Construction Equipment Česká republika
Volvo Services Maintenance

Údržba

Udržujte svůj úspěch

Údržba

Program údržby vám umožní soustředit se na podnikání a svěřit odbornou údržbu vašich strojů do rukou společnosti Volvo. Údržbu plánujeme na míru vašemu provozu – na první místo klademe efektivitu na staveništích a dbáme na co nejmenší dopad na produktivitu. Společně se domluvíme na účtování údržby podle strojových hodin, podle kalendářních čtvrtletí, na dobu platnosti smlouvy – podle toho, která metoda bude nejlépe vyhovovat vašim hotovostním tokům.

Plánování podle vašich potřeb

Plán údržby je přizpůsoben na míru vašemu stroji, prostředí a oblasti nasazení. Je zárukou, že kvalifikovaní servisní technici společnosti Volvo, vyzbrojení správnými součástkami, dorazí na místo v nejvhodnější dobu tak, aby váš provoz narušili co nejméně, a udělají, co je třeba, s maximální efektivitou.

Volvo se vším všudy

Používáme samozřejmě výhradně originální díly, maziva i chladicí kapaliny Volvo a instalujeme všechny aktualizace softwaru. Všechny provedené práce budou také řádně zdokumentovány v transparentní historii údržby, která znamená jistotu pro budoucí vlastníky a pomůže vám tak obdržet za stroj nejvyšší možnou zůstatkovou hodnotu. Klíčem je plán údržby: Ve spolupráci s vámi zajistíme takovou úroveň údržby, jakou od společnosti Volvo požadujete. Potřebujete-li tedy například jen dodat díly pro drobnější údržbové práce, které provedou vaši vlastní technici, není to žádný problém. O vhodné úrovni služeb, která bude vyhovovat vašim potřebám, si promluvte se svým dodavatelem.

Něco navíc

Společnost Volvo si je dobře vědoma rozdílnosti potřeb zákazníků a nabízí širokou škálu služeb, které si můžete do plánu údržby přidat. Při konzultaci se můžete s dodavatelem domluvit na celé řadě služeb:

  • Likvidace použitého oleje a filtrů
  • Čištění strojů
  • Bezpečnostní prohlídky
  • Údržba přídavných zařízení
  • Výměna opotřebených součástí
  • Servis klimatizace
Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás