurtigt fra platformen, hvilket sparer tid og besvær for førerne.

Hovedspecifikationer:

Hovedspecifikationer

April 2016
 
Slut.

Yderligere oplysninger fås ved at besøge: www.volvoce.com/press
eller kontakte:

Thorsten Poszwa     
Director, External Communications   
Volvo Construction Equipment   
Tel: int +32 490 65 96 68    
Email: thorsten.poszwa@volvo.com   
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com