Det som är bäst för din verksamhet

Stark partner
Serviceavtal (Customer Support Agreements) stärker relationen mellan återförsäljare och kund. Regelbundna servicekontroller uppmuntrar båda parter att hålla kontakten, vilket skapar en unik sammanhållning och partnerskap.


Kostnadskontroll
Med ett överenskommet timpris enligt kundsupportavtalet kan du planera din verksamhet, minska risken och bli mer konkurrenskraftig vid upphandlingar.

Fokusera på kärnverksamheten
Med ett kundsupportavtal kan du fokusera på de viktigaste delarna av din verksamhet. Välj verksamhetsområden som måste förbättras för att uppnå smidig drift och se till att varje uppgift utförs på rätt sätt.


Maximera tiden i produktivt arbete
Volvos utbildade servicetekniker och Volvos analysverktyg använder den senaste tekniken för att övervaka maskinanvändning och prestanda, vilket säkerställer potentialen för maximal tid i produktivt arbete. 

Förstärk relationen med din Volvo-maskin!

Bygg en stark relation med din Volvo-maskin! Tips för att få ut så mycket som möjligt av din investering. Hemligheten är ett serviceavtal.

Fyra avtal

Med tillgång till fyra kundsupportavtal kan du välja det perfekta paketet för dina behov.
Välj mellan guld, silver, blått och vitt.

Serviceavtal Guld

Serviceavtal Guld är vårt mest omfattande erbjudande. Det här avtalet omfattar förebyggande underhåll, inspektioner och reparationer utförda av Volvos utbildade servicetekniker. Din återförsäljare utför samma åtgärder som i det blå avtalet, inklusive reparation av alla delar för höga krav på produktivitet och drifttid.

Serviceavtal Silver

Serviceavtal Silver erbjuder samma åtgärder som det Blå serviceavtalet samt reparationer på utvalda komponenter. 

Blått kundsupportavtal

Det blåa kundsupportavtalet omfattar förebyggande underhåll och inspektioner. Analysverktyg och tjänster som CareTrack, Volvo Oljeanalys och MATRIS-analys kan inkluderas för din maskin. 

Vitt kundsupportavtal

Det vita kundsupportavtalet omfattar regelbundna inspektioner av alla viktiga delar och funktioner. Kontrollerna utförs av utbildade Volvo-servicetekniker. 

Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss