Construction Equipment Suomi

Virallinen kunnostusohjelma antaa Volvo-koneille uuden elämän

Volvo Construction Equipmentin juuri esitelty virallinen kunnostusohjelma säästää pitkäaikaisten asiakkaiden varoja palauttamalla heidän Volvo-koneidensa voimakkuuden, kestävyyden ja tehon alkuperäiselle tasolle.

Virallinen kunnostusohjelma antaa Volvo-koneille uuden elämän

Volvo Construction Equipment esittelee uuden virallisen kunnostusohjelmansa Volvo-koneiden pitkän käyttöiän varmistamiseksi.Kolmesta paketista, jotka ovat virallinen hydrauliikkajärjestelmien kunnostus, virallinen voimansiirtojen kunnostus ja virallinen koneiden kunnostus, koostuva Volvon virallinen kunnostusohjelma pidentää Volvo-koneiden käyttöikää vaarantamatta ympäristöä tai asiakkaan taloutta.

Virallinen kunnostusohjelma löytää puutteet pienten tai suurten Volvo-koneiden suorituskyvystä ja palauttaa koneiden toiminnan alkuperäiselle tasolle optimoiden pitkäaikaisen investoinnin arvon vain murto-osalla uuden mallin kustannuksista. Kokonaistuntikustannuksia 8 %:n verran alentavan ohjelman ansiosta asiakkaat voivat optimoida kassavirtansa ja saada budjettinsa riittämään pidemmälle.

 

Volvon kunnostama
Ohjelma ei vain alenna kustannuksia, vaan myös maksimoi kulloisenkin konekannan tuottavuuden ja käyttövarmuuden. Kunnostetut koneet ovat lähes uusien veroisia. Virallisen kunnostusohjelman ansiosta asiakkaat voivat kokea uudelta koneelta odotettavissa olevat suorituskyvyn ja käyttövarmuuden.

Volvon virallisen kunnostusohjelman ansiosta asiakkaat voivat jatkaa töitä tehokkaammin kunnostetuilla koneillaan, jotka valtuutettu Volvo-jälleenmyyjä on toimittanut heille aikataulun mukaisesti. Kaikissa vaiheissa tukena olevat Volvo-jälleenmyyjät suunnittelevat koneen kunnostuksen asiakkaiden aikataulujen pohjalta ja toimittavat säännöllisesti tilannepäivityksiä vakuuttaakseen kunnostuksen valmistuvan ajallaan. Lisäbonuksena asiakkaat saavat mahdollisuuden muokata koneitaan kunnostusprosessin aikana siten, että ne sopivat tiettyihin käyttökohteisiin ja ylittävät kuhunkin työmaahan liittyvät vaatimukset.

 

Räätälöintiä
Volvolta on saatavana valikoima joustavia virallisia kunnostuspaketteja, jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kaikkiin virallisiin kunnostuspaketteihin kuuluu se, että ammattitaitoisista Volvon asentajista koostuva tiimi arvioi koneen yksityiskohtaisesti ja ottaa huomioon eri työskentely-ympäristöt pohtiessaan mahdollisia muutoksia. Optimoidakseen asiakkaiden investointien arvon Volvon valtuutetut jälleenmyyjät huomioivat kaikki asiaan vaikuttavat seikat budjetista ja koneen tilasta liiketoimintatavoitteisiin ja käyttökohteisiin asti ja räätälöivät sitten kullekin asiakkaalle tämän tarpeita vastaavan tarjouksen.

 

Virallinen hydrauliikkajärjestelmien kunnostus
Kaivukoneensa työskentelynopeudesta huolestuneiden asiakkaiden kannattaisi harkita virallista hydrauliikkajärjestelmien kunnostuspakettia. Tutkimalla nopeasti ja helposti koneen hydrauliikkakomponenttien suorituskyvyn Volvon asentaja voi arvioida, kuinka paljon työtä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi vaaditaan. Virallisen hydrauliikkajärjestelmien kunnostuksen ansiosta asiakkaat voivat odottaa tehokasta ratkaisua, joka edellyttää hyvin vähän teknisiä toimia ja palauttaa hydrauliikkajärjestelmän suorituskyvyn sataprosenttisesti.

 

Virallinen voimansiirtojen kunnostus
Jos asiakas havaitsee koneen tuottavuuden huonontuneen, valtuutettu Volvo-jälleenmyyjä voi auttaa tarkastamalla keskeisimmät komponentit ja kehittämällä ratkaisun, jolla Volvon sisäänrakennettu laatu palautetaan kokonaisuudessaan. Tämän vaihtoehdon ansiosta asiakkaat voivat kokea uudelleen suorituskyvyn ja käyttövarmuuden, jota he voisivat odottaa uudelta koneelta. Tekniikan uusinta tasoa hyödyntäen virallinen voimansiirtojen kunnostus palauttaa polttonesteenkulutuksen ennalleen, tarjoaa useiden Volvon kunnostettujen komponenttien avulla paremman joustavuuden ja varmistaa hyvän käyttövarmuuden.

 

Virallinen koneiden kunnostus
Volvolle ikä on vain numero. Siksi virallinen koneiden kunnostuspaketti on suunniteltu erityisesti sellaisia asiakkaita varten, jotka haluavat vanhojen koneidensa näyttävän ja toimivan uusien tavoin. Jos asiakas valitsee tämän vaihtoehdon, hänen koneensa, myös sen voimansiirto ja hydrauliikka, kunnostetaan täysin sisältä ja ulkoa, siihen tehdään uusimmat tekniset päivitykset ja se maalataan uudelleen. Asiakkaiden ja kuljettajien pitäminen tyytyväisinä on tärkeää, joten pyrimme huolellisesti varmistamaan mahdollisimman mukavan ja tuottavan kuljettajan ympäristön. Virallisen koneiden kunnostuspaketin ansiosta asiakkaat voivat pitää Volvonsa Volvona pidentämällä uutteran koneensa käyttöikää.

Asiakkaat voivat kysyä lisätietoa näistä uusista palveluista ja niiden saatavuudesta paikalliselta valtuutetulta Volvo-jälleenmyyjältään.

Loppu.

June 2016

Saadaksesi lisätietoja vieraile sivustolla: www.volvoce.com/press 
Tai ota yhteyttä:

Thorsten Poszwa
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Puh.: +32 490 65 96 68
Sähköposti: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
London
Puh.: +44 77 333 50307
Sähköposti: osullivan@se10.com