Construction Equipment Türkiye

Volvo CE'nin ilk çeyrekteki satışları %30 arış gösterdi

Tüm büyük bölgelerdeki önemli pazar talebi, Volvo Construction Equipment'ın %30'luk satış ve %79'luk kârlılık ile 2018 yılı ilk çeyreğinde güçlü durmasına yardımcı olmuştur.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE), özellikle Asya'da olmak üzere tüm büyük pazarlarda güçlü talep artışları ile şirketin satış, kârlılık ve sipariş alımında güçlü bir büyüme göstermesine yardımcı olarak 2018'in ilk mali çeyreğinde kendinden emin bir konumda kaldı.
2018 yılının ilk üç ayında, Volvo CE, net satışlarda %30 artışla 20.914 milyon İsveç kronuna ulaştı (Q1 2017'de 16.101 Milyon İsveç kronu. Para birimi hareketleri için düzeltilmiş sonuçlar %33 oranında arttı. Faaliyet geliri de olumlu yönde etkilenmiş ve 2017 yılının ilk çeyreğinde 1.615 milyon İsveç kronuna göre %79'luk bir artışla 2.888 milyon İsveç kronuna yükselmiştir Faaliyet marjı da bir önceki yılın aynı dönemindeki %10'luk oranla %13,8 ile güçlü bir iyileşme kaydetti.
2018'in ilk çeyreğinde Volvo CE, sipariş alımında da artışa neden oldu. Bu da %37 artışla 23.938 adete ulaşırken, tüm pazarlardan gelen siparişlerde artışlar oldu, özellikle Kuzey Amerika ve Asya. Teslimatlar da dönemde %35 artarak 22.102 adete ulaştı.

Pazar durumu

İnşaat ekipmanları pazarı, tüm bölgelerdeki büyümeyi gösteren çeyrek boyunca iyileşmeye devam etti. Almanya, İtalya ve Doğu Avrupa bölgelerinde artan talep nedeniyle Avrupa pazarı %10 büyüme gösterdi. Kuzey Amerika, esas olarak ekskavatörlere olan talep nedeniyle %21 büyüme gösterdi. Güney Amerika %27 yükselme göstererek düşük seviyelerden toparlanmaya devam etti. Asya (Çin hariç) Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'daki büyümenin etkisiyle geçen yıla göre %21 artış gösterdi. Büyük ekskavatörler ve tekerlekli yükleyiciler için güçlü talep, Çin pazarının çeyrekte %13 oranında artmasına yardımcı oldu.

Volvo CE'nin başkanı Melker Jernberg, “Genel olarak pazar talebi güçlü ve Volvo CE, satışları ve karlılığı artırmaya devam etti” diye konuştu. “Bu artan hacimlerin faydalarını iyi bir şekilde kullanıyoruz, aynı zamanda maliyetleri sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz.”

Tablo 1. Volvo Construction Equipment'ın Milyonlarca İsveç Kronu olarak pazar alanına göre net satışları.

Pazar alanına göre net satışlar İlk üç ay  
Milyon İsveç Kronu
2018 2017 Değişim
Avrupa 6.599
5.730
%15
Kuzey Amerika 3.433
2.890
%19
Güney Amerika 516
399
%29
Asya 9.091
6.136
%48
Diğer pazarlar 1.275
946
%35
Toplam 20.914 16.101
%30

Nisan 2018