Construction Equipment Česká republika
Volvo Services Active Control

Volvo Active Control

Perfektní úpravy terénu v prvotřídní rychlosti

Volvo Active Control

Dosažení požadovaného sklonu nebylo nikdy jednodušší. Systém Volvo Active Control automatizuje pohyb výložníku a lopaty, a tím zefektivňuje a zpřesňuje proces hloubení při menší námaze. Stačí jen nastavit sklon, stisknout tlačítko a pustit se do práce – všechno ovládáte jedinou pákou.

Přesné hloubení vždy a všude

Dvojnásobná produktivita
O 45 % rychlejší než klasické terénní úpravy.

Dvojnásobná přesnost
Správného výsledku dosáhnete hned napoprvé.

Vyšší bezpečnost
Odpadá nutnost kontroly sklonu pracovníky v okolí stroje. Při práci ve stísněném prostoru je možné nastavit virtuální mantinely.

Asistenční a ochranné funkce

Automatizované terénní úpravy
Pohyby výložníku a lopaty jsou automaticky seřízeny tak, aby vznikl dokonale rovnoměrný povrch. Při terénních úpravách řízených jednou pákou ovládáte levou rukou rychlost pohybu násady, zatímco pravá ruka odpočívá.

Řízení otáčení
Umožňuje předprogramovat místa výkopu a vysypávání, a pomáhá tak s hloubením i nakládkou. V případě potřeby lze pomocí joysticku převzít ovládání.

Řízení úhlu lopaty při návratu k hloubení
Automatizované úpravy polohy lopaty udržují konstantní úhel záběru.

Řízení naklápěcí lopaty
Hloubení výkopů ve tvaru písmene V je snazší díky automatizovanému řízení naklápěcí lopaty.

Omezovač hloubky
Umožňuje nastavit maximální hloubku, ve které smí zabírat hrana lopaty, a zabránit tak riziku narušení podzemních objektů, například potrubí a kabelů.

Výškový limit
Brání vyzdvižení výložníku a lopaty nad přednastavenou výšku, a tím i nárazu do visutých překážek, např. elektrického vedení.

Meze otáčení
Neumožní otočení za přednastavené limity, takže nemůže dojít ke kontaktu s bočními překážkami. Nastavené meze nelze překročit ani při ručním řízení joystickem.

Jak to funguje

Volvo Active Control využívá princip elektronického řízení kol v kombinaci s novým elektrohydraulickým ovládacím systémem společnosti Volvo a také s funkcí Volvo Co-Pilot.

Spolehlivost se značkou Volvo
Celou konstrukci, výrobu i instalaci zajišťuje výhradně společnost Volvo.

Rychlejší servis, delší nepřerušovaný provoz
Bez hydraulických řídicích větví.

Chytřejší systém
Propojení systému Volvo Active Control s funkcí Volvo Co-Pilot usnadňuje programování hloubených tvarů a umožňuje dokonce i změnu řídicího vzoru přímo z kabiny.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás