Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
Volvo Services Dig assist

Dig Assist

Jobba med precision

Dig Assist

Frigör maskinens fulla produktivitetspotential med Dig Assist och Volvo Co-Pilot. Det smarta och intuitiva systemet ger dig oöverträffad kontroll för maximal noggrannhet och drifttid. Den höga upplösningen hos den hyttmonterade skärmen i Volvo Co-Pilot ger föraren snabb och oberoende kontroll av alla uppgifter. Kom åt In-Field Design enkelt via en programvaruuppgradering.

Maximera produktiviteten

Jobba effektivare och noggrannare – varje gång – med Dig Assist. Volvos intuitiva och integrerade system ger föraren en tredimensionell överblick i realtid av maskinrörelserna. Skopans rörelser är totalt synkroniserade med den högupplösta displayen. Med det intelligenta systemet slipper du kontrollera grävdjupet och kan öka produktiviteten med upp till 50 %.

Öka lönsamheten

Utför arbete av hög kvalitet exaktare och med minskat materialspill med Dig Assist. Ljusstaplarna på skärmen i Volvo Co-Pilot kan anpassas fullt ut och meddelar föraren när den inställda lutningen uppnåtts vilket effektiviserar arbetet. Dikningsarbetet går exaktare och snabbare med Dig Assist-funktionen 'följa en linje'.

Arbeta säkert

Förarsäkerheten och säkerheten på arbetsplatsen ökar med de lättanpassade ljud- och ljusvarningarna som meddelar föraren om gränserna för säkra höjder och djup överskrids. Dig Assist – framtagen av Volvo för maskiner från Volvo och förare av Volvo – är programmerat med din maskins exakta storlek. Förarens oberoende ökar vilket eliminerar behovet av ytterligare personal på plats – resultatet är en säkrare arbetsplats.

In-Field Design

Maximerar produktiviteten och förarens oberoende med Dig Assist System från Volvo. Med tillvalet In-Field Design förbättras förarens oberoende ytterligare och eliminerar behovet av att ingenjörer och lantmätare mäter upp profiler och volymer. Föraren kan enkelt utforma och placera profiler och användardefinierade volymer från hytten via pekskärmen i Volvo Co-Pilot.

Smidig körning

Börja jobba utan fördröjningar med det enkla systemet Dig Assist – intuitivt och kräver minimalt med utbildning. Jobba snabbt och säkert med det intelligenta systemets skärmtips som ger optimalt föraroberoende och bästa drifttid. Behöver du mer hjälp får du teknisk assistans var som helst genom Volvo återförsäljarnätverk.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss