Construction Equipment Türkiye

Volvo Construction Equipment satışların 2018 yılında %27 arttığını gösteriyor.

Satışların %21 ve teslimatların %24 oranında artış gösterdiği yılın dördüncü çeyreğinde, tüm büyük bölgelerden ve endüstriyel sektörlerden gelen talepler sayesinde desteklenen Volvo Construction Equipment en güçlü yılına ulaştı.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) 2018 yılını güçlü bir şekilde sona erdirdi, sadece şimdiye kadarki en iyi yıllık mali sonucu kaydetmekle kalmayıp, aynı zamanda ana şirket olan Volvo Group'un rekor sonuçlar elde etmesine yardımcı oldu. Hem makine hem de hizmet işletmelerindeki büyüme ve tüm büyük pazarlarda inşaat, altyapı ve madencilik talebinin artması, Volvo CE'nin satış, işletme geliri ve sipariş alımında güçlü gelişmeler ortaya koymasında rol oynadı.

2018 yılının 4. çeyreğinde, net satışlar %21 artış göstererek 20.323 milyon İsveç Kronu (16.730) değerine çıktı. İşletme geliri %19 artış göstererek 2.157 milyon İsveç Kronu (1.820) değerine ulaştı, ve bu da işletme marjının %10,6'sına (10,9) tekabül eder. Kazançlar, kısmen yükselen üretim maliyetleri ve satış giderleri ile dengelenen yüksek satışlardan olumlu yönde etkilenmiştir. 

Yıl boyunca, net satışlar %27 artışla 84.238 milyon İsveç Korunu (66.313) değerine çıktı. Düzeltilmiş faaliyet gelirleri, 11.306 milyon İsveç Kronu (7.917) değerine çıktı ve işletme marjı %13,4'e (11,9) karşılık geliyor. 

Pazar koşulları

Avrupa'daki talep yılın dördüncü çeyreğinde düzeldi ve Kasım ayının sonunda Rusya’da gerçekleşen güçlü büyüme ve İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya ülkelerinde yaşanan orta dereceli büyüme ile %12 oranında artış gösterdi. Kuzey Amerika, ekskavatörlere olan talebin artmasıyla (kompakt ekskavatörler için %10, daha büyük ekskavatörler içinse %23 oranında artış) 2017 yılının aynı döneminde %16 oranında yükseldi, Güney Amerika ise 2017 yılının 4. çeyreğinde düşük seviyelerden %20 kadar yukarılara çıktı ve bu artışın çoğunluğunu Brezilya'daki büyümeden kaynaklandı. Çin hariç tutularak, Asya pazarları, Hindistan'ın göstermiş olduğu gelişmenin desteğiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artış gösterdi. Çin pazarının kendisi, ekskavatörleri (kompakt ve genel amaçlı) ve tekerlekli yükleyicilere olan talebin artmasıyla 2017 yılındaki değerin üzerine %35 artışla güçlü bir şekilde yükseldi. 

Siparişler ve teslimatlar

Volvo CE, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, Çin'deki SDLG markalı makinelere olan yoğun talepten ötürü net sipariş alımında %9 oranında artış gösterdi. Avrupa'da sipariş alımı, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %2 artış gösterdi. 2017 Yılının güçlü bir dönemi olarak geçen 3. çeyrekte (sipariş alımı %86 oranında arttı), orta ve büyük makinelere olan talebin azalması, Kuzey Amerika'daki sipariş alımını %24 oranında azalttı. Asya'da, sipariş alımı %26 artarken; Güney Amerika'da %5, Afrika ve Okyanusya'da ise %22 oranında azaldı.

Çin'deki SDLG ürünlerinde tekrardan daha yüksek hacimlere ulaşılması ve tüm büyük bölgelerin yaşadıkları büyümelerle birlikte, teslimatlar bu dönem sırasında %24 oranında artış gösterdi.

Volvo Construction Equipment Başkanı Melker Jernberg, “2018 yılı, inşaat, altyapı ve madencilik sektörlerindeki tüm büyük sektörlerden gelen makbul talepler sayesinde Volvo CE için rekor bir yıl oldu” ifadesini kullandı. “Gelecekte, tedarik zincirindeki hacim esnekliğini arttırma, kaliteyi arttırma ve hizmet işimizi büyütmede daha fazla potansiyel görüyoruz." Daha da güçlü olan bir hizmet işletmesi; müşterilerimize daha iyi destek ve ayrıca inşaat ekipmanı satışlarında daha iyi dengelenmiş döngüselliği sağlayabileceğimiz anlamına geliyor.

Volvo CE, elektrifikasyon, otomasyon ve bağlanırlık alanında yeni nesil çözümler geliştirmek için çalışmalarını sürdürdü ve bulunduğu pozisyonu ileri taşıdı. Şirket, 2018 yılı boyunca elektrikli makine prototipleri sergiledi ve 10 haftalık bir deneme sonucunda, şirket müşterisi Skanska ile birlikte Elektrikli Şantiye konseptini test etti. Bir taş ocağında çalışan otonom, elektrikli ve bağlı Volvo makinelerine dayanmaktadır. Sonuçlar, Elektrikli Şantiyenin, karbon emisyonlarında ve bunu takiben operatör maliyetlerinde önemli düşüşler sağlayabileceğini gösteriyor.

Volvo CE, 2019 yılının başlarında, tamamen elektrikli makineler lehine dizel motorlu küçük kompakt ekipman tedarik etmeyi bırakacağını duyurdu.