Construction Equipment Sverige
CO2-reduceringsprogrammet från Volvo CE hjälper kunder att förverkliga sina CO2-mål och gå mot CO2-neutralitet.
Förändringen börjar här

Påbörja din resa mot noll utsläpp idag

Vi behöver alla hitta sätt att ta itu med klimatförändringen. Ditt företag har kanske redan ambitiösa mål för hur koldioxidutsläppen ska reduceras.
Frågan är: Hur når du dina mål? Volvo CE har svaret.

Volvo Construction Equipment har utvecklat ett steg-för-steg-program som kan hjälpa dig att förverkliga dina mål mot CO2-neutralitet. Programmet fungerar oavsett vilket varumärke du har på maskinerna på plats eller var du påbörjar din resa.

Vägen mot netto-noll är en process som kombinerar data, anslutningsmöjligheter och lösningar på plats. Genom att arbeta nära tillsammans kan vi påskynda förändring och hjälpa dig att göra avsevärda framsteg - ett steg i taget.

Volvo L220H hjullastare

CO₂-reduceringsprogrammet i korthet:

1. Insikt
Med hjälp av telematikdata från anslutna maskiner konstaterar vi hur stor den totala bränsleförbrukningen är och får en översikt över CO₂/ton för alla maskiner på arbetsplatsen.

2. Analysera
Vi analyserar maskindata, materialflöde, sammansättning av maskinparken, bränsletyp och förarbeteende. Vi kartlägger vilka åtgärder som behöver vidtas för att reducera CO2/ton.

3. Förbättra
Implementera specifika åtgärder. Viktiga tjänster inkluderar EcoOperator-utbildning och andra effektivitetstjänster. Det kan inkludera en plan för övergång till eldrivna maskiner.

4. Upprätthålla
Det är viktigt att bibehålla den nya lägre CO₂-nivån och inte falla tillbaka i gamla vanor. Vi hjälper dig att hålla dig på rätt väg och identifiera ännu starkare mål för CO₂-reducering.

Volvo Construction Equipment hjälper kunder att reducera koldioxidutsläpp och nå sina CO2-mål med programmet för CO2-reducering.

CO₂-reduceringsprogram

Lär dig mer om vårt steg-för-steg-program
Take me there