Construction Equipment Sverige
volvo redskap kompaktlastare

Kompakthjullastare – redskap

Skopor till lastare

Skopor till lastare

Ett omfattande program av skopor för hjullastare, att använda i många olika markförhållanden och för upplagslastning, transport, planerings- eller tunneljobb.

volvo attachment compact loader bucket lifting hook

Allroundskopa

Det bästa valet för allsidig effektivitet – standardskopan är lämplig för hantering av redan bearbetat material, i såväl kortcykellastning som lasta-bär-applikationer. Skopan har optimerad brytkraft och tömningshöjd. Gör maskinen ännu mer mångsidig med en lyftkrok, komplett med förstärkningar av skopan så att den klarar den ytterligare lasten.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G, L25 Electric, L20 Electric

volvo attachment compact loader bucket lifting hook

Allroundskopa

En mångsidig partner för en rad applikationer – multifunktionsskopan kan användas som standardskopa, schaktblad eller för finplanering. En positionsindikator på cylindern ger föraren visuell guidning av hur öppen skopan är, vilket gör det lättare att sprida materialet rätt. Gör maskinen ännu mer mångsidig med en lyftkrok, komplett med förstärkningar av skopan så att den klarar den ytterligare lasten.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G, L25 Electric, L20 Electric

Skopa för lätta material

Skopan för lätta material har störst kapacitet av Volvos skopor. Med bästa möjliga sikt och tippvinkel är den skräddarsydd för oslagbar prestanda vid lastning av lätt och löst packat material, till exempel kol, sockerbetor, kompost, spannmål eller träflis.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G, L25 Electric, L20 Electric

volvo redskap kompaktlastare

Högtippande skopa

Skopan är utformad för att hantera material med låg densitet, t.ex. kol, koks och träspån. Eftersom det tippas över en specialram, har avlastningshöjden ökat avsevärt för att kunna rensa lastbilens sidoväggar och tråg. Exceptionellt tippningsspelrum för höga lastbilar och containrar.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G

volvo redskap kompaktlastare

Sidotippande skopa

Standardskopan med sidotippning är perfekt vid olika applikationer som t.ex. tunnelkonstruktion, byggning av fördämningar och vid igenfyllning av dräneringsdiken. Skopan är hydrauliskt ramstyrd på sidan för att kunna mäta skiktningsmaterial i ett dräneringsdike eller lasta en lastbil på en begränsad yta. Det finns inget behov av komplicerade manövrar vid fyllning av dräneringsdiken (tar kortare tid), vilket är perfekt vid arbete på överfulla arbetsplatser.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G, L25 Electric

Volvo Grading Bucket

Planeringsskopa

Med en lång, plan botten är Volvos planeringsskopa det perfekta valet vid markarbeten som till exempel avbaning av matjord, mindre schaktning och justering. En låg skoprygg ger utmärkt sikt genom fästet till skärstålet, medan sidoplåtarna hjälper föraren att hålla skopan plan, medan bakkanten möjliggör planering vid backning. Skopbotten är förstärkt med slitstål och en förhöjningsram med valbar höjd gör skopan ännu mer mångsidig.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G, L25 Electric

volvo redskap kompaktlastare

Klämskopa

Klämskopan är utformad för användning inom återvinningsindustrin vid lastning av grenar, löv, trädgårdsavfall och skrymmande material. Skopan är utrustad med en enda klämdel som styrs med två hydraulcylindrar.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G

volvo redskap kompaktlastare

Stensorteringsskopa

Stensorteringsskopan är perfekt för att gräva upp stenar, sålla bort jord, rensa bort stenar från fält och avlägsna lösa föremål från arbetsplatser. Stenar och stenblock finns kvar medan maskinen gräver.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G

volvo attachment compact loader waste bucket

Avfallsskopa (sophantering)

Avfallsskopan är konstruerad för långvarig prestanda i avfallshanteringsapplikationer. Klämman, som kan pressa upp till 25 % mer material per last, består av två höghållfasta hydraulcylindrar och sju griparmar, så att skopan fylls optimalt och lasten hålls kvar effektivt.

Tillgänglig för: L50H, L45H

volvo redskap kompaktlastare

Skrotskopa

Skrotskopan är utformad för enkel hantering av en mängd olika svårhanterliga material inom industriapplikationer eller byggarbetsplatser. Det är det perfekta verktyget för att hantera skrymmande och oregelbundet formade material. Skopan är utrustad med 2 övre klämdelar som styrs med hydraulcylindrar.

Tillgänglig för: L50H, L45H

volvo redskap hjullastare bu

Standardskopa – standard

Den bästa allroundskopan. Vid montering med bultade skärstål hanterar den löst material och massor bra både vid korta cykler och lastning och lossning. Vid montering med svetsat tandsystem och segment är detta den bästa skopan för lastning av relativt löst material från bank.

Tillgänglig för: L50H, L45H

Friskrivning

Redskapets konstruktion kan variera beroende på maskinmodell.

Volvo återförsäljare sökfunktion redskap
Vill du beställa eller ha mer information?
Kontakta oss