Construction Equipment Suomi

Hyvä suoritus kasvatti myyntiä 23 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Infrastruktuurisegmentin aktivoituminen ja rakennustoiminnan vilkastuminen johtivat voimakkaaseen elpymiseen viime vuoden toisella puoliskolla, minkä johdosta Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE) kokonaiskysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, myös tilausmäärä lisääntyi 73 %.

Kiinassa, maailman suurimmilla rakennuskonemarkkinoilla, kysyntä oli voimakasta Kiinan hallituksen infrastruktuuriin tekemien investointien ansiosta. Sen lisäksi, että myynti kasvoi kaikilla globaaleilla markkinoilla ja segmenteillä, Kiinan investoinnit auttoivat Volvo CE:tä kääntämään Covid-19:n viimevuotiset negatiiviset vaikutukset voitoksi vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellisissa tuloksissa. Myös toimitukset lisääntyivät 53 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien alueiden myynnin kasvaessa ja kasvun ollessa jälleen voimakkainta Kiinassa.

Vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Volvo CE:n nettomyynti kasvoi 23 % ollen 24 742 milj. Ruotsin kruunua (20 148 milj. vuoden 2020 alkuneljänneksellä) eli hieman enemmän kuin vuoden 2019 samalla ajanjaksolla ennen pandemian puhkeamista. Myös 3 822 milj. Ruotsin kruunun toiminnallisessa tuloksessa oli kasvua verrattuna vuoden 2020 saman jakson tulokseen, joka oli 2 678 milj. kruunua. Tuottoon vaikuttivat positiivisesti suuremmat konemäärät ja kapasiteetin hyödyntäminen teollisuusjärjestelmässä, kustannusten alentaminen ja huoltotoiminnan parantunut tuotto, joita negatiiviset valikoimavaikutukset osittain tasasivat. Tämä näkyi käyttökatteessa, joka oli 15,4 % eli korkeampi kuin edellisen vuoden saman jakson luku 13,3 %.

Infrastruktuuri-investointien voimakkaan kasvun lisäksi jälleenmyyjien alhaiset inventaariotasot ja varastojen täydennystarpeet nostivat tilausmäärän 73 %:iin vuoden 2021 alkuneljänneksellä. Covid-19-pandemian viime vuonna aiheuttamaan odotettuun hidastumiseen ja epävarmuuteen verrattuna toimitukset lisääntyivät kaikilla alueilla. Suurten ja keskikokoisten koneiden kysyntä oli voimakkaampaa kuin minikoneiden.

Markkina-alueiden kehittyminen

Vaikka kokonaiskysyntä kasvoi kaikilla markkina-alueilla, Euroopassa vuosi alkoi Ranskan ja Saksan kaltaisilla tärkeillä markkinoilla hitaasti Covid-19-rajoitusten takia, mutta viime aikoina on ollut huomattavissa piristymistä. Vaikka nettotilausmäärä kasvoi 87 % voimistuneen kysynnän vaikutuksesta vuosineljänneksen toisella puoliskolla, Euroopan kokonaismarkkinoilla laskua oli 9 %. Kiinassa Volvo CE:n markkinat kehittyivät 142 % ensimmäisinä kahtena kuukautena Covid-19:n vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä aiheuttamiin hyvin alhaisiin määriin verrattuna. Aasiassa (ilman Kiinaa) vuosi alkoi positiivisissa merkeissä 16 %:n kasvulla, jota ilmeni erityisesti tärkeimmillä markkina-alueilla Intiassa, Koreassa ja Kaakkois-Aasiassa. Etelä-Amerikan markkinat kehittyvät vahvasti ja siellä kasvua on 41 % viime vuodesta kulutushyödykkeiden kysynnän kasvamisen vaikutuksesta. Pohjois-Amerikassa odotukset hallituksen investoinneista infrastruktuuriin ovat luoneet asiakkaiden keskuudessa toiveikkaan ilmapiirin, minkä seurauksena kasvua on ollut 7 % vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Volvo CE:n pääjohtaja Melker Jernberg sanoo: "On ollut rohkaisevaa nähdä kysynnän piristyvän kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja myynnin kasvavan kaikilla alueilla ja markkinoilla. Voimme olla luottavaisin mielin sen suhteen, että olemme yhdessä asiakkaidemme, työntekijöidemme ja laajemmin koko toimialamme kanssa ohittaneet pahimman vaiheen ja alamme nyt nähdä lisääntyvää aktiivisuutta. Monissa maissa investoinnit ovat lisääntyneet infrastruktuurin vanhenemisen takia, ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Yhdessä useiden muiden sektorien vilkkaan rakennustoiminnan kanssa tämä lisää sekä uusien koneiden että palvelujen kysyntää, minkä huomaa siitä, että sekä toimitukset että tilausmäärä ovat kasvaneet huimasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä."

Taulukko 1. Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua

Nettomyynti markkina-alueittain

Ensimmäiset kolme kuukautta

 

Milj. SEK

2021

2020

Muutos

Eurooppa

7,263

6,477

12%

Pohjois-Amerikka

4,297

3,711

16%

Etelä-Amerikka

674

559

21%

Aasia

11,319

8 403

35%

Afrikka ja Oseania

1,189

998

19%

Yhteensä

24,742

20,148

23%

Lisätietoja saa ottamalla yhteyden:

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com