MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למיני מחפר של וולוו

כלים ייעודיים של מחפרים קומפקטיים

התקני ריתום מהיר

נעול ומאובטח

מערך התקני ריתום מהיר מאפשרים למפעיל לחבר במהירות ובקלות את הכלים הייעודיים של וולוו.

התקן ריתום מהיר מכני

כאשר נדרשת החלפת כפות מהירה, התקן הריתום המהיר של וולוו להתקנה בפינים מסוגל להרים את כל מערך הכלים הייעודיים בהתקנה ישירה.

זמין עבור: EC27D, EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, EW60E

פרטים

התקן ריתום מהיר הידרולי אוניברסלי של וולוו

כאשר נדרשת החלפת כפות מהירה מתא המפעיל הנוח, התקן הריתום המהיר של וולוו להתקנה בפינים מרים את כל מערך הכלים הייעודיים בהתקנה ישירה.

זמין עבור: EC35D, EC60E, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, EW60E

פרטים

התקן ריתום מהיר הידרולי Steelwrist

התקן הריתום המהיר תואם לתקן ממשקי הריתום S40 או S50. זו בחירה טובה לעבודה הדורשת ביצועים גבוהים והחלפה קלה של הכלים הייעודיים. יצוק במלואו מפלדה עם גובה בנוי נמוך.

זמין עבור: EC27D, EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

פרטים
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר