Construction Equipment Sverige
Ladda kompakta entreprenadmaskiner
Volvos eldrivna entreprenadmaskiner
Ladda kompakta entreprenadmaskiner

Flexibilitet för laddning av kompakta entreprenadmaskiner

På hållbara byggarbetsplatser krävs det nollutsläppslösningar. Vårt breda sortiment av kompakta anläggningsmaskiner ger ett rent och effektivt alternativ till diesel. Men det är avgörande att det finns möjlighet att ladda elfordonen. Därför erbjuder vi tillförlitliga laddningslösningar med en rad alternativ för anpassning till specifika förhållanden, oavsett plats.

Kanske använder du någon av våra eldrivna kompaktlastare – L20 Electric eller L25 Electric – eller någon av de eldrivna kompaktgrävarna EC18 Electric, ECR18 Electric eller ECR25 Electric. Oavsett vilket finns det ett brett sortiment av laddningssystem att välja bland. Vi har både inomhusladdare och utomhusladdare som säkerställer att batterierna levererar varaktiga prestanda. Vi har också gjort det enkelt att förstå hur lång laddningstid som krävs för var och en av de olika kompaktmaskinerna.

Åtkomst till ett elnät är heller inget problem med en kompakt, portabel och lättanvänd mobil PU40-powerbank för kompakta entreprenadmaskiner. Oavsett var du arbetar – om det är en avlägsen plats eller någonstans med bristfällig nätåtkomst – och oavsett maskinfabrikat, så kan du alltid vara säker på att en tillförlitlig kraftkälla håller dina eldriftslösningar igång längre. 

Här kan du ta reda på vad som är det bästa laddningssystemet för dina behov.

Visa mer

Alternativ för 48 V-laddare för kompakta entreprenadmaskiner

Laddningskabel för entreprenadmaskin

Kabel för nattladdning, 11 kW AC typ 2

Den här laddningskabeln används för att ladda maskinen på natten, efter avslutad arbetsdag. Kabeln levereras med maskinen, tillsammans med en rad adaptrar för alla behov. Vid behov kan kabeln även beställas separat.

Mobilt Volvo PU40-strömaggregat

Mobilt Volvo PU40-strömaggregat

PU40 har en batterikapacitet på 40 kW och möjliggör laddning av eldrivna kompaktmaskiner och eldrivna verktyg var som helst – även på arbetsplatser med knapp eller ingen nätanslutning. PU40 väger 900 kg och är lätt att transportera. När laddning krävs flyttas strömaggregatet till en plats med nätanslutning och laddas med antingen en 17 kW DC-snabbladdare eller med en maximal AC-ingång på 6 kW.

9,6 kW DC snabbladdare för inomhusbruk

9,6 kW DC snabbladdare för inomhusbruk

Det här är en snabb likströmsladdningsstation med DIN-kontakt. Enheten är kompatibel med Volvo CE-maskinernas protokoll för inomhusbruk.

17,3 kW DC snabbladdare för inomhusbruk
Mest kraftfulla inomhusladdare

17,3 kW DC snabbladdare för inomhusbruk

Den här 17,3 kW DC-snabbladdaren är en snabbare variant av 9,6 kW-laddaren. Den har en DIN-kontakt och är kompatibel med Volvo CE-maskinernas unika 48 V-protokoll för inomhusbruk.

17,3 kW DC snabbladdare för utomhusbruk
Mest sålda snabbladdaren

17,3 kW DC snabbladdare för utomhusbruk

Den här 17,3 kW DC-utomhusladdaren med DIN-kontakt är kompatibel med Volvo CE:s unika protokoll och klarar extrema utomhustemperaturer. Laddaren är av plug and play-typ – allt du behöver göra är att ansluta kabeln till ett 32 A CEE-uttag.

Laddningstid för eldrivna kompaktmaskiner

  11 kW AC-kabel för nattladdning DC-snabbladdare 9,6 kW DC-snabbladdare 17,3 kW PU40 DC-utgång 17 kW PU40 AC-utgång 2,3 kW
EC18 20 kWh 6 h 2 h 1 h 15 min 1 h 15 min 8 h 30 min
ECR18 16 kWh 5 h 1 h 45 min 1 h 1 h 6 h 30 min
ECR25 20 kWh 5 h 30 min 1 h 45 min 1 h 1 h 7 h 30 min
L20 33 kWh  5 h 3 h 1 h 45 min 1 h 45 min 11 h 30 min
L20 40 kWh  6 h 3 h 30 min 2 h 2 h 14 h 30 min
L25 40 kWh  6 h 3 h 30 min 2 h 2 h 14 h 30 min

 

Hur fungerar ett strömaggregat för entreprenadmaskiner?

Mobilt Volvo PU40-strömaggregat
Långsam laddning av aggregatet

Långsam laddning av aggregatet

Strömaggregatet kan laddas med en långsam kontinuerlig effekt via en 6 kW AC-laddkabel. Detta är den mest kostnadseffektiva metoden för att ladda strömaggregatet under lågtaxa. På så vis kan kunderna spara energi i aggregatet för att kunna ladda sina elmaskiner under högtaxa, när ström direkt från nätet är dyrare.

Snabb laddning av aggregatet

Snabb laddning av aggregatet

En alternativ laddningslösning om ett snabbare alternativ än 17 kW DC-laddaren krävs. Detta möjliggör full laddning av strömaggregatet på kortare tid än med den långsamma 6 kW-laddaren.

Snabb laddning av maskinerna

Snabb laddning av maskinerna

Tack vare den integrerade 17 kW DC-snabbladdaren kan PU40 ladda kompaktgrävare från Volvo på så lite som en timme, eller ladda kompaktlastare från Volvo på bara två timmar. Lösningen är dessutom inte på något vis bunden till ett visst fabrikat, utan det går att ladda maskiner och annan eldriven utrustning från andra tillverkare än Volvo.

Långsam laddning av maskinerna

Långsam laddning av maskinerna

En 3 kW AC-laddare är även tillgänglig för långsam laddning av maskiner från Volvo (och andra fabrikat), till exempel EC18 Electric-, ECR18 Electric- och ECR25 Electric-grävare eller L20 Electric- och L25 Electric-hjullastare.

Mobil laddning på ett enkelt sätt

Kompaktbandgrävare som våra EC18 Electric-, ECR18 Electric- och ECR25 Electric-grävare har särskilt stor nytta av det mobila PU40-strömaggregatet. Detta eftersom det är optimalt att ha ladda så nära som möjligt till den plats där maskinerna används. Men ibland är detta inte möjligt om det inte finns en tillgänglig nätåtkomst på platsen. I dessa fall kan energi istället levereras direkt till dem via PU40-strömaggregatet. Dessutom kan den mobila laddaren enkelt transporteras av en L20 Electric- eller L25 Electric-hjullastare med pallgafflar, vilket är gynnsamt ur hållbarhetsperspektiv.

Kompakt för att kunna flyttas omkring

Kompakt för att kunna flyttas omkring

PU40-strömaggregatets kompakta storlek gör den till en smidig och flexibel laddningslösning, som kan transporteras till praktiskt taget alla platser. Det har aldrig varit enklare att säkra kraft dygnet runt tack vare PU40-strömaggregatet – som är lätt att förbereda och underhålla samt säkert att använda. Kunderna behöver inte oroa sig över var deras elmaskiner ska sättas i arbete – ta bara med kraften dit den behövs.

Strömförsörjning utanför elnätet

Strömförsörjning utanför elnätet

Specifikt framtaget för att tillhandahålla tillförlitlig, effektiv och snabb laddning för kompakta eldrivna entreprenadmaskiner – det transporterbara aggregatet är perfekt för användning på platser med bristfällig eller begränsad åtkomst till elnät. Den hjälper dig dessutom att undvika högtaxa. Efter att ha laddats med långsam lågeffektsladdning kan den sedan leverera högeffekts 48 V-snabbladdning närhelst så behövs.

Kostnadseffektiv laddning

Kostnadseffektiv laddning

Det är möjligt att fulladda eldrivna kompaktgrävare på så lite som en timme och att ladda eldrivna kompaktlastare på bara två timmar. Det går till och med att snabbladda kompaktmaskinerna samtidigt som man laddar strömaggregatet långsamt. Kunder kan därför ladda sina maskiner snabbt och effektivt, trygga i vetskapen att de gör detta så kostnadseffektivt som möjligt.

Laddning av de mobila strömaggregatet PU40

Laddningstider för PU40
AC-INGÅNG (laddning av PU40 från elnät)
Hushållsuttag 2,3kW 14 h 30 min
16 A 1-fasuttag (blått) 3,68kW 9 h 30 min
16 A 3-fasuttag (rött) 6kW* 6 h
32 A 3-fasuttag (rött) 6kW* 6 h
DC-INGÅNG (laddning av PU40 från DC-snabbladdare)
17 kW DC (snabbladdare) 17kW 2 h

* PU40 har en 6 kW-ombordladdare, därför är 6 kW den maximala laddeffekten även när AC-inströmmen är 16 A eller 32 A 400 V (11 eller 32 kW)!

Volvo CE:s protokoll för 48 V DC-laddning

Eftersom det saknas en branschstandard för 48 V DC-laddning har vi etablerat egna specifikationer. Därmed hoppas vi kunna accelerera övergången till eldrift och göra det lättare att välja eldrivet även för kunder som använder maskiner från olika tillverkare.

Läs mer om vårt protokoll för 48 V-laddning

Det krävs kortare drifttid för samma arbetsmängd

Förmodligen vet du ganska exakt hur många timmar som du vanligen arbetar med din dieselmaskin. Med eldriven utrustning måste du ha ett annat perspektiv på ”drifttid”, eftersom eldrivna entreprenadmaskiner inte förbrukar någon energi när maskinen står stilla. Våra eldrivna entreprenadmaskiner är försedda med ”Auto Electric Motor Shut Down”. Det innebär att motorn stängs av direkt när föraren slutar använda maskinen men så fort styrreglagen flyttas igen, levererar motorn kraft på nytt. Det här leder till mindre slitage på maskinen och anslutna delar men innebär också att 8 timmars drifttid för en dieseldriven maskin (med 35 % tomgångstid) motsvarar 5,2 timmars drifttid för en eldriven maskin. Det är bra att komma ihåg när du vill uppskatta hur lång drifttid som verkligen behövs per dag!

Upptäck det bästa sättet att ladda

Vet du när du ska använda en långsam laddare och när du ska använda en snabb laddare? Känner du till det bästa sättet att passa in laddningstillfällen under arbetsdagen? Vår smarta laddnings- och drifttidskalkylator beräknar skillnaden i laddningstid för just dina arbetsförhållanden.

Laddnings- och drifttidskalkylator

Enkel laddning oavsett verksamhet

Eldriven grävmaskin inom allmännyttan

Arbete inom samhällsservice

Alla arbetsplatser är olika, men för de flesta projekt i det allmännyttiga segmentet är det möjligt att utföra en hel dags arbete efter att maskinen har laddats under natten. Skulle inte det gå kan kunden utföra snabbladdningar när det är rast.

Landskapsarkitektur

På många platser där landskapsanläggningsarbete utförs finns det tillgång till enfas- och trefasuttag – de behövs för att driva de verktyg som används varje dag. Eldrivna kompaktmaskiner kan därför enkelt introduceras i det segmentet.

Eldriven landskapsarkitektur

Skidorter

En stor fördel med att använda eldrivna entreprenadmaskiner på skidorter är att det ofta finns möjlighet till tillförlitlig kraftförsörjning från liftsystemet, så att du kan ladda maskinen när som helst.

Hållbar entreprenad med Skistar
Eldriven grävmaskin för avfalls- och återvinningshantering

Avfall och återvinning

Enligt våra erfarenheter från avfalls- och återvinningssegmentet ger våra eldrivna kompaktmaskiner kapacitet för en hel dags arbete. Även avseende kraft och prestanda kan maskinerna mäta sig med motsvarande dieselalternativ.

Tips för längre batterilivslängd

  • För att bevara batteriskicket ska du försöka hålla en laddningsnivå på ca 90 % och undvika att alltför ofta ladda till en nivå på 100 %.
  • Låt inte batteriets laddningsnivå bli för låg. Om du inte tänker använda maskinen under en längre sammanhängande period ska du försöka se till att laddningsnivån är 40–50 %, eftersom ett fulladdat batteri laddas ur snabbare.
  • Sträva efter att använda en långsam AC-laddare minst en gång i veckan, och låt batterihanteringssystemet (BMS) balansera batterierna.
  • Förkonditionera maskinen, i synnerhet under kalla vintermånader. Det kan till exempel innebära att du värmer upp batteriet eller maskinen till ett lämpligt temperaturområde, för att optimera laddningsprocessen. Vid förkonditionering modifieras batteriets invändiga temperatur till en optimal nivå, vilket leder till en effektivare laddningsprocess och potentiellt förlängd batterilivslängd.

Köra eldrivna maskiner i kallt väder

Arbetar du i kallare klimat kanske du blir förvånad över att höra att eldrivna maskiner är ett mycket bättre alternativ än dieselvarianter, som ofta är svårare att starta och har längre uppvärmningstid. Våra eldrivna maskiner kan arbeta i ett temperaturområde mellan -10 °C och 40 °C, vilket är exakt samma temperaturintervall som för en elbil. Allt som krävs är några enkla åtgärder för att säkerställa optimala prestanda. Till exempel bör du ladda maskinen inomhus när det finns möjlighet. Det är också bra att använda vår hyttvärmare och att välja rätt tillbehör och utrustning, till exempel vinterdäck.

Kompakta maskiner i kallt väder
Eldriven grävmaskin i arbete inomhus
Eldrivet byggande börjar här

Ladda större entreprenadmaskiner

Större entreprenadmaskiner innehåller annan teknik och används på ett annat sätt än kompakta maskiner. Därför är också laddningsbehovet annorlunda och andra laddare används. För att kunna arbeta en hel dag, till exempel med någon av de eldrivna grävmaskinerna i mellansegmentet, behöver du förmodligen tillgång till en snabbladdare. Inga problem! 

Läs mer om att ladda större entreprenadmaskiner, och starta din övergång till fossilfria arbetsplatser.

Ladda större entreprenadmaskiner

Korta fakta om laddare

  • Det tar 1–1,5 timme att ladda till 80 % nivå – vilket ger kapacitet för en hel åttatimmars arbetsdag på en enda laddning.
  • Våra eldrivna hjullastare tar dubbelt så lång tid att ladda än de kompakta grävmaskinerna, eftersom de har dubbelt så många batterier.
  • Det finns en rad laddningsalternativ för både inomhus- och utomhusbruk, beroende på din situation.
  • Våra laddare är lättanvända och lätta att flytta. Vi erbjuder likströmsladdare, växelströmsladdare och bärbara lösningar.

Eldrivna entreprenadmaskiner

Trädgårdsanläggning

Eldrivna entreprenadmaskiner för anläggningsarbete

Eldriven landskapsarkitektur
Fördelar

Varför välja en eldriven entreprenadmaskin?

Fördelar
Sänkta energikostnader

Hur mycket kan du minska dina energikostnader?

Kalkylator för energikostnadsbesparing