Volvo Services Uptime Services

Tjänster för minimalt stillestånd

Alltid igång

Tjänster för minimalt stillestånd

En maskin som inte är tillgänglig för arbete orsakar olägenheter, avbrott, oförutsedda kostnader och kan drabba lönsamheten.Produktionsmål måste uppfyllas och förarnas löner behöver fortfarande betalas. Tjänsterna för minimalt stillestånd kan minska risken för oplanerade stillestånd och reparationskostnader. 

ActiveCare kombinerar oavbruten maskinövervakning och rapporter om maskinparksutnyttjande, så att du kan hålla dina maskiner i prima skick.

Underhållschemat kan skräddarsys för att passa den applikation du arbetar i, med minimala störningar.

Reparationserbjudandet garanterar ett överenskommet pris för alla reparationer som omfattas, så att du kan budgetera noggrant och undvika oförutsedda kostnader.

Oljeanalys ger en unik insikt i maskinens hälsa, så att du kan undvika kostsamma reparationer och oväntade stillestånd.

Genom regelbunden, planerad Care Inspection får du den kunskap som behövs för att alltid hålla din maskin i toppskick.

En dåligt underhållen undervagn påverkar maskinens säkerhet, minskar produktiviteten och kan skada andra vitala komponenter.

Öka drifttiden genom att ta expertisen till fältet virtuellt.

Med den här uppgraderingen fås tillgång till telematikinformation för blandade maskinparker i samma format och kan enkelt integreras i befintliga system.

Applikationen för hantering av elmaskiner

Ligg steget före när det gäller behov av att ladda och se till att Volvos elmaskiner är redo för arbete med vår applikation för hantering av elmaskiner - en webbapplikation som ger dig insikt i realtid för en enskild elmaskin eller en hel maskinpark, inklusive batteristatus och geografisk plats.

Applikationen för hantering av elmaskiner

Observera att inte alla våra erbjudanden är tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss