Construction Equipment Sverige

Stiga Sports Arena byter namn till Volvo CE Arena

Som ett led i ett stärkt samarbete med Eskilstuna Kommun namnger nu Volvo Construction Equipment (Volvo CE) nuvarande Stiga Sports Arena till Volvo CE Arena.

Foto: Volvo CE Arena (illustration)

Volvo CE’s flytt av det globala huvudkontoret till Eskilstuna i juni förra året fortsätter att sätta sin prägel på staden genom ytterligare satsningar och tydligare närvaro. Genom en samverkansöverenskommelse med Eskilstuna Kommun, kommer Volvo CE betala ett årligt belopp till en evenemangsfond i kommunens regi - en årlig summa av 750 000 kronor - vilket bedöms vara marknadsmässigt i förhållande till jämförbara samverkansöverenskommelser i Sverige. Överenskommelsen gäller i fem år med möjlighet till förlängning. Det innebär ett bidrag motsvarande 3,75 miljoner kronor för hela avtalsperioden. I gengäld får Volvo CE namnsätta arenan.

”Vi är mycket stolta över att namnge en av Eskilstunas mest tongivande arenor i hjärtat av Munktellstaden, där Volvo CE har sitt historiska ursprung, säger Melker Jernberg, vd för Volvo CE. Det är viktigt för oss att bidra till ett fortsatt aktivt kultur-och idrottsliv för alla som bor i, arbetar i och besöker staden. Samtidigt så stimulerar det samarbetet med Eskilstuna kommun och där vi genom Volvo CE Arena som landmärke även ökar vår synlighet och närvaro i Eskilstuna med omnjed.”

”Volvo CE är ett starkt globalt varumärke och dessutom Eskilstunas mest betydelsefulla företag, både historiskt och idag. Genom arenanamnet befäster vi Volvo CE som en del av Eskilstuna och arenanamnet bidrar till att ömsesidigt stärka Eskilstunas och Volvo CE attraktionskraft, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.”

Volvo CE’s långa branschhistoria tog sin början 1832 i just Munktellstadsområdet där Johan Theofron Munktell startade sin mekaniska verkstad. Idag är Volvo CE med sina knappt 2,500 medarbetare Eskilstunas största privata arbetsgivare. Flytten av huvudkontoret har främjat det lokala samarbetet med Eskilstuna Kommun där Volvo CE i september 2023 meddelade att bolaget köper tillbaka Munktellmuseet samt Munktell Science Park fastigheterna av Kfast. 

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Head of Brand, Marketing & Communications
Volvo Construction Equipment
anne.bast@volvo.com
073 – 558 5906

Paulina Ekestubbe

Head of Customer Experience & Events
Volvo Construction Equipment
Paulina.ekestubbe@volvo.com
073 – 558 5661