Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Rättsligt meddelande

Sekretessmeddelande

AB Volvo (publ) och Volvogruppen uppskattar ditt intresse för våra produkter och ditt besök på webbplatsen http://www.volvovolvoce.com/.

Det kan finnas ytterligare sekretessinformation på specifika webbplatser för företagen inom Volvo Group eller på webbplatser för Volvo Group som tillhandahåller en specialfunktion.


Personlig information

Webbplatsen volvo.com regleras av AB Volvo (publ) eller av relevant företag inom Volvo Group för deras respektive parter.

Ingen personlig information om dig behandlas, om du inte själv anger denna eller om du informeras om nödvändig behandling.

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser utanför Volvogruppen. Volvogruppen ansvarar inte för hur dessa webbplatser hanterar integritetsfrågor.

Du kan kontakta AB Volvo (publ) eller relevant företag inom Volvo Group om du har några frågor om hur vi behandlar personlig information om dig. Kontaktinformation till AB Volvo (publ) finns i slutet på denna sida. Om något personlig information om dig skulle vara felaktig är du berättigad till att den rättas. Du har även rätten (efter skriftlig och personligen undertecknad begäran, en gång per kalenderår och utan kostnad) att tillhandahållas med information från oss, bland annat, avseende vilken personlig information om dig som vi behandlar och varför.

Kakor
När du besöker denna webbplats kan vi komma att lagra viss information på din dator i form av en "kaka". Kakor används av många webbplatser för att ge besökare tillgång till vissa funktioner. Informationen som lagras i kakan kan även användas för att övervaka en användares beteende på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor: den första sparar en fil under en längre tid på din dator och används för att fastställa om det har funnits någon tidigare kontakt mellan oss och din dator. Den andra typen kallas en 'sessionskaka', och lagras tillfälligt i din dators minne under tiden som du besöker webbplatsen.  Sessionskakor lagras inte i din webbläsare under en längre tid men raderas när du stänger din webbläsare.

Volvo Group använder kakor för att samla in besöksstatistik och för att samla information om dina preferenser när du navigerar på webbplatserna. På det här sättet hoppas vi att bättre kunna tillhandahålla våra besökare med mer relevant information.

Om inget annat anges specifikt så används aldrig kakor av Volvo Group med målet att samla in personlig information.

Om du inte godtar Volvo Groups användning av kakor på vår webbplats så är det möjligt för dig att konfigurera din webbläsare att avvisa kakor genom att ändra inställningarna för din webbläsare. Detta innebär dock att vi inte kan garantera att alla funktioner på vår webbplats fungerar som avsett. 

Kontakt
Vid eventuella frågor om ovan avsnitt, tveka inte att kontakta AB Volvo (publ) via vår kontaktsida.

Januari 2016