Volvo simulator operating training

Simulatorutbildning

Simulerad maskin, riktiga resultat

Simulatorutbildning

Simulatorutbildning är en flexibel och smidig kurs som är utformad för att öka säkerheten och produktiviteten utan att den dagliga verksamheten påverkas nämnvärt. Med hjälp av Volvos moderna maskinsimulatorer kan förarna få erfarenhet av autentiska scenarier i en säker och trevlig miljö.

Det här får du

Skräddarsydd utbildning

Simulatorerna efterliknar med exakthet specifika arbetsplatsförhållanden, så att förarna kan utbildas i de scenarier som är mest relevanta för dem och genomföra utbildningen i sin egen takt.

Säkrare drift

Med simulatorbaserad utbildning kan förarna utveckla sina färdigheter utan att utsätta vare sig utbildare, annan personal eller maskiner för risker. Resultatet är en säker utbildningsmiljö och säkrare arbetsplats när förarna återgår till det verkliga arbetet igen.

Högre produktivitet

Våra simulatorer har autentiska reglage så att de både ser ut som och uppför sig som riktiga maskiner. Förarna får omedelbar återkoppling och utvärdering, vilket hjälper dem att få ut mest möjliga av de många intelligenta funktionerna i sin Volvo.

Kapa kostnader, öka drifttiden

Förarna kan utbilda sig när de vill, i alla väder och utan att en riktig maskin behöver tas ur drift, förbruka bränsle eller slitas. Utbildningen bidrar även till att minska slitaget ute i fält, vilket ökar maskinernas livslängd.

Det effektiva valet

Minska utsläppen både under och efter utbildningen. Simulatorerna rör sig precis som riktiga maskiner, men utan att något bränsle förbrukas. Utbildningen gör även förarna effektivare när de återgår till spakarna i verkligheten igen.

Nöjdare förare

Utbildning gör att förarna trivs bättre med jobbet, vilket gör dem nöjdare och mer produktiva. Möjlighet till fortbildning hjälper också till att attrahera de bästa förarna.

Så fungerar det

Volvo simulator operator training
Från teori till praktik

Simulatorutbildning består av en kombination av teori och praktik – allt med stöd från avancerade maskinsimulatorer. Kursen, som är utformad för att vara flexibel, kan hållas antingen hos Volvo eller i era egna lokaler.

Utbildningen börjar i klassrummet med teoribaserade ämnen, inklusive:

  • Förarens betydelse
  • Arbetsplatssäkerhet
  • Maskinintroduktion
  • Bästa arbetssätten

Deltagarna får sedan omsätta teori i handling genom praktiska övningar. Utbildaren definierar ett utbildningsprogram inom simulatorn, med anpassade övningar utifrån förarnas befintliga nivå och inlärningsmål.

I simulatorns trygghet tillämpar deltagarna det de har lärt sig och arbetar sig igenom specifikt tilldelade scenarier. Utöver att förarna omedelbart får återkoppling och vägledning, så tillhandahåller simulatorn även data till instruktören som analyserar resultatet.

Utifrån dessa data ger instruktören skräddarsydda tips och råd under hela den praktiska sessionen, och kan även tipsa om fler förbättringsområden efter utbildningen.

Smarta utbildningsverktyg

Fortsätt göra framsteg och omvandla utbildningsaktiviteten till långsiktiga kontinuerliga förbättringar, med stöd från en rad smarta lösningar som är tillgängliga från din Volvoåterförsäljare.

Insiktsrapporter

Med hjälp av telematiksystemet Care Track kan Insiktsrapporterna bli det perfekta stödmaterialet för förarutbildningen. En omfattande portfölj av rapporter ger information om Volvomaskinernas hälsa, effektivitet och produktivitet. Förarna får tydlig information om hur deras arbetsteknik påverkar maskinens produktivitet.

Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss