Construction Equipment Česká republika
Volvo Services Care Inspection

Kontrola péče

Mějte své investice pod dohledem

Kontrola péče

Kontrola péče je zevrubná osobní metodická prohlídka prováděná zkušeným servisním technikem. Je koncipována s cílem odhalit a katalogizovat problémy ve všech součástech stroje.

Síla informací

Ve zprávě, kterou obdržíte, najdete přehledné informace o stavu stroje a veškerých požadavcích na údržbu a opravy spolu s doporučeními servisního technika. S těmito údaji máte všechny podklady pro kvalifikované rozhodování o dalším postupu. 

Jistota pro budoucnost

Díky prevenci poruch lze opravy a údržbu pohodlně naplánovat s minimálním dopadem na provoz a rozpočet. A protože kontrola péče využívá nejnovější inteligentní diagnostické nástroje společnosti Volvo, umožňuje také přesně evidovat dlouhodobou historii údržby stroje. Tato možnost se zvláště vyplatí, když přijde čas na odprodej stroje – historie zpráv kontroly péče pak představuje cenný protokol o provedených pracích, který vám pomůže získat nejlepší cenu.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás