Construction Equipment Hrvatska

Nadograđeni Volvo Load Assist povećava produktivnost

Volvo Construction Equipment podiže razinu provjerene tehnologije za utovarivač na kotačima najnovijom nadogradnjom Load Assist (pomoć pri utovaru), koja nudi točnost podataka tereta u granicama +/- 1 posto.

Volvo Construction Equipment upotpunjuje svoj asortiman inovativnih usluga ažuriranim programom Load Assist za utovarivače na kotačima Volvo L110H do L260H. Vaganje tereta kontrolira se putem revolucionarnog ugrađenog zaslona Volvo Co Pilot. Putem ovoga 10-inčnog zaslona osjetljivog na dodir rukovatelj pristupa ugrađenoj aplikaciji On Board Weighing. Load Assist pomaže mu da poveća svoj učinak i poboljša rezultate pokazujući mu točne trenutne informacije o utovaru.
Sprečavajući premali ili preveliki utovar - i dodatno trošenje stroja, pa i potencijalne kazne - On Board Weighing omogućava utovarivačima na kotačima maksimalno učinkovit rad i uklanja potrebu za ponovnim vaganjem i čekanjem. Sustav putem mjerenja pritiska i senzora položaja skuplja podatke o utovaru te ih prikazuje na zaslonu Volvo Co Pilot. To omogućava kontrolu prilikom punjenja utovarne korpe uz točnost od +/- 1%.

Priprema, pozor, diži!

Ažurirani sustav rukovatelju omogućava lagan rad - počevši s postupkom baždarenja tereta na nulu, koji pomaže operatoru kada koristi zaslon Volvo Co Pilot. Po dovršetku baždarenja rukovatelj može brzo i lako postavljati zadatke birajući ime korisnika, broj radnog naloga, ciljanu tonažu i vrstu materijala. Možete izabrati jedan od dva načina rada: 'Project', koji kontrolira tovarenje više kamiona, ili 'Trip', za kontrolu utovara pojedinačnog kamiona, drobilice ili druge nepokretne opreme.

Rukovatelj može nadzirati trenutno napredovanje utovara dok taj postupak traje. Dinamički sustav mjeri opterećenje korpe prilikom utovara i time uklanja smetnje u radnom postupku. Obojeni stupci omogućuju rukovatelju predočavanje trenutne tonaže u utovarnoj korpi, već isporučene tonaže i tonaže koju tek treba isporučiti, pri čemu simboli nude uvid u razloge nepravilnog ograničavanja težine.

Volvo Construction Equipment Load Assist

Optimalan rad utovarne korpe - uključujući korpe s vršnim i postranim istovarom - sustav omogućuje djelomičan istovar. Kontrolu posljednje lopate pri utovaru osigurava funkcija koja omogućava skidanja vrha hrpe, a Volvo Co Pilot nudi trenutan pregled na preostali teret u korpi u realnom vremenu. Rukovatelj može izabrati jedan od dva načina rada: jedan za istovar na hrpu i drugi za istovar na kamion.

Osim što pojednostavljuje postupak, On Board Weighing pridonosi sigurnosti na radnom mjestu. Prilagodljivo upozorenje informira rukovatelja o prekoračenju postavljenih graničnih opterećenja. Ovisno o kombinaciji opcija, kamera koja gleda unazad automatski se uključuje - i može ukomponirati utovarne informacije na jedan zaslon - kada je odabran pogon utovarivača unazad. Za dodatnu sigurnost neke su funkcije onemogućene kada brzina premaši 10km/h (6mph).

Radi neumorno - i bežično

Volvo Co Pilot i njegovih 16 GB memorije omogućavaju pohranjivanje gotovo neograničene količine priključaka, radnih naloga, ciljane težine, materijala i podataka o kupcima. Volvo Construction Equipment Load AssistPodatke možete spremiti u Cloud, prenijeti u USB flash memoriju ili pak ispisati za cijeli postupak utovara. Sustav prosljeđuje informacije o stroju telematičkom sustavu CareTrack®, čime omogućava daljinski pristup podacima stroja kao što je transportirani teret; tonaža (tona/lb) po litri (galonu) goriva i broj ciklusa. Služeći se najnovijim podacima o radu stroja, njegovi rukovatelji i vlasnici mogu odrediti gdje postoje mogućnosti za poboljšanje produktivnosti i smanjenje radnih troškova.

Volvo Co Pilot tako je konstruiran da se lako može prilagoditi budućim ažuriranjima softvera, dodatnim funkcijama i novim aplikacijama kada se pojave. Kada je opremljen SIM karticom, sustav može daljinski ažurirati softver bežičnom komunikacijom. Napomena: vi možete izravno preuzeti slike u ovom izdanju za tisak tako da kliknete odje.