Elektromobilitet Vanliga frågor:

Här hittar du information om reservation, betalning, elmaskinerna med mera. 

Eldrivna maskiner

Vilka eldrivna maskiner är tillgängliga idag?

Volvo CE:s utbud av eldrivna maskiner består av tre kompaktgrävare, Volvo ECR25 Electric, Volvo ECR18 Electric, Volvo EC18 Electric samt två kompaktlastare, Volvo L25 Electric och Volvo L20 Electric.

Inbegriper ”eldrift” även maskinernas hydraulik?

På de eldrivna maskinerna är motorn samt hydraulcylindrar och pumpar helt eldrivna.

Hur länge räcker den eldrivna hjullastarens batteri från att det är fulladdat?

Beroende på typ av jobb (applikation och arbetscykelns intensitet) kan maskinen användas under en 8-timmars arbetsdag på en enda laddning, med ett typiskt stopp-start-arbetsmönster.

Du kan kontakta din lokala återförsäljare för att beräkna nettodrifttiden. Den förväntade drifttiden baseras på dina uppgifter om hur du planerar att använda maskinen. Titta under Hitta en återförsäljare för att se vilken återförsäljare som är närmast så hjälper de dig med det som behövs.

Hur länge räcker den eldrivna grävmaskinens batteri från att det är fulladdat?

Beroende på jobbets typ (applikation och arbetscykelns intensitet), med ett typiskt stopp-start-arbetsmönster, kan maskinen användas i upp till 4 timmar på en enda laddning.

Du kan kontakta din lokala återförsäljare för att beräkna nettodrifttiden. Den förväntade drifttiden baseras på dina uppgifter om hur du planerar att använda maskinen. Titta under Hitta en återförsäljare för att se vilken återförsäljare som är närmast så hjälper de dig med det som behövs.

Återvinner den eldrivna hjullastaren energi under drift?

Den eldrivna lastaren återvinner energi under alla körförhållanden då bromsfunktionen i det elektriska drivsystemet används.

Kan eldrivna entreprenadmaskiner arbeta vid mycket kalla eller mycket varma temperaturer?

Prestandan hos Volvos eldrivna grävmaskin och eldrivna lastare har testats framgångsrikt vid omgivningstemperaturer mellan -10 °C och 40 °C.

Hur kan jag fjärrövervaka batteristatusen för en elmaskin från Volvo, t.ex. en batteridriven grävmaskin eller eldriven lastare?

Vår applikation för hantering av elmaskiner (EMMA) ger kunderna fjärrinformation om elmaskinerna. Användarna kan hålla reda på batterinivå, laddningsstatus och maskinens position från en internetansluten enhet, vilket gör det lättare att vidta åtgärder för att hantera laddningsprocessen mer effektivt och för att maximera drifttiden. EMMA planeras att lanseras i början av 2022 i form av en BETA-version med kostnadsfri provperiod.

Mer information

Hur lång tid tar det för den eldrivna hjullastarens batteri att laddas helt?

Med den valbara snabbladdningsenheten (380 V–420 V trefas) tar det 1,3 timmar för L20 Electric och 1,5 timme för L25 Electric att laddas till 80 %.

Med standardladdaren (220 V–240 V) som medföljer maskinerna tar det 9,5 timmar för L25 Electric och 4 timmar för L20 Electric att laddas till 80 %.

Hur lång tid tar det för den eldrivna grävmaskinens batteri att laddas helt?

Med den valbara snabbladdningsenheten (380 V–420 V trefas) tar det mindre än en timme för ECR25 Electric, en timme för ECR18 Electric och en timme och 15 minuter för EC18 Electric att laddas från 0 till 80 %.

Med standardladdaren (220 V–240 V) som medföljer maskinerna tar det 6 timmar att ladda ECR25 till 80 %. ECR18 tar mindre än 5 timmar och EC18 tar cirka 6 timmar att ladda till 100 %.

Vilka elektriska batteriladdare finns tillgängliga som tillval för Volvos eldrivna grävmaskiner och hjullastare?

När det gäller snabbladdningsenheter för e-mobilitet erbjuder Volvo för närvarande tre olika snabbladdare som tillval för de eldrivna produkterna:

  • 9,6 kW batteriladdare:
    Snabbladdare som vanligen används för industriella ändamål, konstruerad för inomhusbruk.

  • 17,3 kW batteriladdare:
    Snabbladdare med hög effekt, optimal för ökad daglig användning, konstruerad för inomhusbruk.

  • 17,3 kW batteriladdare:
    Kraftfull snabbladdare för krävande tillämpningar och konstruerad för utomhusbruk ute i fält.
Hur laddar jag batteriet för eldrivna entreprenadmaskiner?

Den eldrivna hjullastaren och grävmaskinen levereras med en intern laddare och de kontakter som krävs. Med dessa kan maskinerna anslutas till ett vanligt eluttag eller ett CEE-uttag för att ladda batteriet. För den valbara snabbladdaren till den eldrivna hjullastarens eller grävmaskinens batteri krävs 3-fasström.

Kräver Volvos eldrivna entreprenadmaskiner mindre underhåll?

Det är en av de stora fördelarna med eldrivna entreprenadmaskiner. Elektriska komponenter, batterier och motorer är underhållsfria.

Hur påverkas kapaciteten hos batterier för eldrivna entreprenadmaskiner av åldern och hur länge kan jag förvänta mig att batteriet i grävmaskinen eller hjullastaren håller?

Batterierna som används i våra eldrivna entreprenadmaskiner är utformade för att hålla maskinens hela förväntade livslängd.

Går det att använda den eldrivna grävmaskinen medan den är ansluten till elnätet?

Nej, det går inte att använda den eldrivna grävmaskinen medan batterierna laddas.

Kan jag ladda batteriet även om det inte är helt tomt i den eldrivna grävmaskinen och hjullastaren?

Ja, batterierna för de nya eldrivna grävmaskinerna och hjullastarna kan laddas när som helst. Livslängden för litiumjonbatterier ökar när de inte alltid laddas och töms helt.

Finns det någon skillnad i prestanda mellan de eldrivna maskinerna och motsvarande dieselmodeller?

ECR25 Electric, ECR18 Electric, EC18 Electric, L25 Electric och L20 Electric är baserade på utformningen hos konventionella entreprenadmaskiner. Endast de elektriska komponenterna är nya i maskinerna. Med den nya tekniken kan ECR25 Electric, ECR18 Electric, EC18 Electric, L25 Electric och L20 Electric leverera samma prestanda som dieselversionerna.

Vilka är de optimala applikationerna för kompakta eldrivna grävmaskiner och lastare?

Volvos eldrivna grävmaskiner och hjullastare är konstruerade för att användas i samma applikationer som motsvarande dieselmaskiner, som till exempel rivning, anläggning och skötsel av utemiljö och renhållningsarbete.
Dessutom är de eldrivna grävmaskinerna och lastarna ännu bättre lämpade för miljöer och applikationer där buller, avgasemissioner eller vibrationer idag är ett problem. Till exempel rivning inomhus, jordbruk eller livsmedelstillverkning.

Påverkas säkerheten på arbetsplatsen av frånvaron av buller från den eldrivna entreprenadmaskinens motor?

På de flesta arbetsplatser är frånvaron av motorljud från de eldrivna entreprenadmaskinerna en fördel ur ett säkerhetsperspektiv eftersom det möjliggör bättre kommunikation mellan de som arbetar där. Dessutom erbjuds en funktion med vitt brus som tillval för Volvos eldrivna entreprenadmaskiner, vilket gör det möjligt för människor runt maskinen att höra den utan att drabbas av bullerrelaterade hälsoproblem.

Kan någon enkelt stjäla batterierna i Volvos eldrivna entreprenadmaskiner?

Batterierna är svåra att stjäla eftersom de sitter djupt i maskinens struktur och det skulle ta timmar att ta bort dem.

Kan jag provköra en eldriven hjullastare eller grävmaskin?

Våra nuvarande modeller Volvo ECR25 Electric och kompaktlastaren Volvo L25 Electric finns tillgängliga att prova i de länder där dessa produkter lanserats. Kontakta din lokala återförsäljare om du vill ha mer information. Möjlighet att prova de nya modellerna Volvo L20 Electric, Volvo EC18 Electric och Volvo ECR18 Electric kommer att finnas under tredje kvartalet 2022 när vi börjat leverera maskinerna på respektive marknad.

Var kan jag köpa en eldriven hjullastare eller grävmaskin?

Initialt har vi lanserat de eldrivna entreprenadmaskinerna i ett begränsat antal länder. Klicka på den här länken för att se den senaste listan över länder, reservera en eldriven maskin eller anmäla ditt intresse för att få information om när beställning blir tillgänglig i andra länder.

Hur förbeställer jag en ny eldriven hjullastare eller grävmaskin?

Du kan göra din reservation online. Du kontaktas sedan av närmaste återförsäljare.

Subventioneras utbudet av eldrivna entreprenadmaskiner av staten?

Förekomsten av statliga subventioner varierar. Olika länder har olika regler gällande elmobilitet. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Vad är garantin för de elektriska maskinerna?

Alla eldrivna kompaktmodeller omfattas av 2 års heltäckande maskingaranti* och 2 års kostnadsfri service* med Volvo originaldelar.

När den ursprungliga 2-åriga heltäckande maskingarantin löper ut kan batteriet och elkomponenterna utan kostnad** skyddas mot defekter i ytterligare 3 år.*

*För mer information kontakta återförsäljaren
** För att vara berättigad till skyddet för batterier och elkomponenter i ytterligare 3 år måste kunden teckna ett underhållsavtal med sin Volvoåterförsäljare.

Betalning

Vilka olika betalsätt kan användas?

Du kan använda Visa, Mastercard och Amex. Fler betalsätt är tillgängliga i vissa länder.

Är reservationsbetalningen för de eldrivna entreprenadmaskinerna säker?

Ja. Reservationsbetalningen tas emot av Adyen på vårt uppdrag. Adyen är en stor leverantör av betaltjänster och uppfyller alla säkerhets- och sekretesskrav.

Hur visas betalningen på mitt kontoutdrag?

Om betalningen har gått igenom bör den synas på ditt kontoutdrag som antingen *Volvo eller *Adyen (vår leverantör av betaltjänster). Om du fortfarande inte hittar betalningen kontaktar du emobilitysupport.volvoce@volvo.com.

Hur får jag en återbetalning av avgiften för min eldrivna hjullastare eller grävmaskin från Volvo?

Reservationsavgiften återbetalas alltid när du köper en maskin. Du har dock även möjlighet att avbryta reservationen när du vill. Om du vill göra det kontaktar du emobilitysupport.volvoce@volvo.com och uppger reservationens referensnummer.

Vem kan jag kontakta gällande min betalning?

Du kan kontakta oss via emobilitysupport.volvoce@volvo.com.

Reservering

I vilka länder går det att reservera en eldriven entreprenadmaskin?

Initialt har vi lanserat de eldrivna entreprenadmaskinerna i ett begränsat antal länder. Klicka på den här länken för att se den senaste listan över länder, reservera en eldriven maskin eller anmäla ditt intresse för att få information om när beställning blir tillgänglig i andra länder.

Kommer jag att kontaktas av en lokal återförsäljare efter reservationen?

Ja, vi överför din reservationsinformation till en auktoriserad Volvo CE-återförsäljare baserat på din geografiska plats.

Vilket är priset på Volvos eldrivna grävmaskiner och Volvos eldrivna hjullastare?

För att hitta priset på den eldrivna grävmaskinen, besök "välj maskin" i avsnittet Reservation. Där hittar du tillverkarens riktpris (MRRP) för Volvo L25 Electric, Volvo L20 Electric, Volvo ECR25 Electric, Volvo EC18 Electric och Volvo ECR18 Electric.

Vad ingår i det pris som visas på webbplatsen för eldrivna grävmaskiner och eldrivna hjullastare?

Priset som visas på webbplatsen är det rekommenderade återförsäljningspriset för en standardmaskin. Din återförsäljare kan erbjuda ytterligare tillval, specifikationer och lokala finansieringsalternativ.

När kan jag konfigurera min eldrivna entreprenadmaskin?

Du kommer att kunna göra konfigurationen samtidigt som inköpsordern läggs till återförsäljaren. ECR25 Electric och L25 Electric finns tillgängliga för direkt beställning på de marknader där dessa produkter har lanserats. Försäljningen av de nya modellerna L20 Electric, EC18 Electric och ECR18 Electric kommer att påbörjas under 2022.

Vad händer efter att jag har gjort reservationen?

Du får en bekräftelse via e-post med uppgifterna om reservationen.
Vi överför din reservationsinformation till en auktoriserad Volvo CE-återförsäljare baserat på din geografiska plats.
Återförsäljaren håller dig uppdaterad om leveranstid och annan information.

Vad händer med reservationsavgiften?

Reservationsavgiften återbetalas alltid när du köper en eldriven entreprenadmaskin. Avgiften återbetalas även om du bestämmer dig för att inte göra en beställning eller om du vid någon tidpunkt avbryter reservationen. För avbokningar och återbetalningar kontaktar du emobilitysupport.volvoce@volvo.com (kundservice).

Kan jag garanterat beställa en eldriven entreprenadmaskin om jag gör en reservation?

Det kommer att finnas ett begränsat antal eldrivna entreprenadmaskiner, så vi kan tyvärr inte garantera alla kunder möjligheten att beställa en elmaskin. Observera att reservationsavgiften alltid återbetalas.

Vilka köpalternativ finns det för Volvo CE:s elmobilitetsutbud?

Volvo CE:s elmobilitetsutbud kan köpas och/eller leasas. Återförsäljaren kommer att informera dig om vilka alternativ som är tillgängliga för dig i ditt land.

Var kan jag beställa och köra de nya eldrivna entreprenadmaskinerna?

Om du vill gå vidare med beställningen av en ny entreprenadmaskin kommer köpet att regleras av ett separat avtal mellan dig och Volvo CE-återförsäljaren.

Hur kan jag kontakta Volvo CE om elektromobilitet?

Du kan kontakta oss via emobilitysupport.volvoce@volvo.com.

Har du fler frågor?

Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till emobilitysupport.volvoce@volvo.com

En Volvo L25 Electric och en Volvo ECR25 Electric med en stad på vit bakgrund.
Add silence
Läs mer
Redo att reservera en maskin?
Reservera