Däcktrycksövervakning

Rätt tryck

Däcktrycksövervakning

Volvo Co-Pilot-monitorn visar information i realtid om däckens tryck och temperatur. På så vis får föraren en omedelbar och säker indikation på att däcken arbetar inom rätt parametrar. Om ett däck inte har korrekt tryck får föraren en varning och det aktuella däcket visas visuellt.

Mindre bränsle, mindre slitage

För lågt däcktryck kan öka bränsleförbrukningen och göra däcken känsligare för slitage och skador. Däcktrycksövervakningen kan öka däckens livslängd och förbättra bränsleeffektiviteten genom att avge en varning om däcken inte har optimalt tryck.

Funktioner

Detta övervakas

Systemet för däcktrycksövervakning mäter och rapporterar tre kriterier i realtid: lågt tryck, högt tryck och hög temperatur.

En tydlig indikering

Tydliga visuella varningar håller föraren informerad om däckens skick. Ett blå meddelande upplyser föraren om att det finns avvikelser i tryck eller temperatur och att ett eller flera däck bör hållas under observation. Ett gult meddelande indikerar att dessa avvikelser har förvärrats och behöver åtgärdas.

Enkel att använda

Varje däck övervakas oberoende och tryckgränserna är inställda per axel. Larmgränser visas som nominella värden och i procent.

Insikt och analys

Data kan kommas åt via CareTrack för granskning och analys av historiska däcktrender.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss