Evocon DOO Srbija
volvo priključak mini bager

Mini bageri - Priključci

Kašike

Savršeni spoj

Široka paleta kašika koje se koriste za veliki broj različitih uslova tla, kao i za sve poslove rukovanja i kopanja rovova.

Korpa opšte namene - univerzalni iskop

Korpe opšte namene su predviđene za korišćenje u različitim uslovima za sve poslove iskopavanja. Rukuje materijalima kao što su zemlja, glina, pesak i jalovina, kao i tvrđim zemljištima sa šljunkom i kamenčićima. One imaju ojačanu ivicu za iskop i zavarene habajuće trake da se izbore sa tvrdim i gustim materijalima i zaštite korpu od habanja.

Dostupno za: EC35D, EC60E, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, EW60E

Detalji

Korpa opšte namene GPX - agresivan iskop

Ova je korpa opšte namene, koja se koristi za najveći broj iskopa. Pogodna je za zemlju, glinu, pesak i jalovinu kao i za zemljišta kamenitijeg sadržaja, sa šljunkom, kamenčićima i malim i srednjim kamenjem. Čelik otporan na istezanje se koristi u oblastima izloženim jakom habanju kao što su prednja i bočna ivica za iskop i druge kritične oblasti.

Dostupno za: EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Detalji

Fiksirana rovokopačka korpa

Rovokopačke korpe su predviđene za poslove kao što su uređivanje terena, čišćenje jarkova, ravnanje, završni radovi i zatrpavanje. Karakteristike uključuju ispusne otvore za smanjenje težine i olakšavanje oslobađanja materijala tokom rada, unutrašnje ploče za ojačanje obezbeđuju dodatnu čvrstoću i krutost korpe, kao i zavrtanj na ivici koji je reverzibilna.

Dostupno za: EC27D, EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Detalji

Nagibna rovokopačka korpa

Rovokopačke korpe su predviđene za poslove kao što su uređivanje terena, čišćenje jarkova, ravnanje, završni radovi i zatrpavanje. Nagibna rovokopačka korpa je veoma fleksibilno i univerzalno rešenje, predviđeno za bočno podizanje u oba smera. Funkcija naginjanja olakšava čišćenje i nivelisanje duž jarkova i obala reka na jednostavan način i omogućava mašini da radi paralelno sa jarkom. Funkcija naginjanja od 45 stepeni u oba smera omogućava korpi da se naginje tokom celog radnog procesa.

Dostupno za: EC27D, EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Detalji

Korpa za ravnanje TGX - agresivan iskop

Korpa za ravnanje je optimizovana za upotrebu sa tiltrotatorom i njena konstrukcija omogućava tačno i precizno iskopavanje, oblikovanje terena, završne radove, čišćenje jarkova, ravnanje, zatrpavanje i uređivanje nagiba. Nagnuti uglovi omogućavaju korišćenje korpe u samoj blizini objekata. Puna korpa se lako obrće bez prosipanja materijala. Čelik otporan na istezanje se koristi u oblastima izloženim jakom habanju kao što su prednja i bočna ivica za iskop i druge kritične oblasti.

Dostupno za: EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Detalji

Korpa za kablove CAX - agresivan iskop

Predviđena je za rad u uskim rovovima i obično se koristi pri polaganju kablova. Dug profil omogućava korišćenje korpe u blizini cevi, kablova i drugog materijala. Čelik otporan na istezanje se koristi u oblastima izloženim jakom habanju kao što su prednja i bočna ivica za iskop i druge kritične oblasti.

Dostupno za: EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Detalji
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt