Construction Equipment Sverige

Volvo Construction Equipment gör laddningen mer flexibel med mobilt kraftaggregat

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) utökar sitt växande utbud av laddningslösningar med ett mobilt kraftaggregat – konstruerat för att tillhandahålla flexibel och varaktig kraft till avlägsna platser eller arbetsplatser utan eller med bristfällig elnätstillgång.

Kraftaggregatet arbetar tillsammans med EC230 Electric på Walan Maskin, Norge

För att bidra till att kollektivt lyckas med branschens hållbarhetstransformation, så behövs innovativa lösningar som kan tillhandahålla pålitlig, effektiv och snabb laddning för elmaskiner. Det transportabla 600 V-kraftaggregatet för större maskiner från Volvo CE, som nu är tillgängligt för utvalda kunder, erbjuder just det, med sin utsläppsfria, batteridrivna energi som är tillgänglig precis när och där den behövs.

Det rullas för närvarande ut till olika arbetsplatser, inklusive Sveriges största fossilfria arbetsplats i Slakthusområdet i centrala Stockholm i samarbete med Skanska. Genom att tillhandahålla kraft till den 23-tons EC230 Electric-grävaren – och därigenom säkerställa utsläppsfri drift på arbetsplatsen – så omdanar den branschens syn på fossilfria kraftlösningar.

Energilagringssystemet är konstruerat för att leverera pålitlig elektrisk kraft för medelstora och stora batterielektriska entreprenadmaskiner, inklusive Volvo EC230 Electric och Volvo L120H Electric Conversion-hjullastaren – och detta på ett så mycket mer hållbart sätt än traditionella dieseldrivna alternativ. Det är även en effektiv kraftkälla för andra batteridrivna fordon, till exempel eldrivna lastbilar och bilar, så att helt utsläppsfria arbetsplatser blir möjliga.

Elodie Guyot, chef för Electromobility Sales i Europa, säger: ”Elmaskiner är en bit i pusslet när det gäller att etablera helt fossilfria arbetsplatser – en annan är pålitliga laddningslösningar. Vårt kraftaggregat är nästa steg i vår ambition att eliminera koldioxidutsläpp i byggbranschen, och vi hjälper kunderna att leva upp till miljöbestämmelser medan vi säkerställer den stabila och effektiva kraftförsäljning de behöver för att få jobbet gjort”.

Produktivt och kraftfullt

Eftersom det är mobilt på riktigt kan det enkelt transporteras: om elnätstillgången på arbetsplatsen är bristfällig kan kunderna ladda kraftaggregatet på en annan plats och ta med sig kraften dit den behövs, för optimal produktivitet, drifttid och flexibilitet. 

Med reducering av effekttoppar som viktig fördel – vilket innebär kontinuerlig lågeffektsladdning av batterierna i kraftaggregatet eller snabbladdning med hög effekt av entreprenadmaskinen vid behov – så möjliggörs högeffektsladdning på arbetsplatser med bristfälligt elnät. En annan fördel är potentialen till betydande kostnadsbesparingar under drift, vilket ersätter behovet av kostsamt bränsle med den lägre kostnaden för el.

Vid konfiguration med nya eller renoverade batteripaket – till exempel sådana som tidigare har används i andra Volvoprodukter som lastbilar, bussar eller entreprenadmaskiner – kan kunderna addera ännu fler miljöfördelar med kraftaggregatet.

”Kraftaggregatet är ett utmärkt exempel på de lösningar vi utforskar tillsammans med Volvo CE”, säger Niklas Thulin, chef för direktförsäljning, Volvo Energy. ”Att återanvända batterier på nya sätt är viktigt för cirkulariteten och att kunna ge batteripaket en andra livslängd i nya produkter, som själva möjliggör laddning eller integrering av förnybar energi, innebär påtagliga hållbarhetsmässiga och ekonomiska värden”.

Den mångsidiga lösningen är en i en framtida portfölj med laddningslösningar, alla utformade för att passa kundernas varierade behov.

Mer utförlig information om specifikationerna finns på Volvo laddar för EC230 Electric och L120H Electric Conversion

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906