Construction Equipment Türkiye

Volvo Construction Equipment için ikinci çeyrekte güçlü performans

Volvo CE (Volvo Construction Equipment), Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'daki yüksek hacimler sayesinde 2021'in ikinci çeyreğinde net satışlarda %13 artış gördü.

Volvo Construction Equipment için ikinci çeyrekte güçlü performans - 01_2324x1200

Geçen yılın zorluklarına karşı güçlü bir şekilde toparlanmasını sürdüren tüm pazarlar, yılın ilk üç ayındaki ilk satış dalgasına rağmen hafif bir yavaşlama yaşayan Çin hariç, 2020'nin aynı döneminden itibaren satışlarda artış yaşadı. Artan inşaat faaliyeti, yüksek müşteri güveni ve altyapıya yapılan yatırımın artmasıyla sipariş alımı da %35 arttı. İkinci çeyrekte toplam net satışlar, hizmet satışlarındaki %17'lik artışın da desteğiyle %13 artarak 25.839 Milyon SEK'e (2020 2. Çeyrekte 22.876 Milyon SEK) ulaştı. Ancak kur hareketlerine göre ayarlandığında net satışlardaki artış %21'e ulaştı. Dünyanın en büyük inşaat ekipmanı pazarı olan Çin de dahil olmak üzere Asya'daki satışlar en yüksek seviyedeki satış olmaya devam etti ancak altyapı yatırımındaki düşüş nedeniyle yine de %12'lik bir düşüşe neden oldu. Asya (Çin hariç), Hindistan, Kore ve Güney Doğu Asya dahil olmak üzere tüm önemli pazarlardaki iyileştirmelerle büyümesini sağlamlaştırmaya devam etti. Düzeltilmiş faaliyet geliri, geçen yılki 3.108 Milyon'dan hafif bir artışla 3.374 Milyon SEK'e ulaştı ve %13,1'lik (%13,6) düzeltilmiş faaliyet marjına karşılık geldi.

Çoğu pazarda daha güvenli bir müşteri görünümü ve artan yatırım sayesinde, Volvo markalı ürünler için siparişlerde önemli bir artış ve SDLG markalı ürünlerde Çin pazarındaki yavaşlamadan etkilenen daha mütevazı ancak istikrarlı bir sipariş alımı ile sipariş alımı %35 arttı. Büyük ve orta ölçekli makinelere olan talep güçlüydü ve kompakt makinelere göre daha yüksek kaldı. Büyük ölçüde Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'daki yüksek satışlar nedeniyle toplam teslimatlar 2. çeyrekte %5 artmış olup geçen yılın aynı dönemine göre Kuzey ve Güney Amerika'daki teslimatlarda %120 artış görülmüştür.

Pazar geliştirme

Mayıs ayına kadar olan yıl, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika pazarlarındaki artan hacimlerden olumlu olarak daha fazla etkilenen endüstri segmentlerindeki yüksek müşteri faaliyetlerinden yararlandı. Avrupa'da, ülkelerin çoğu, geçen yılın aynı dönemine göre birimlerde ölçülen %30'luk bir artış görecek şekilde toparlanmalarını sürdürürken, Kuzey Amerika yüksek altyapı ve konut inşaatı faaliyetleri sayesinde %35'lik bir artış gördü. Güney Amerika pazarı, emtia talebindeki yükseklik nedeniyle en büyük artışı (%71) yaşadı. Yıla güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen Çin, hükumetin altyapıya yaptığı yatırımların azalmasına paralel olarak ikinci çeyrekte düşüş görmeye başladı.

Volvo CE Başkanı Melker Jernberg şunları söyledi: “İnovasyona ve müşteri başarısına olan bağlılığımız sayesinde, Çin'deki yavaşlamayı, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki diğer kilit bölgelerimizde talepte görülen güçlü artışla dengeledik. Geçen yılın zorluklarından istikrarlı bir şekilde kurtulmayı sürdürmek birinci önceliğimiz olmaya devam ederken, bu çeyrekte 50 tonluk ekskavatör segmentine girişimiz ve ilk özel Yakıt Hücresi Test Laboratuvarımızın lansmanı dahil olmak üzere bir dizi heyecan verici lansmanla inovasyon yolculuğumuza devam ettik.”

Tablo 1. Volvo Construction Equipment, pazar alanına göre net satışlar, Milyon İsveç Kronu (SEK) olarak.

Pazar alanına göre net satışlar İkinci çeyrek İlk altı ay
Milyon İsveç Kronu 2021 2020 2021 2020
Avrupa 7.734 5.254 14.997 11.731
Kuzey Amerika 4.418 3.527 8.715 7.237
Güney Amerika 857 422 1.531 981
Asya 11.421 12.928 22.740 21.331
Afrika & Okyanusya 1.408 746 2.597 1.744
Toplam 25.839 22.876 50.581 43.023

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Anne Bast

Marka, Pazarlama & İletişim Müdürü
Volvo Construction Equipment
Avrupa / Uluslararası Satış Bölgesi
E-posta: anne.bast@volvo.com