Construction Equipment Suomi

Volvon päivitetty Load Assist tehostaa tuottavuutta

Volvo Construction Equipment on nostanut pyöräkuormaajien teknisille ominaisuuksille asetettavat vaatimukset uudelle tasolle viimeisimmällä Load Assist -punnitussovelluksen päivityksellä, jolla kuljettaja saa tarkat hyötykuormaa koskevat tiedot jopa +/-1 prosentin tarkkuudella.

Volvo Construction Equipment lisää innovatiivisiin palveluihinsa päivitetyn Load Assist -ratkaisun Volvon pyöräkuormaajamalleille L110H - L260H. Olennainen osa kuorman punnitustietojen ratkaisua on mullistava yhdysrakenteinen Volvo Co Pilot -näyttö. Kuljettaja voi käyttää kuorman punnitustietojen sovellusta tämän 10-tuumaisen kosketusnäytön kautta. Load Assist auttaa kuljettajan toiminnan tehostamisessa työmaalla tuottamalla hänelle ajantasaisia ja tarkkoja tietoja.
Ali- tai ylikuormituksen – ja samalla koneen tarpeettoman kulumisen ja mahdolliset sakot – estävällä kuorman punnitustoiminnolla varustetulla pyöräkuormaajalla voidaan työskennellä parhaalla mahdollisella teholla eikä kuormia tarvitse punnita jatkuvasti uudelleen, mikä säästää tehokasta työaikaa. Järjestelmä saa paine- ja asentoantureiden avulla kaikki tarvittavat tiedot kuormasta ja näyttää ne Volvo Co Pilot -näytössä. Tällä saadaan reaaliaikaiset tiedot kauhan kuormasta +/-1 % tarkkuudella.

Valmiina, paikoilla, nosto!

Päivitetty järjestelmä on suunniteltu helpottamaan kuljettajan työtä. Käyttö aloitetaan nollapainon kalibrointiprosessilla, joka ohjaa kuljettajaa etenemään vaiheittain Volvo Co Pilot -näytön esittämillä tiedoilla. Kun kalibrointi on valmis, kuljettaja pystyy nopeasti ja helposti perustamaan työprojektien perustiedot valitsemalla asiakkaan nimen, työmääräyksen numeron, kuorman halutun painomäärän ja materiaalin tyypin. Valittavana on kaksi työskentelytapaa: Project-tila, jolla hallitaan usean kuorma-auton kuormatiedot, sekä Trip-tila, joka soveltuu yksittäisten kuorma-autojen, murskainten tai muiden kiinteiden laitteiden kuormaamiseen.

Kuormaustoiminnan aikana kuljettaja voi seurata kuormausprosessia reaaliaikaisesti. Dynaaminen järjestelmä mittaa kauhan kuormaa jatkuvatoimisesti, jolloin työnkulussa ei tule mitään katkoksia. Kuljettaja näkee näytön värillisillä palkeilla kuormaajan kauhassa parhaillaan olevan lastin painon, jo toimitetun kokonaiskuorman ja vielä toimittamatta olevan määrän. Lisäksi kätevillä kuvakkeilla näytetään, jos paino ei ole jakautunut asianmukaisesti.

Volvo Construction Equipment Load Assist

Optimoitu kauhakäytölle – mukaan lukien korkealta kippaavat kauhat ja sivulle tyhjennettävät kauhat – ja järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden kauhan osittaiseen tyhjennykseen. Kuljetusmatkan viimeisen kauhallisen hallinta on helppoa ilmoitustoiminnon avulla, joka näyttää Volvo Co Pilot -näytössä reaaliaikaista tietoa kauhassa jäljellä olevasta kuormasta. Kuljettaja voi valita haluamansa kahdesta tilasta, joista toinen on tarkoitettu kasaan ja toinen kuorma-autoon tyhjentämistä varten.

Kuorman punnitustoiminto sekä yksinkertaistaa toimintaa että auttaa osaltaan työturvallisuuden varmistamisessa. Mukautettava hälytys ilmoittaa kuljettajalle, jos esimääritetyt kuormarajat ylittyvät. Kuormaajan lisävarustevalikoimasta riippuen takakamera kytkeytyy toimintaan automaattisesti ja pystyy kokoamaan kuormatiedot yhdelle näytölle, kun kuljettaja valitsee peruutusvaihteen. Työturvallisuuden varmistamiseksi jotkut toiminnot poistuvat käytöstä, kun nopeus ylittää 10 km/h (6 mph).

Väsymättä ja langattomasti

Volvo Co Pilot -yksikön 16 gigatavun muisti mahdollistaa lähes rajattoman työväline-, työmääräys-, tavoite-, materiaali- ja asiakastietomäärän tallentamisen. Volvo Construction Equipment Load AssistTiedot voidaan myös tallentaa pilvipalveluun, siirtää USB-muistitikulle tai tulostaa. Kertyneitä tietoja voidaan siten käyttää kuljetettujen hyötykuormien hallinnassa monipuolisesti. Järjestelmä syöttää koneen tiedot CareTrack® -telematiikkajärjestelmään, jolloin etätoiminnolla voidaan lukea koneen kaikki keskeiset tiedot, esimerkiksi kuljetettu kokonaismäärä, kuljetetut tonnit (tiedot tonneina/paunoina) kuljetettu määrä/polttoainelitra (gallona) ja työjaksojen määrä. Kun kaikki koneen suorituskykyä koskevat tiedot ovat käytettävissä, koneen kuljettaja ja omistaja voivat päätellä, miltä osin tuottavuutta voidaan parantaa ja käyttökuluja alentaa.

Volvo Co Pilot on suunniteltu helposti skaalattavaksi sitä mukaa kun uusia ohjelmistopäivityksiä, lisätoimintoja ja uusia sovelluksia kehitetään. SIM-kortilla varustettuna järjestelmä voi ottaa vastaan ohjelmistopäivityksiä langattoman yhteyden kautta. Huom.: Voit ladata tämän lehdistötiedotteen kuvat suoraan koneellesi napsauttamalla tästä.