Construction Equipment Sverige
volvo slitdelar

SLITAGE OCH UNDERHÅLL

EN VÄL UNDERHÅLLEN MASKIN ÄR EN PRODUKTIV MASKIN

Grävmaskinens undervagn gör en heroisk insats. Den bär upp hela maskinens vikt och utsätts ständigt för stora påfrestningar och svåra hinder under körning.

Om undervagnen går sönder stannar maskinen. Därför är det en bra idé att ägna tid åt underhåll och att följa upp slitaget på undervagnen.

Varför göra inspektioner av undervagnen?

Skicket på undervagnen är avgörande för grävmaskinens lönsamhet. Om undervagnens komponenter slits ojämnt försämras maskinens prestanda. Komponenter i dåligt skick ökar bränsleförbrukningen, förkortar maskinens livslängd och ökar risken för oplanerad stilleståndstid.

Den enda vissheten kommer från regelbundna kontroller av undervagnens skick. Detta kommer att hjälpa dig:

  • Finn små problem innan de blir större
  • För att vara bättre rustad för att undvika oväntade stillestånd och produktionsstopp.
  • Känn till status och trender för ditt slitage, vilket underlättar en förebyggande service- och reparationsplanering
  • Identifiera ovanligt slitage som orsakas av operatörsbeteende, så att du kan tillhandahålla rätt utbildning för att öka medvetenheten om hur operatörerna kan bidra till att minska slitaget.

Kom ihåg att en enskild mätning bara visar nuvarande läge för undervagnens slitagestatus, regelbundna mätningar ger dig en slitagetrend.

Inspektioner av slitage på undervagnen

Detta är vår djupgående slitageinspektion av undervagnen. Den utförs av en skicklig Volvo kundkontakt eller servicetekniker från den lokala Volvoåterförsäljaren.

Din Volvoåterförsäljare kan presentera resultaten av slitageinspektionen med bilder och data. På så sätt kan du upptäcka onormalt slitage i ett tidigt skede. Du kan analysera resultaten från inspektionen tillsammans med Volvoåterförsäljaren, som kan ge råd om hur slitaget kan minskas och ge dig ett kostnadsförslag för reparation eller översyn av undervagnen om och när det behövs.

Okulärbesiktning av undervagnen

Okulärbesiktningen kan användas för sig eller som tillägg till undervagnsslitageinspektionen (UCWI) och kan utföras av en Volvotekniker eller servicepersonal för att ge dig en allmän status för undervagnen. Baserat på resultatet får du veta om åtgärder behövs eller om du ska boka en mer detaljerad inspektion av undervagnsslitage.

Din lokala Volvoåterförsäljare har all utbildning och alla verktyg som är nödvändiga för att utföra snabba och noggranna inspektioner av undervagnen.

Lär dig mer om Volvo undervagnsdelar
Mer information
Kontakta din lokala återförsäljare för att beställa en undervagnsinspektion.
Hitta din lokala återförsäljare