Construction Equipment Sverige
volvo redskap minigrävare

Kompaktgrävare, redskap

Skopor

Perfekt anpassning

Ett stort utbud av skopor som kan användas i en mängd olika markförhållanden och för all dikesgrävning och hanteringsarbeten.

volvo redskap minigrävare

Standardskopa – universalskär

Standardskopor är utformade att användas vid olika typer av markförhållanden och vid alla grävningsjobb. De hanterar material som jord, lera och sand, men också svårare mark med grus och sten. De har ett armerat sparskär och svetsade slitdelar som klarar av hårda och kompakta material, samt minskar slitaget på skopan.

Tillgänglig för: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40, EC37, EC27D, ECR25 Electric, ECR25D, EC20E, ECR18 Electric, ECR18E, EC18 Electric, EC18E, EC15E

volvo redskap minigrävare

Standardskopa GPX – Aggressive cut

Denna skopa är avsedd för allmän användning i de flesta grävapplikationer. Hanterar material som jord, lera och sand, samt även jordmaterial med mer stenigt innehåll som grus och små till mellanstora stenar. Draghållfast stål används på ytor med högt slitage, t.ex. sparskärens framkant och sidor, samt på andra viktiga områden.

Tillgänglig för: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40, EC37, EC27D, ECR25D

volvo redskap minigrävare

Fast dikningsskopa

Dikningsskopor är framtagna för markarbeten, rensning av diken, planering, slutarbeten, återfyllning m.m. Bland funktionerna finns dräneringshål som minskar vikten och underlättar frisläppning av material under drift, inbyggda armerade plåtar som ger ökad styrka och styvhet till skopan, samt en bult på kanten som är vändbar.

Tillgänglig för: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40, EC37, EC27D, ECR25 Electric, ECR25D, EC20E, ECR18 Electric, ECR18E, EC18 Electric, EC18E, EC15E

volvo redskap minigrävare

Lutningsbar dikningsskopa

Dikningsskopor är framtagna för markarbeten, rensning av diken, planering, slutarbeten, återfyllning m.m. En tiltbar dikningsskopa är en mycket flexibel och mångsidig lösning och den är utformad att kunna tilta åt sidan i båda riktningarna. Tiltfunktionen underlättar rensning och utjämning vid diken och vallar, samt innebär att maskinen kan arbeta parallellt med diket. Tiltfunktionen på 45 grader i båda riktningarna innebär att skopan kan tilta genom hela arbetsprocessen.

Tillgänglig för: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40, EC37, EC27D, ECR25 Electric, ECR25D, EC20E, ECR18 Electric, ECR18E, EC18 Electric, EC18E

volvo redskap minigrävare

Planeringsskopa TGX – Aggressive cut

Planeringsskopan har optimerats för användning med en tiltrotator och är utformad för noggrant och exakt grävarbete, markarbete, slutarbete, dikesrensning, planering, återfyllning och arbete på sluttande underlag. Vinklade hörn tillåter skopan att arbeta nära objekten. Skopan kan enkelt rotera när den är full utan att tappa innehållet. Draghållfast stål används på ytor med högt slitage, t.ex. sparskärens framkant och sidor, samt på andra viktiga områden.

Tillgänglig för: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40, EC37, EC27D, ECR25D

volvo redskap minigrävare

Kabelskopa CAX – Aggressive cut

Utformad för arbete i smala diken och används ofta vid utläggning av kablar. Skopans långa profil gör att den kan arbeta nära rör, kablar och annat material. Draghållfast stål används på ytor med högt slitage, t.ex. sparskärens framkant och sidor, samt på andra viktiga områden.

Tillgänglig för: ECR88D, EW60E, EC60E, ECR58, ECR50, ECR40, EC37, EC27D, ECR25D

volvo redskap grävmaskin bucke

Standardskopa GPX – Aggressive cut

Denna skopa är avsedd för grävning och flyttning av löst material som sand, lera, smuts och grus. Bland funktionerna finns slitageskydd på sida och underkant samt Volvos allround-tandsystem som standard (GPE).

Tillgänglig för: EC20E, ECR18 Electric, ECR18E, EC18 Electric, EC18E, EC15E

volvo redskap grävmaskin bucke

Kabelskopa CAX – Aggressive cut

"Framtagen för arbete i trånga diken med en lång profil som innebär att den kan arbeta nära rör och kablar. Bland funktionerna finns förlängt sparskär, smal design och slitageskydd på sida och underkant."

Tillgänglig för: EC20E, ECR18 Electric, ECR18E, EC18 Electric, EC18E, EC15E

Volvo återförsäljare sökfunktion redskap
Vill du beställa eller ha mer information?
Kontakta oss