Construction Equipment Slovensko
Volvo Services Active Control

Volvo Active Control

Špičkové svahy v špičkovom čase

Volvo Active Control

Vytváranie svahov nebolo nikdy jednoduchšie. Funkcia Volvo Active Control automatizuje pohyby výložníka a lopaty, čím sa zefektívňuje a spresňuje proces hĺbenia s vynaložením menšej námahy. Jednoducho nastavte sklon, stlačte tlačidlo a pustite sa do práce. Všetko môžete ovládať jedinou páčkou.

Konštantná presnosť hĺbenia

Zdvojnásobte svoju produktivitu
O 45 % rýchlejšie ako klasické vytváranie svahov.

Dvojnásobná presnosť
Požadovaný výsledok na prvýkrát.

Väčšia bezpečnosť
Nie je potrebná kontrola svahu osobami v blízkosti stroja. Umožňuje nastaviť virtuálnu hranicu pri práci v stiesnených priestoroch.

Asistenčné a ochranné funkcie

Automatické vytváranie svahu
Pohyby výložníka a lopaty sa automaticky upravujú tak, aby sa vytváral rovnomerný svah. Vďaka možnosti vytvárania svahov jedinou páčkou ovládate ľavou rukou rýchlosť ramena, kým pravá ruka oddychuje.

Ovládanie otáčania
Umožňuje vopred naprogramovať polohu výkopu a vykládky, čím pomáha pri výkopových prácach a nakladaní vozidiel. Túto funkciu je možné deaktivovať joystickom.

Ovládanie uhla lopaty s návratom k výkopu
Automatické úpravy lopaty zachovávajú konštantný uhol výkopu.

Ovládanie náklonu lopaty
Hĺbenie výkopu v tvare písmena V je vďaka automatickému ovládaniu náklonu lopaty jednoduché.

Obmedzenie hĺbky
Zabraňuje tomu, aby sa špička lopaty dostala pod nastavený hĺbku, a nedošlo tak ku kontaktu s nebezpečenstvom pod zemou, napríklad s potrubím alebo káblami.

Obmedzenie výšky
Zabraňuje tomu, aby sa výložník a lopata dostali nad nastavenú výšku, a vyhli sa tak prekážkam nad nimi, napríklad elektrickému vedeniu.

Hranica otáčania
Zabraňuje presiahnutiu vopred nastavených limitov otáčania, aby nedošlo ku kontaktu s bočnými prekážkami. Túto funkciu nie je možné deaktivovať joystickom.

Ako to funguje

Volvo Active Control je riešenie typu steer-by-wire, ktoré je skombinované s novým elektrohydraulickým ovládacím systémom Volvo a so systémom Volvo Co-Pilot.

Spoľahlivosť Volvo
Navrhnuté, vyrobené a inštalované spoločnosťou Volvo.

Dlhší čas prevádzky vďaka rýchlejšiemu servisu
Žiadne hydraulické pilotné rozvody.

Inteligentnejší
Systém Volvo Active Control je prepojený so systémom Volvo Co-Pilot, vďaka čomu sa jednoducho programujú tvary výkopov a menia vzory ovládania zvnútra kabíny.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás