Construction Equipment Sverige

Volvo Construction Equipment utökar det globala Fluid Analysis-erbjudandet

Volvo Construction Equipment introducerar sitt nya Fluid Analysis-program. Den nya tjänster innebär en utökning av företagets befintliga oljeanalysprogram och omfattar smörjmedel, dieselbränslen, AdBlue och kylarvätskor.

  • Den här första AI-plattformsdrivna vätskeanalysen identifierar slitmetaller och kontamineringar i maskiner eller förändringar i vätskekvalitet. 
  • Volvo Construction Equipment har utökat sitt Fluid Analysis-program, tillsammans med en ökning av den globala testkapaciteten med 250 %, vilket motsvarar 20 laboratorier globalt.
  • Den nya digitaliserade processen – inklusive en molnbaserad kundportal och Fluid Analysis-mobilapp – använder AI-dataanalys för att ge kunderna lättolkade rapporter och insikter med högsta möjliga tillförlitlighet, vilket kan hjälpa dem att fatta mer välgrundade beslut.
  • Kunderna kan nu på ett bättre sätt vidta förebyggande åtgärder mot kontaminering och slitage, vilket ger ökad drifttid och bidrar till lägre total ägandekostnad. 

AI accelererar testprocessen, så att analysen går snabbare och lättare. Det möjliggör för labbtekniker att fokusera på mer känsliga testningsfrågor, som att analysera onormala eller kritiska prover, alltså dem som har störst betydelse för kunderna– och därigenom erbjuda mer användbara insikter och rekommendationer. 

Utöver att expandera programmet, så har Volvo även ingått ett partnerskap med en branschledande testningsleverantör, för att säkerställa enhetlighet och effektivitet på en global nivå. Utöver att leda till en betydande ökning av testkapaciteten, så kommer det här partnerskapet även att förkorta ledtiderna och förenkla provtagnings- och analysprocessen.

Med 75 % av reparationskostnaderna och stilleståndstiderna för maskiner hänförbara till användning av kontaminerade smörjmedel och bränslen, och upp till 65–75 % av alla fel på lager orsakade av smörjproblem, så kan vikten av effektiv vätskeanalys inte nog betonas. Genom tidig identifiering av möjlig kontaminering eller slitage, så kan kunder vidta förebyggande åtgärder innan några oplanerade driftstopp inträffar, vilket hjälper dem att upprätthålla produktiviteten och undvika potentiella reparationskostnader.

En strömlinjeformad process

Med sitt senaste erbjudande har Volvo tagit potentialen med vätskeanalys till nästa nivå, och kan ge kunderna effektiv och lättolkad rapportering. Den digitaliserade processen är snabb, enkel och tillhandahåller rapporter med högsta möjliga noggrannhet. 

När ett prov har tagits från maskinen, så skickas det till Volvos nyligen utökade globala laboratorienätverk. Där analyseras det och en diagnos görs baserat på eventuella spårelement som påträffas. 

När testningen är klar, så tillgängliggörs rapporter – tillsammans med rekommenderade åtgärder – omedelbart via den lättanvända Fluid Analysis-kundportalen. Den här molnbaserade plattformen har ett användarvänligt gränssnitt där rapporter presenteras i ett mycket visuellt och lättanalyserat format. Det är även den första vätskeanalyslösningen på marknaden som använder sig av AI-dataanalys, vilket ger en intuitiv lösning med enhetliga och lättolkade rekommendationer. 

Processen underlättas ännu mer med Fluid Analysis-mobilappen. Med den kan användare registrera sina prover var de än befinner sig i världen, snabbt och enkelt komma åt provrapporter samt få aviseringar om något kräver omgående uppmärksamhet.

En mängd fördelar

Kunskap är makt och rutinmässig vätskeanalys har visat sig minska stillestånden med 15 %. Genom en effektivare testprocess, ökad testkapacitet och intuitiv rapportering har Fluid Analysis från Volvo gjort det avsevärt enklare för kunder att få den insikt som behövs för att kunna vidta avhjälpande åtgärder som kan bidra till att undvika kostsamma reparationer och oväntade driftstopp.

Kunderna får en indikering så tidigt som möjligt, som varnar dem om möjliga kontaminerings- och slitageproblem, såväl som de data som behövs för att fatta mer välgrundade beslut när de väljer smörjmedel, kylarvätskor och dieselbränslen i framtiden. 

Resultatet är förbättrad drifttid tack vare möjligheten till förebyggande reparations- och underhållsåtgärder, vilket bidrar till lägre total ägandekostnad.

Om du vill veta mer om Fluid Analysis besöker du Fluid Analysis eller närmaste Volvo Construction Equipment-återförsäljare.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906