Construction Equipment Türkiye

Yasal bildirim

Telif hakkı bildirimi

Web sitesinin içeriğinin telif hakkı AB Volvo (publ) (veya belirtildiğinde bağlı kuruluşlarına ve/veya lisan veren kurumları), SE-405 08 Göteborg, İsveç'e aittir. Tüm Hakları Saklıdır.

Web sistesindeki bilgiler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, metin, resimler ve ses dahil çok özel amaçlar için veya aksi bildirilmedikçe AB Volvo (publ) tarafından yazılı izin olmadan yeniden üretilemez, aktarılamaz, dağıtılamaz veya saklanamaz. Web sitesinin içeriği üzerinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Web sitesinin bazı kısımları sağlayıcılarının telif haklarına tabi olan resimler içerir.

Ticari markalar
Web sitesinde aksi belirtilmedikçe, görüntülenen işaretler, örneğin aşağıda gösterilen sembol gibi kurumsal logolar ve amblemler Volvo Trademark Holding AB ve/veya AB Volvo (publ) (veya bağlı kuruluşları) ticari marka haklarına tabidir.

Garanti veya Sorumluluk Yoktur
BU WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLER "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. HİÇBİR DURUMDA VOLVO GROUP HERHANGİ BİR TARAFA KARŞI VEYA BU SİTENİN VEYA HERHANGİ BİR DİĞER BAĞLANTILI WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLI HERHANGİ BİR KAYBEDİLEN KAR, İŞİN DURMASI, BİLGİ İŞLEME SİSTEMİNİZDEKİ PROGRAMLARIN VEYA DİĞER VERİLERİN KAYBI VEYA BAŞKA TÜRLÜ ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL VEYA DİĞER ARIZİ HASARLARDAN, BU TÜR HASARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA AÇIK BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSAK DAHİ SORUMLU DEĞİLDİR.

Volvo Group bu site üzerinden erişebileceğiniz herhangi bir diğer web sitesi hakkında hiçbir şekilde garanti ve/veya beyanda bulunmaz. Bu tür garantiler ve/veya beyanlar sadece kolaylık olarak sağlanır ve Volvo Group'un bu tür web sitelerinin içerikleri veya kullanımı için herhangi bir sorumluluğu doğruladığı veya kabul ettiği anlamına gelmez. Ek olarak, önlem almak ve kullanımınızın virüsler, solucanlar, truva atları ve zararlı tabiata sahip öğelerden ari olup olmadığınızdan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu web sitesindeki bilgiler teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir.

Bu web sitesindeki bilgiler önceden bildirmeden veya zorunluluk olmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler ülkenizde mevcut olduğu duyurulmamış Volvo Group ürünlerine, servislerine. vb referansta veya çapraz referansta bulunabilir. Özellikle bu bilgiler değişikliğe, özel gerekliliklere ve bulunabilirliğe tabi olduğundan ve bu tür referanslar Volvo Group'un bu tür ürünleri, servisleri vb. ülkenizde duyurmayı planladığı anlamanına gelmediğinden, bu tür bilgilerin doğruluğu garanti edilmez. Sizin için mevcut ve sipariş edilebilir olabilecek ürünler ve servisler vb. ile ilgili tüm ayrıntılar için yerel bayinize başvurun.

Yorumlar, sorular veya öneriler
Lütfen tüm bilgilerin, talep edilmeden verilen önerilerin, fikirlerin veya diğer gönderilerin gizli olmadığı ve telif ile korunmadığı varsayılacaktır. Herhangi bir bilgi veya materyal göndererek, AB Volvo (publ) ve Volvo Group'a söz konusu materyaller ve bilgileri yeniden üretmek, görüntülemek, uygulamak, değiştirmek, aktarmak ve dağıtmak için kısıtlanmamış, geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz ve ayrıca AB Volvo (publ) ve Volvo Group'un bize herhangi bir amaçla gönderdiğiniz fikirleri, içerikleri, yöntem bilgisi veya teknikleri kullanmakta özgür olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Web sitesinde bulunan özel yazılım
Bu web sitesinde mevcut olabilecek herhangi bir indirilebilir yazılım ("Yazılım") AB Volvo (publ) (veya herhangi bir bağlı kuruluşu) ve/veya tedarikçilerinin telif hakkı ile korunan bir çalışmasıdır.

Yazılımın kullanımı Yazılımla birlikte gelen veya içerilen son kullanıcı lisans sözleşmesinin ("Lisans Sözleşmesi") hükümleri tarafından yönetilir. Lisans Sözleşmesinden aksi anlaşılmadıkça Yazılım sadece son kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere indirilebilir yapılmıştır. Lisans Sözleşmesi ile uyumlu olmayan şekilde Yazılımın herhangi bir şekilde yeniden üretilmesi veya yeniden dağıtılması hukuki veya cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir.

YUKARIDAKİLERİ SINIRLANDIRMAKSIZIN, YAZILIMIN YENİDEN ÜRETİLMESİ VEYA YENİDEN DAĞITILMASI İÇİN HERHANGİ BİR BAŞKA SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI KESİNLİKLE YASAKLANMIŞTIR. YAZILIM SADECE LİSANS SÖZLEMESİNİN HÜKÜMLERİ UYARINCA GARANTİ ALTINA ALINMIŞTIR. LİSANS SÖZLEŞMESİNDE GARANTİ EDİLENLER DIŞINDA, VOLVO GROUP İŞBURADA ÖZEL BİR AMAÇ, BAŞLIK VE İHLAL ETMEME İÇİN TÜM ZIMNİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, UYGUNLUK GARANTİLERİ VE KOŞULLARI DAHİL YAZILIMLA İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARI REDDEDER.

İrtibat
Yukarıdaki bölümler hakkında sorularınız varsa, AB Volvo (publ) ile Volvo Group Genel Merkezi irtibat sayfası aracılığıyla irtibat kurmaktan çekinmeyin.

Ocak 2012