Volvos tjänster – Load Assist – Vågsystem (OBW)

Vågsystem (OBW)

Ta kontroll över din produktivitet

Överlast, underlast, omvägning och väntetider hör till det förflutna med vågsystem (OBW), som i realtid ger en inblick i skopans last. Genom att skopans last mäts i farten eliminerar det dynamiska systemet alla störningar i arbetsflödet.

Lastning på ett lätt sätt

Med Volvo Co-Pilot-pekskärmen kan du enkelt övervaka lastförlopp, spåra material och lastbilar liksom ändra arbetsordrar på några sekunder.

En anpassningsbar varning uppmärksammar operatören om skopans last överstiger en inställd gräns. Vid körning i hastigheter över 10 km/h (6 mph) inaktiveras vissa funktioner för att föraren inte ska distraheras.

Full med fördelar

Enkelt läge – Nyhet

Det har aldrig varit lättare att komma igång med vågsystem (OBW), tack vare enkelt läge. Denna förenklade version, som nås genom att ange en PIN-kod, begränsar verktyget till tre huvudfunktioner: visning av den aktuella lasten i trippläge, den lastade vikten och utskrift av ett förenklat kvitto.

Låg lastläge – Nyhet

Den här funktionen är den perfekta lösningen när du arbetar med lättviktsmaterial och gör det möjligt för operatörer att väga laster som för närvarande ligger under systemets nedre gräns, vilket sänker gränsen för maskinens nominella arbetslast från 5 % till 1 %.

Precisionslastning

Mätningarna av lastvikt är noggranna med en precision på +/- 1 % för varje last. När platsförhållanden eller kundbehov gör det omöjligt att låsa lasten inom den här marginalen växlar du enkelt till en noggrannhet på +/-2 %.

Arbetsordrar/delvis lossning

Välj kundnamn och måltonnage med några enkla tryckningar.

Att hantera lastningens sista cykel är enkelt med tip-off-funktionen.

Skopor och mer

Optimerat för verksamheter med standardskopa – det här systemet är även lämpligt för högtippande skopor såväl som sidotippande skopor, samt kompatibelt med gafflar och gripar (noggrannhet +/-2 %). Dessutom kan operatörerna dra nytta av en guidad kalibreringsprocess på skärmen.

Rapporter på begäran

Produktionsdata lagras i Volvo Co-pilot och kan exporteras trådlöst eller med hjälp av ett USB-minne. Systemet fyller CareTrack med data för produktivitet och bränsle som kombineras i en enda rapport.

Uppgiftslägen

Välj mellan fyra lägen som anpassar informationen som visas till aktuell uppgift: trippmätare, lastbilslastning, staplings- eller processlastning.

Specifikationer för vågsystem (OBW)

Maskintillgänglighet L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H 
Systemtyp Helt dynamiskt*
Typisk noggrannhet 1%*
Lastområde Inom 5–150 % av maskinens arbetslast
Lastområde - låg lastläge Inom 1-5 % av maskinens arbetslast
Certifierbart/branschgodkänt NEJ
Måttenhet Ton, short tons och pund
Uppgiftslägen Tripp, Lastbil, Stapling**, Process**
Lastning av flera fack JA, upp till 3 individuella fack
Tippfunktionalitet Tippning i hög eller på lastbil
Pausfunktionalitet JA
Kamera för sikt bakåt, radardetektorsystem** JA, endast vid backning, ELLER alltid vid helskärmläge eller delad skärm
Antal arbetsordrar Mer än 100 000
Antal redskap Mer än 100 000
Antal kunder Mer än 100 000
Antal lastbilar/mål Mer än 100 000
Antal materialtyper Mer än 100 000
Dataöverföring via molntjänst via SIM-kort Detaljerade data per skopa
Vikt, materialnamn, målnamn, kundnamn och arbetsordernamn
Dataöverföring via USB Detaljerade data per arbetsorder.
Start- och stopptider
Arbetsorderns namn, totalt material lastat, materialtyp
Kundens namn
Dataöverföring i CareTrack Ton/short ton, liter/gallon,
ton eller short ton/timme, ton eller short ton/liter eller gallon,
liter eller gallon per ton eller short ton bränsle,
antal cykler
Lastsammanfattning

Per tidsenhet/kund/mål/arbetsorder/material och uppgiftsläge
Export till USB (PDF) och utskrift

Instruktionsbok Åtkomlig via pekskärmen.
Finns på 25 språk
Kalibreringstid Endast 15–20 sekunders kalibrering per dag* eller efter redskapsbyte
Överlastvarning Lastbil/mål,
skopa
Skrivare/typ** Termoskrivare. Utskrifter kan även exporteras som PDF till USB
Skrivare/anslutbarhet
USB
Skrivare/information på utskrift
Företagsnamn, plats, adress och telefonnummer, fritextfält
Datum och tid
Kundens namn
Arbetsordernamn
Mål
Total vikt, vikt per fack, vikt per material
Skopantal
*Beroende på arbetsförhållandena | När låg lastläget är aktiverat är systemet inte helt dynamiskt och har lägre noggrannhet
**Extrautrustning


Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss