Construction Equipment Slovensko
Volvo Services Productivity Report

Správa o produktivite

Prehľadné údaje – zvyšovanie produktivity

Správa o produktivite

Sledujte produktivitu svojho vozového parku prostredníctvom správy o produktivite. Táto správa vám poskytne jasnejší prehľad o výkonnosti vašej prevádzky. V správe sú uvedené údaje o objeme spracovaného materiálu, vďaka ktorým je jednoduché zmerať produkciu a prijať opatrenia potrebné na zníženie nákladov na tonu.

Prečo si vybrať správu o produktivite

Vo vedomostiach je sila

V správe sú uvedené údaje o tom, koľko ton ste premiestnili, vďaka čomu môžete zmerať produktivitu vášho vozového parku. Vďaka týmto informáciám získate kontrolu nad prevádzkovými nákladmi a lepší prehľad pri tendroch na zákazky.

Prijímajte opatrenia na základe prehľadov

Ušetrite si čas a peniaze vďaka analýzam produktivity prezentovaným v jednoduchej forme. Správa vám poskytne podrobný prehľad o produktivite vášho vozového parku, pomôže vám určiť oblasti zlepšenia a prijať opatrenia na zlepšenie efektívnosti vašej prevádzky,

Dosiahnite svoje ciele

Spoločne s predajcom môžete nastaviť štruktúru správy podľa systému vašej spoločnosti a oblasti záujmu. Môžete si vybrať, či bude správa obsahovať informácie pre jeden stroj, pre jedno pracovisko alebo pre aplikáciu s cieľom zaistiť, že dostanete informácie potrebné na dosiahnutie vašich cieľov.

Ako to funguje
  • Dátové body stroja sa zaznamenávajú pomocou systému CareTrack®.
  • Systém Volvo využíva vopred definované algoritmy na automatickú kompiláciu informácií do prehľadnej správy vo formáte PDF, ktorá sa bude pravidelne odosielať do vášho priečinka doručenej pošty. Ak si želáte vykonať hlbšiu analýzu, údaje sú dostupné aj ako súbor programu Excel alebo súbor vo formáte csv.

Čo sa analyzuje

Vďaka kombinácii údajov o produktivite a spotrebe paliva je pomocou správy jednoducho merať efektívnosť vášho vozového parku.

  • Celkový počet prepravených ton na hodinu, na liter alebo na cyklus
  • Celková spotreba paliva
  • Celkový počet hodín
  • Percento využitia
  • Príliš dlhé prestoje
  • Celkové náklady na tonu
  • Čas cyklu a vzdialenosť, počet cyklov
  • Využitie užitočného zaťaženia

K dispozícii v kĺbových nákladných vozidlách a kolesových nakladačoch Volvo vybavených systémom On-Board Weighing.

Ponúkame viac

Insight Reports

Údaje telematiky môžu byť skvelý spôsob, ako zlepšiť efektívnosť a prevádzkový čas vášho vozového parku, no príliš veľké množstvo údajov môže stáť v ceste informáciám, na ktorých skutočne záleží. Práve preto je tu správa o produktivite, ktorá je súčasťou nášho balíka správ Insight Reports. Náš dynamický systém kompiluje údaje do portfólia prehľadných hotových správ, vďaka ktorým môžete prijímať informované rozhodnutia a inteligentné opatrenia. Chcete zistiť viac? Pozrite si kompletné portfólio vrátane špeciálnych správ o stave stroja a spotrebe paliva. 

Kompletný balík

Ste oboznámení s výhodami, ale potrebujete ďalšie rady o tom, ako uplatniť nápady v praxi? Predajca Volvo vám pomôže aplikovať plán na dosiahnutie dlhodobého zlepšenia produktivity.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás