Construction Equipment Sverige

När eldrift möter hästkraft

Menhammar Stuteri är ett av Sveriges mest välrenommerade och äldsta stuteri, lantligt beläget på en ö utanför Stockholm. Men snarare än att tyngas av traditioner har detta framåtblickande företag siktet ställt på en hållbar framtid – med hjälp av elmaskiner från Volvo Construction Equipment (Volvo CE).

Med över 1 800 hektar mark, varav 700 består av betesmark och jordbruksmark, finns det alltid mycket att göra på Menhammar.

Gården föder upp, tränar och säljer travhästar i toppklass, och är hem åt cirka 300 hästar, 50 kor och 25 får. Som en av Europas största hästuppfödare har gården dessutom en egen travbana. Främsta prioritet är att skapa en miljö där djur – och människor – kan frodas.

Att leva och andas hållbarhet

Gården är en del av den familjeägda Soya Group, med verksamheter inom spedition, butiksfastigheter, stuteri och jordbruk samt vattenrening. Alla har ett starkt hållbarhetsfokus, vilket gör partnerskap med Volvo CE till ett naturligt själarnas möte. Båda har även föresatt sig att leda omvandlingen inom sina respektive branscher.

Wallenius Marine var pionjärer inom vinddrivna fraktfartyg när de utvecklade Oceanbird-konceptet, samtidigt som en företagsägd vindkraftanläggning står för strömförsörjningen av samtliga kontor och lägenheter i dess ägo. De bistår även ABBA Voyage i att leverera en revolutionerande ny konsertupplevelse i London.

Dessutom har gården nu tre Volvo L25 eldrivna hjullastare, som används i alla slags sysslor på gården, från hölassning och förflyttning av foder till kor och hästar, till att mocka stallen och allmän materialhantering. De har även ett sopredskap som snabbt och lätt kan fästas för rengöring. Att kunna använda maskinerna såväl inne som ute – utan risk för avgaser som kan vara skadliga för människor eller djur – är oslagbart.

Ulf Segerström, operativ chef på Menhammar, säger: "Här på Menhammar är vi stolta över vår pionjäranda och inriktning på miljö och socialt ansvar. Vi strävar mot att bli en fossilfri anläggning, så att gå över till elmaskiner är ett logiskt steg. Den nästintill tystgående och utsläppsfria driften gör dem till idealiska arbetsredskap nära hästar och boskap. Vi kan komma närmare dem utan att orsaka onödig stress."

Menhammar Stuteri

Ulf fortsätter: "Vi är verkligen imponerade av de här maskinernas batteritid, som gör att vi kan få arbetet på gården skött på ett snabbt och effektivt vis, utan att störa djuren. De är också mycket bekvämare för våra anställda att manövrera och arbeta kring. Allt som allt skapar de en betydligt fridfullare och renare arbetsmiljö."

Sätta naturen först

Att bevara landskapet är viktigt på Menhammar. Marken har brukats i 800 år och att se till att den finns kvar för framtida generationer är ett stort åtagande. Gården jobbar hårt på att se till att förhållandena är de rätta för fåglar, vilt, insekter och växter som upprätthåller den biologiska mångfalden. Växtnäring cirkuleras i form av hästgödsel till odlingsbar mark.

Menhammar Stuteri

En damm som anlades 2019 fångar upp fosfor från hästgödslet som lagts på betesmark och fält och förhindrar att det via regnvatten transporteras till diken och bäckar som rinner ut i Mälaren. Dammen har minskat andelen fosfor som når sjön med mellan 60 och 80 %.

Traktorerna körs på vätebehandlad växtolja (biobränslet HVO100), ett initativ som minskade koldioxidutsläppen med nästan 420 000 kg år 2022, och fyrhjulingarna är eldrivna. Gården producerar även 100 % av sin egen värme och energi genom en kombination av solpaneler – som bidrog med 209 606 kWh år 2022 – och en biobränsleanläggning som omvandlar hästgödsel och spån till värme, och står för ytterligare 1 600 000 kWh.

Menhammar prioriterar även medarbetarnas hälsa och välfärd. Många av de 55 personer som utgör arbetsstyrkan bor på ägorna. En gemensam köksträdgård och ett utegym är bara några av de personalförmåner som ingår.

Menhammar Stuteri

Inte bara skutt och lek

Kate Andersson, marknadsföringschef för elektromobilitet på Volvo CE, säger: "När man besöker Menhammar kan man se och känna hur seriösa de är när det gäller hållbarhet. De vill verkligen göra skillnad, och det är otroligt inspirerande. De vet att de investeringar som görs idag kommer trygga stuteriets framtid i åratal, och för framtida generationer.

"Vi ser ibland en viss tveksamhet hos maskinoperatörer inledningsvis när det gäller att gå över till eldrift, antagligen på grund av rädsla för det okända, men det finns det inte ett spår av på Menhammar. Istället har förändringen omfamnats med positivitet och entusiasm.

"Man sätter verkligen värde på djurens och människornas välmåga här, och eftersom vår L25 Electric är kompakt, nästan tyst och avgasfri gör den det lättare att komma nära djuren och inverkar inte på de som arbetar i eller kring maskinen.

Menhammar Stuteri

"Menhammar påminner oss gärna om att de bara är en av en ständigt växande mängd privatägda verksamheter som är starkt engagerade i att göra skillnad."

Användningen av Volvo L25 eldrivna hjullastare på Menhammar visar verkligen vilken avgörande roll våra elmaskiner kan spela i jordbruks- och hästbranschen – där anseende byggs på boskapens och hästarnas välmående – och hjälpa dem minska koldioxidutsläppen och leva upp till sina hållbarhetsambitioner.

Menhammar Stuteri

Möt fler kunder som tagit till sig Volvos elmaskiner i avsnittet jordbruks- och hästsektorn.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906