Construction Equipment Česká republika

Kontrola péče

Mějte své investice pod dohledem

Kontrola péče

Kontrola péče vám pomůže stanovit vaše potřeby v oblasti údržby a oprav. Školený servisní technik společnosti Volvo provede kontrolu všech důležitých součástí a funkcí stroje. Omezíte tak neplánované odstávky a udržíte svůj stroj v chodu.

V rámci programu kontroly péče provede školený servisní technik společnosti Volvo komplexní kontrolu stroje v oblastech, na kterých záleží nejvíc:
motor,
hydraulika,
elektrické systémy,
hnací ústrojí,
brzdy,
řízení,
rám s kabinou, obslužná plošina

Postaráme se vám o údržbu a opravy s použitím originálních dílů Volvo a s výsledkem, který vám přinese řadu výhod:
maximalizace výkonu,
omezení odstávek,
prodloužení životnosti stroje

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás