Volvo machine operator training

Förarutbildning

Öppna upp din potential

Förarutbildning

Vår förarutbildning är det perfekta sättet att öka kunskaperna om Volvomaskinen, lära sig att använda den på ett säkert sätt samt hur den ska användas för att minimera slitage och skador. Resultatet blir mer effektivt arbete med minskade kostnader och mer drifttid.

Det här får du

Säkrare drift

Utbildning ger föraren möjlighet att finslipa sina färdigheter och sin teknik, vilket leder till lägre risk för incidenter och olyckor.

Minskat slitage, minskade kostnader

Utbildning kan hjälpa till att undvika onödiga belastningar på maskinen, vilket minimerar slitaget – och därför sänker kostnaderna.

Högre produktivitet

Med bra förståelse för de många intelligenta egenskaper och funktioner som deras Volvomaskiner har kan förarna utnyttja dem till deras fulla potential.

Mer drifttid

Korrekt användning av maskinen håller den i bra skick och minskar risken för oplanerat stillestånd, samtidigt som maskinens livslängd och andrahandsvärde ökar.

Nöjdare förare

Statistiken visar att utbildning gör att förarna trivs bättre med jobbet, vilket gör dem gladare och mer produktiva. Möjlighet till fortbildning hjälper också till att attrahera de bästa förarna.

Så fungerar det

Förarutbildningen utformas baserat på förutsättningarna hos dina förare och din verksamhet och sker genom en kombination av teori och praktik.

Från teori...
 • Utbildningen startar i klassrummet, där innehållet presenteras via video, gruppdiskussioner och från våra expertutbildare:
 • Förarens betydelse
 • Arbetsplatssäkerhet
 • Maskinintroduktion
 • Bästa arbetssätten
  • Instrument och reglage
  • Egenskaper och funktioner
  • Säker drift
  • Tips och råd
...till praktik

Efter tiden i klassrummet får deltagarna komma ut på fältet för att öva på det som de har lärt sig. Efter en presentation där deltagarna får bekanta sig med maskinen får de sätta sig bakom spakarna och gå igenom en lång lista av maskinfunktioner och övningar.Vår expertutbildare övervakar prestationerna vid de praktiska uppgifterna och ger feedback och förslag på förbättringar under övningarna. Den praktiska delen kan genomföras med färdiga praktiska övningar eller i förarens dagliga arbete, med vägledning från instruktören.

Smarta utbildningsverktyg

Som stöd i utbildningsprogrammet och för att upprätthålla de resultat som uppnåtts kan din Volvoåterförsäljare erbjuda en rad smarta lösningar.
Nedan visar vi några exempel.

AVANCERADE UTBILDNINGSSIMULATORER

Oberoende av dåligt väder eller brist på maskiner kan de praktiska övningarna i Förarutbildningen alltid utföras i en toppmodern Volvosimulator.

Simulatorerna ger förarna realistisk övning och erfarenhet i autentisk miljö och finns som grävmaskin, hjullastare och dumper. Förarens effektivitet och produktivitet mäts i detalj under övningen i simulatorn för att kunna följa den individuella utvecklingen.

Insiktsrapporter

Med hjälp av telematiksystemet Care Track kan Insiktsrapporterna bli det perfekta stödmaterialet för förarutbildningen. En omfattande portfölj av rapporter ger information om Volvomaskinernas hälsa, effektivitet och produktivitet. Förarna får tydlig information om hur deras arbetsteknik påverkar maskinens produktivitet.

Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss