Construction Equipment Sverige

Eldrivet byggande slår rot inom turism

En nedlagd lergruva i vad som en gång var ett ödelandskap i hjärtat av sydvästra Storbritannien kan vara en osannolik bas för världens största regnskog inomhus ... och lika ovanligt, i dagsläget, är användningen av eldrivna entreprenadmaskiner för att förvalta den.

Edenprojektet i Cornwall i Storbritannien, hem åt slående täckta biom som replikerar naturvärldarna i Amazonas och Medelhavet, vittnar om vad som kan åstadkommas genom att arbeta med naturen och inte mot den. Detta var därför en idealisk plats för att visa kraften hos eldrivna bygglösningar när det häller att utplåna utsläppen i trädgårdsanläggningsapplikationer.

Ett tremånadersprojekt med Volvo Construction Equipment (Volvo CE), där den utsläppsfria ECR25 Electric-kompaktgrävaren och L25 Electric-kompaktlastaren arbetar i en rad applikationer i de berömda biomen och i en ny plantskola, har lett till att tre ton koldioxid har sparats och har visat elektromobilitetens potential att transformera sektorn.

När det gäller att påverka samhällsförändring – och i det här fallet att gå mot industriell koldioxidminskning på bred front – så krävs samarbete. Och det finns ingen bättre plattform för att påskynda förändring i trädgårdsanläggningssektorn är att visa upp hållbara åtgärder på en världskänd anläggning som Eden, en som har varit värd åt hennes majestät drottning Elizabeth II, G7-världsledare och den olympiska facklan.

Så fröna för eldriftsturism

Anläggningen ligger inte bara i framkant inom miljövård, utan sprider även sitt budskap om positiv transformation till över 600 000 besökare om året, i alla åldrar och från världens alla hörn. Den engagerar alla från turister till skolelever och universitetsstudenter i den här viktiga frågan, och erbjuder även möjligheten att studera till en examen i en rad hållbarhets- och trädgårdsodlingsämnen. 

Som sådant har Edenprojektet starka hållbarhetsambitioner, med en minskning av koldioxidutsläppen med 35 % från 2012 till 2020, och har som mål att vara en klimatpositiv organisation till 2030. Volvo CE har sina egna ambitioner för att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2040, ett decennium tidigare än andra industriaktörer och ett mål som har validerats av Science Based Targets-initiativet.

Mats Bredborg, Head of Customer Cluster Utility, säger: ”Att samarbeta med andra likasinnade organisationer, som Edenprojektet, är en nödvändig del av att påskynda övergången till elmaskiner. Vi har utsläppsfria lösningar som minskar vår industris miljöbelastning i olika sektorer – och vi behöver samarbetspartner på den här resan för att dessa lösningar ska tas i bruk. Med sitt engagemang för att arbeta med naturen på olika sätt, inklusive att minska energianvändningen, göra jord av återvunnet avfall, göra inköp lokalt, köra elfordon och stödja ansvarsfull global handel, är Eden ett naturligt val för trädgårdsanläggning”.

Två elmaskiner från Volvo CE har på ett mångsidigt sätt, tillsammans med en rad redskap, kunnat bidra till att bygga en plantskola på 10 000 kvadratmeter med trädgårdsanläggning utomhus samt utförande av reparations-, underhålls- och materialhanteringsuppgifter på platsen och i den nya plantskolan och biomen.

Med samma prestanda som sina dieselmotsvarigheter har ECR25 Electric och L25 Electric tillsammans åstadkommit en total koldioxidbesparing på tre ton under tremånadersperioden, vilket sparar nästan 2 000 kWh energi. Dessutom imponerades operatörerna av maskinernas förmåga att arbeta smidigt och reagera snabbt i en mycket känslig miljö, och skydda både det känsliga växtlivet och förstås allmänhetens välbefinnande, utan några dieselångor och nästan helt tystgående. 

Bibehålla naturens balans

David Gorman, utbildare om levande landskap i Edenprojektet, säger: ”Att inte ha några utsläpp och frihet från buller har inneburit att vi har kunnat arbeta med allmänheten på plats. När man arbetar i en sluten miljö som regnskogen är det viktigt att skydda ekosystemet och säkerställa att vi inte orsakar några utsläpp. Och med lite förplanering kunde vi effektivt använda dessa maskiner under hela dagen”.

Maskinerna användes under morgonperioden och efter en kort laddning med snabbladdaren under en rast på en timme var de sedan redo att arbeta igen under eftermiddagen. Edenprojektet har en- och trefasuttag tillgängliga runtom på hela anläggningen, vilket inte bara underlättar laddningen av de två elmaskinerna, utan också ett antal batterielektriska trädgårdsredskap som landskapsarkitekterna använder för trädgårdsskötseln. Dessutom tillhandahålls transport med elfordon av Volvo Cars för anställda över den drygt 12 hektar stora anläggningen.

Projektet har under våren varit oerhört viktigt för att visa kraften hos elektromobilitet när det gäller att transformera sektorer så mångfacetterade som trädgårdsanläggning – och minska utsläppen medan den höga produktivitet och prestanda som krävs bibehålls. Medan detta visar en smidig och tillförlitlig laddningsprocess och dessa beprövade kostnadsfördelar, så vill Volvo CE fortsätta att leda vägen med sitt pålitliga och utvecklande utbud av elmaskiner och laddningslösningar.

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906