Construction Equipment Suomi

Tietosuoja

Volvo Group suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Arvostamme luottamusta, jota osoitat meitä kohtaan luovuttamalla meille henkilötietojasi. Käytämme henkilötietojasi aina tavalla, joka on rehtiä ja luottamuksesi arvoista. Ilmoitamme sinulle aina avoimesti, mitä tietoja keräämme, mitä teemme tiedoilla, kenen kanssa jaamme tiedot ja kehen voit ottaa tarvittaessa yhteyttä.Jos haluaisit lisätietoja siitä, millaisia sinua koskevia tietoja keräämme, käythän Volvo Groupin verkkosivuilla.

Yleistä verkkosivuston tietosuojasta

Voit käyttää Volvo Groupin verkkosivustojen joukkoon kuuluvia verkkosivustoja henkilöllisyyttäsi paljastamatta. Jäljempänä on kuvattu tarkemmin, mitä tietoja normaalisti keräämme, kun käytät verkkosivujamme. Jos rekisteröidyt jonkin palvelumme käyttäjäksi tai otat yhteyttä lomakkeen välityksellä, saat käyttöösi yksityiskohtaisia tietoja siitä, kuinka rekisteröitymiseen liittyviä tietojasi käsitellään.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan henkilöllisyys ja yhteystiedot
AB Volvo (”VOLVO”) henkilötietojen rekisterinpitäjänä vastaa sinuun liittyvien henkilötietojen käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien ja ‑asetusten mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä VOLVO-konsernin tietosuojavastaavaan osoitteessa GPO.Office@volvo.com tai postitse tai puhelimitse seuraavien yhteystietojen avulla:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden
+46 (0)31 66 00 00

Mitä henkilötietoryhmiä VOLVO käsittelee, mikä on käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?
Kun käytät jotakin VOLVON verkkosivustoa, verkkoselaimesi on teknisesti määritetty siirtämään seuraavan datan (”lokitiedot”) automaattisesti VOLVON verkkopalvelimelle, ja me kirjaamme tiedot edelleen lokitiedostoihin:

  • Käyttöpäivämäärä
  • • käyttöajankohta
  • Viittaavan verkkosivuston URL-osoite
  • Noudettu tiedosto
  • Siirretty datamäärä
  • Selaimen tyyppi ja versio
  • Käyttöjärjestelmä
  • IP-osoite
  • Internet-yhteyksiesi tarjoajan verkkotunnus

Tämä on vain ja yksinomaan sellaista tietoa, jonka perusteella henkilöllisyyttäsi ei voida tunnistaa. Näitä tietoja tarvitaan teknisistä syistä, jotta voimme toimittaa pyytämäsi sisällön oikein, ja tietojen kerääminen on välttämätön osa verkkosivustojen käyttämistä. Lokitietoja analysoidaan puhtaasti tilastollisiin tarkoituksiin, jotta voimme parantaa verkkosivujamme ja niiden taustalla olevia toimintoja. Volvo käsittelee henkilötietojasi oikeusperusteenaan oikeudellinen etu. VOLVON oikeutetut edut käsittävät oikeuden verkkosivujen hallintaan oikeudenmukaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti sekä oikeuden ylläpitää verkkosivustojen saatavuutta ja toimivuutta.

Keräämme evästeiden ja seurantapikselien avulla dataa siitä, kuinka käytät verkkosivuja, jotta voimme räätälöidä verkkosivut käyttäjien tarpeiden mukaan.
Näiden käyttötietojen kerääminen ja käyttöprofiilin luominen toteutetaan anonymisoidusti evästetunnuksella. Nämä käyttöprofiilit luodaan ja tallennetaan yksinomaan anonymisoidussa muodossa eikä niitä yhdistetä nimeesi tai muihin tietoihin, kuten sähköpostiosoitteeseen, jotka voisivat paljastaa henkilöllisyytesi.

Evästeillä ei voi suorittaa ohjelmia eikä tuottaa viruksia tietokoneeseesi. Evästeiden sisältämien tietojen avulla voimme helpottaa navigointia ja edistää sitä, että voimme näyttää verkkosivujamme oikealla tavalla.

Jokaisella verkkosivustolla on oma evästeitä koskeva käytäntö, josta käyttäjänä voit katsoa tarkat kyseisen verkkosivuston evästeiden käyttöön liittyvät tiedot.

Tietojen välittäminen kolmansille osapuolille
VOLVO voi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi tai lakien tai määräysten niin edellyttäessä jakaa henkilötietojasi toisen Volvo Group -yhtiön kanssa, myös Euroopan unionin (EU:n) tai Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolisen yhtiön kanssa. VOLVO voi myös henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi jakaa henkilötietojasi kolmansina osapuolina toimivien yhtiöiden ja toimittajien kanssa, myös EU:n/ETA:n ulkopuolisten yhtiöiden ja toimittajien kanssa.

Teemme yhteistyötä monien eri palveluntarjoajien kanssa Volvo Group ‑verkkosivustojen joukkoon kuuluvien verkkosivustojen toimittamiseksi. VOLVO varmistaa, että soveltuvat suojatoimet ovat käytössä, jotta henkilötietojesi suoja on asianmukaisella tasolla sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Muiden verkkosivustojen linkkejä
Verkkosivuillamme saattaa olla linkkejä muille verkkosivustoille. Emme voi vaikuttaa siihen, noudattavatko näiden sivustojen ylläpitäjät asiaankuuluvia tietosuojaa koskevia säännöksiä vai eivät.

Kuinka kauan VOLVO säilyttää henkilötietojasi?
VOLVO säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Sinun tietosuojaoikeutesi
Sinulla on oikeus pyytää VOLVOLTA tietoja VOLVON käsittelemistä henkilötiedoista sekä oikeus saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua, jos ne ovat virheellisiä, sekä pyytää henkilötietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista eli oikeus pyytää VOLVOA rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Sinulla on myös oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tai käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (henkilötietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle), jos VOLVON toimesta tapahtuva henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimusvelvoitteeseen ja tapahtuu automatisoidusti. Sinulla on myös oikeus tehdä valvontaviranomaiselle valituksia, joita sinulla voi olla koskien VOLVON toimesta tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä.