Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Salget hos Volvo CE falder med 2% i Q3

Bedre dækningsbidrag trods flade volumener for Volvo Construction Equipment i tredje kvartal.

E forbedring af det europæiske marked og ordreindgangen med op til 17% var ikke nok til at opveje svagheder på andre markeder, hvilket sender Volvo Construction Equipments (Volvo CE) ned med 2% i tredje kvartal, justeret for valutaudsving.

Nettosalget i tredje kvartal faldt med 3% til SEK 11.539 M (11.884). Justeret for valutaudsving faldt nettosalget med 2%. Den justerede driftsindtjening steg til SEK 601 M (576), hvilket modsvarer en driftsmargen på 5,2% (4,8).

Nettoordreindgangen i tredje kvartal steg med 17% sammenlignet med samme kvartal i 2015, dog fra lave niveauer. Ordreindgangen steg i alle regioner. I Europa blev en stigende ordreindgang i Frankrig og Tyskland udlignet af lavere ordreindgang i Norge og Rusland. Stigningen i Nordamerika blev delvis drevet af lanceringen af kompakt udstyr med Tier IV final-kompatible motorer. I Sydamerika kunne stigningen i ordreindgangen primært tilskrives SDLG i Brasilien Ordreindgangen i Asien (inklusive Kina) var 24% højere. Denne var drevet af øget ordreindgang for Volvo-mærket i Kina, primært for gravemaskiner og den fortsat stærke vækst i Indien samt stigning i SDLG‑mærkede produkter i Kina og Sydøstasien. I tredje kvartal svarede leverancerne til sidste års niveau. Højere leveringstal i Europa samt for SDLG-mærkede produkter på eksportmarkeder og det stabiliserende kinesiske marked for gravemaskiner blev udlignet af lavere salg af Volvo-mærkede maskiner i Mellemøsten og Nord-, Central- og Sydamerika.

"Trods fortsat lav efterspørgsel forbedredes driftsmargin en smule i tredje kvartal til 5,2%. Yderligere positive elementer var, at ordrerne steg en anelse i alle regioner, fra lave niveauer i BRIC-regioner", kommenterede Martin Weissburg, der er administrerende direktør for Volvo Construction Equipment. "Vi ser ingen umiddelbar stigning i efterspørgslen og fortsætter det internationale arbejde på at fokusere på Volvo CEs styrkebastioner".

I løbet af kvartalet viste Volvo CE en række nyskabelser såsom en hybrid læssemaskine med potentiale til at forbedre brændstofeffektiviteten med op til 50% og prototyper på en autonom læssemaskine og transportvogne.

Tab Q3 2016Slut.

Oktober 2015

Yderligere oplysninger fås ved at besøge: www.volvoce.com/press eller ved at kontakte:

Tiffany Cheng
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment

Tlf.: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com


Brian O'Sullivan

SE10
London

Tlf.: +44 77 333 50307
E-mail: brian.osullivan@se10.com

Besøg http://www.thenewsmarket.com/volvogroup for at få adgang til videoklip af høj kvalitet fra Volvo Group. Du kan se og bestille videomateriale som MPEG2-filer eller på Beta SP-bånd. Registrering og videomateriale er gratis for medierne.