Construction Equipment Sverige

1000 h motorserviceintervall

Öka drifttiden till 1000 timmar

1000 timmars motorserviceintervall

Som en del av våra strävanden att utveckla maskiner och komponenter av högsta kvalitet som levererar prestanda långvarigt, erbjuder Volvo ett komplett 1000-timmarspaket för motorservice. Resultatet är minskade underhållsbehov och lägre underhållskostnader, vilket innebär att dina maskiner är kvar ute på arbetsplatsen och arbetar på bästa sätt – under längre tid.

Öka drifttiden

Arbeta längre med din maskin med färre avbrott

Sparar tid och pengar och gynnar miljön

Förbruka 50 % mindre olja och filter

Utförligt testade.

Inga kompromisser med maskinprestanda eller komponentlivslängd

De komponenter som ingår i det här erbjudandet:
  • Volvo motorolja VDS-4.5.
  • Volvo högprestandafilter
    • Motoroljefilter
    • Bränsleförfilter
    • Bränslehuvudfilter
Vet du vad du behöver?

Vill du beställa reservdelar? Vi hjälper dig gärna.

Gör en beställning