Volvo advanced operator training

Avancerad förarutbildning

Ta effektiviteten till nästa nivå

Avancerad förarutbildning

Den avancerade förarutbildningen, även kallad EcoOperator-utbildning, är en avancerad kurs för erfarna färare, med tonvikten på effektivitet. Utbildningen hjälper förarna bli mer produktiva, samtidigt som det ger minskad bränsleförbrukning, maskinslitage och oplanerad stilleståndstid – för en mer lönsam och miljövänlig verksamhet.

Det här får du

Optimal effektivitet

Med en större medvetenhet om sina maskiner och applikationer kan föraren planera och utföra sitt arbete effektivare och göra mer med mindre, vilket gynnar effektiviteten och lönsamheten.

Högre produktivitet

Med bra förståelse för de många intelligenta egenskaper och funktioner som deras Volvomaskiner har kan förarna utnyttja dem till deras fulla potential.

Säkrare drift

Utbildning ger föraren möjlighet att finslipa sina färdigheter och sin teknik, vilket leder till lägre risk för incidenter och olyckor.

Minskat slitage, minskade kostnader

Utbildning kan hjälpa till att undvika onödiga belastningar på maskinen, vilket minimerar slitaget – och därför sänker kostnaderna.

Mer drifttid

Korrekt användning av maskinen håller den i bra skick och minskar risken för oplanerat stillestånd, samtidigt som maskinens livslängd och andrahandsvärde ökar.

Nöjdare förare

Utbildning gör att förarna trivs bättre med jobbet, vilket gör dem nöjdare och mer produktiva. Möjlighet till fortbildning hjälper också till att attrahera de bästa förarna.

Utbildning lönar sig

Pengar investerade i kompetensutveckling är väl spenderade. En skicklig maskinförare arbetar snabbare och effektivare, vilket sparar tid och bränsle. En lämplig förarutbildning ger lönsamheten en skjuts, och minskar såväl driftkostnader som miljöpåverkan.

Nederländerna

Ton Driessen, hjullastarförare (Wienerberger)

”Innan EcoOperator-utbildningen körde jag alltid för fullt – nu håller jag samma produktivitet med halva tempot.”

Algeriet

Kader Salhi, produktionschef (SAPAM)

”Efter utbildningen märkte vi en minskning av kostnaderna för bränsle, däck och reservdelar.”

Sverige

Anders Johansson, teamledare (Econova)

”Efter att ha kört hjullastare i 23 år tror man gärna att man kan allt. Men det är imponerande hur mycket man kan lära sig och vässa sina färdigheter med EcoOperator-kursen. Du får lära dig att spara såväl tid och pengar som att skona miljön.”

Nederländerna

Peter Amsen, anläggningschef (Wienerberger)

”Vi sparade 4 liter bränsle per timme – en minskning på 20 % – det är mycket!”
”Efter dessa utmärkta resultat kommer vi att hålla EcoOperator-utbildningar även på våra andra arbetsplatser.”

Så fungerar det

Volvo advanced operator training

EcoOperator-utbildningen omfattar en rad områden där föraren kan påverka verksamhetsresultatet. Volvoinstruktören arbetar nära förarna för att öka deras kunskaper och ge dem färdigheterna att kunna prestera på topp.

Nulägesanalys

Dataanalys
Instruktören gör en initial analys av maskindata för att hitta förbättringsmöjligheter.

Platsbesök
För att samla in mer information och slutföra nulägesanalysen ordnas ett platsbesök. Det inkluderar maskininspektion samt bedömning av arbetssätt och platsförhållanden.

Bli bättre

Teori
Förarna genomför en teoriutbildning för att få ingående kunskaper om goda arbetssätt, omfattande både arbetsteknik och övergripande effektivitet. Våra instruktörer använder de senaste utbildningsverktygen för att åstadkomma varaktiga förbättringar.

Öva
Förarna får testa tekniken de har lärt sig i praktiken. Detta kan ske genom färdiga praktiska övningar eller under förarens dagliga arbete, med vägledning från instruktören.

Bibehåll

Uppföljning
Efter några månader görs en ny analys av maskindata. En sammanfattning av resultaten ges tillsammans med rekommendationer om eventuella ytterligare förbättringar.

En kraftfull rapport

För att bättre förstå din verksamhet och beräkna dina potentiella besparingar skapar instruktören en EcoOperator Report vid besöket hos er. Med faktabaserad information gällande arbetssätt kan instruktören anpassa utbildningsprogrammet till just era förbättringsområden.

Under uppföljningsfasen skapas en ny EcoOperator Report för att belysa förbättringar och besparingar som har åstadkommits, jämfört med före utbildningen.

Smarta utbildningsverktyg

Som stöd i utbildningsprogrammet och för att upprätthålla de resultat som uppnåtts kan din Volvoåterförsäljare erbjuda en rad smarta lösningar. Nedan visar vi några exempel.

AVANCERADE UTBILDNINGSSIMULATORER

Oberoende av dåligt väder eller brist på maskiner kan de praktiska övningarna i EcoOperator-utbildningen alltid utföras i en toppmodern Volvosimulator.

Volvosimulatorerna ger förarna realistisk övning och erfarenhet i autentisk miljö och finns som grävmaskin, hjullastare och dumper. Förarens effektivitet och produktivitet mäts i detalj under övningen i simulatorn för att kunna följa den individuella utvecklingen.

Insiktsrapporter

Med hjälp av telematiksystemet Care Track kan Insiktsrapporterna bli det perfekta stödmaterialet för förarutbildningen. En omfattande portfölj av rapporter ger information om Volvomaskinernas hälsa, effektivitet och produktivitet. Förarna får tydlig information om hur deras arbetsteknik påverkar maskinens produktivitet.

Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss