Volvo Services Uptime Services

Tjänster för minimalt stillestånd

Alltid igång

Tjänster för minimalt stillestånd

En maskin som inte är tillgänglig för arbete orsakar olägenheter, avbrott, oförutsedda kostnader och kan drabba lönsamheten.Produktionsmål måste uppfyllas och förarnas löner behöver fortfarande betalas. Tjänsterna för minimalt stillestånd kan minska risken för oplanerade stillestånd och reparationskostnader. 

Volvo ACTIVE CARE kombinerar oavbruten maskinövervakning och rapporter om maskinparksutnyttjande, så att du kan hålla dina maskiner i prima skick.

Underhållschemat kan skräddarsys för att passa den applikation du arbetar i, med minimala störningar.

Reparationserbjudandet garanterar ett överenskommet pris för alla reparationer som omfattas, så att du kan budgetera noggrant och undvika oförutsedda kostnader.

Oljeanalys ger en unik insikt i maskinens hälsa, så att du kan undvika kostsamma reparationer och oväntade stillestånd.

Genom regelbunden, planerad Care Inspection får du den kunskap som behövs för att alltid hålla din maskin i toppskick.

En dåligt underhållen undervagn påverkar maskinens säkerhet, minskar produktiviteten och kan skada andra vitala komponenter.

Öka drifttiden genom att ta expertisen till fältet virtuellt.

Observera att inte alla våra erbjudanden är tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss