Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo CE's markedsandel og grundlæggende indtjening øgedes i sidste kvartal 2015

Den forbedrede grundlæggende indtjening og større markedsandele i de vigtige markedssegmenter for større maskiner var dog ikke nok til at opveje nedgangen i det samlede marked i Volvo Construction Equipments regnskab for sidste kvartal 2015, idet omsætningen faldt med 11% i perioden. For året 2015 som helhed faldt virksomhedens omsætning med 3%.

For fjerde kvartal 2015 oplyste Volvo Construction Equipment (Volvo CE), at nettoomsætningen gik ned med 11% til 10.967 mio. SEK mod 12.277 mio. SEK i samme periode året før. Disse tal skyldtes yderligere store fald i Kina og Brasilien, kombineret med vanskelige konjunkturer på mange markeder uden for Nordamerika, som ligeledes viste tegn på afmatning. For hele året 2015 fik Volvo CE en omsætningsnedgang på 3% til 51.008 mio. SEK, hvorimod driftsoverskuddet næsten fordobledes til 2.090 mio. SEK mod 1.231 mio. SEK i 2014.

Forandringerne virker
Driftsresultatet, eksklusive omstruktureringsomkostninger, i den sidste periode af året var et underskud på 191 mio. SEK, en betydelig forbedring i forhold til underskuddet på 815 mio. SEK for samme periode året før. Overskudsgraden viste også tegn på fremgang, idet den lå på minus 1,7% for perioden, en forbedring i forhold til minus 6,6% i 4. kvartal 2014. For året som helhed var overskudsgraden positiv: 4,1% mod 2,3% i samme periode året før. Denne forholdsvis opmuntrende udvikling blev opnået til trods for lavere omsætningstal, lav kapacitetsudnyttelse og hensættelser til tab på debitorer i Kina på 158 mio. SEK.

"Til trods for, at verdensmarkedet i 2015 fortsat var mat med faldende tendens, fortsatte Volvo CE med interne tiltag til forbedring af lønsomheden og ressourceudnyttelsen", udtalte Martin Weissburg, president for Volvo Construction Equipment. "Trods lavere omsætning forbedredes vores driftsresultat - som var meget bedre end for samme periode i 2014. Vi erobrede markedsandele i større og mere rentable maskinsegmenter, ophørte med produktion og salg af nye rendegravere, vejhøvle og fræsemaskiner, ligesom vi konsoliderede en ny ledelsesstruktur, der giver os mulighed for at træffe klare og kompetente beslutninger. Dette viser, at Volvo-, SDLG- og Terex Truck-medarbejdernes aktiviteter til fremme af vores globale transformation som Volvo CE, faktisk virker."

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning fordelt på markedsområde, mio. sv. kr.

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning fordelt på markedsområdeSlut.

Februar 2016

Yderligere oplysninger fås ved at besøge: www.volvoce.com/press 

eller ved at kontakte:

Thorsten Poszwa
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tlf.: +32 490 65 96 68
Email: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tlf.: +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com