Construction Equipment Hrvatska
volvo priključak za mini rovokopač

Priključci kompaktnih rovokopača

Lopate

Savršena usklađenost

Širok raspon lopata koje se koriste s raznim vrstama zemlje i za sve poslove kopanje i premještanja.

Lopata opće namjene - za univerzalni rez

Lopate opće namjene su dizajnirane sa upotrebu u brojnim različitim uvjetima tla za sve vrste iskopa. Rukuju materijalima poput zemlje, gline, pijeska i humusa kao i tvrđim tlima sa šljunkom i kamenjem. Imaju pojačani rezni brid i zavarene potrošne trake za svladavanje tvrdih i gustih materijala i podnose trošenje lopate.

Dostupno za: EC35D, EC60E, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Detalji

Lopata opće namjene GPX - za agresivni rez

Ova je lopata namijenjena za opću uporabu u većini poslova kopanja. Rukuje materijalom kao što je humus, glina, pijesak i zemlja kao i tla s većim sadržajem šljunka, stijena i malog do srednjeg kamenja. Čelik velike površinske čvrstoće korišten je na mjestima velikog trošenja kao što su prednji i bočni rezni bridovi i druga kritična mjesta.

Dostupno za: EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Detalji

Fiksna lopata za kanale

Lopate za čišćenje jaraka su dizajnirane za radove poput uređenja krajobraza, čišćenje jaraka, ravnanje, završno rasprostiranje i zatrpavanje. Značajke uključuju ispusne otvore koji smanjuju težinu i olakšavaju otpuštanje materijala tijekom rada, unutarnje ploče ojačanja daju lopati dodatnu čvrstoću i krutost kao i vijcima učvršćen brid koji se može preokrenuti.

Dostupno za: EC27D, EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, EW60E

Detalji

Zakretna lopata za kanale

Lopate za čišćenje jaraka su dizajnirane za radove poput uređenja krajobraza, čišćenje jaraka, ravnanje, završno rasprostiranje i zatrpavanje. Zakretna lopata za kanale je vrlo prilagodljivo i svestrano rješenje, a dizajnirana je da se poprečno naginje u oba smjera. Funkcija naginjanja olakšava čišćenje i niveliranje duž jaraka i obala kanala na lagan način, te omogućava da stroj radi usporedno s kanalom. Funkcija naginjanja za 45 stupnjeva u oba smjera omogućava da lopata bude nagnuta tijekom cijelog radnog postupka.

Dostupno za: EC27D, EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, EW60E

Detalji

Lopata za ravnanje TGX - za agresivni rez

Lopata za ravnanje je optimizirana za uporabu s nagibnim rotatorom i dizajnirana je za poslove točnog i preciznog kopanja, uređivanja krajobraza, završno ravnanje, čišćenje jaraka, ravnanje, zatrpavanje i obradu padina. Skošeni uglovi omogućuju da lopata radi vrlo blizu objekata. Lopata se lako okreće kada je puna bez prosipanja materijala. Čelik velike površinske čvrstoće korišten je na mjestima velikog trošenja kao što su prednji i bočni rezni bridovi i druga kritična mjesta.

Dostupno za: EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Detalji

Lopata za kabele GPX - za agresivni rez

Dizajnirana za rad u uskim rovovima i obično se koristi kod polaganja kablova. Dugačak profil lopate omogućuje da radi blizu cjevovoda, kabela i drugih materijala. Čelik velike površinske čvrstoće korišten je na mjestima velikog trošenja kao što su prednji i bočni rezni bridovi i druga kritična mjesta.

Dostupno za: EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Detalji
Volvo predstavnik, priključci
Ostanite u kontaktu

Želite li naručiti ili naučiti više? Pošaljite nam poruku

Ostanite u kontaktu